Menu Prohledat web KVH EN
Václav Havel
Zpět na začátek

Klub / Novinky / Program

Ilustrace

MATURITA 21 – Duševní zdraví  14/10/21

Třetí díl projektu Maturita21 se věnuje duševnímu zdraví. Tento problém zejména v období on-line výuky silně zasáhl i generací mladých lidí a studentů. V krátké přednášce Marie SALOMONOVÁ, ředitelka projektu Nevypusť duši, vysvětluje, co to je duševní zdraví, jak rozpoznat špatnou náladu od duševní nemoci i jak se o své duševní zdraví starat. Studentům také poradí, jak postupovat, když se člověk bojí, že je duševně nemocný. Doporučí také zajímavé knihy, podcasty a weby o tomto tématu.

Ilustrace

Jubilejní 40. Lavička Václava Havla byla slavnostně odhalena v Bruselu  13/10/21

Lavička byla umístěna v parku Leopold poblíž hlavní budovy Evropského parlamentu. Slavnostní odhalení se uskutečnilo v úterý 12. října 2021 — pásku přestřihli primátor Prahy Zdeněk Hřib, starosta města Brusel Philippe Close a velvyslanec České republiky v Belgickém království Pavel Klucký. Mezi hosty byli představitelé a zaměstnanci evropských institucí, zástupci diplomatického sboru, zahraničních regionů a krajané.

Ilustrace

PO ŠKOLE #1 Rozhovory s inspirativními středoškoláky  07/10/21

Knihovna Václava Havla a Česká středoškolská unie startují novou videosérii Po škole. Série bude přinášet rozhovory s inspirativními středoškoláky, kteří svůj čas po škole věnují zajímavým a smysluplným projektům. V prvním díle moderátor České středoškolské unie Adam Paluka zpovídá klimatickou aktivistku Kláru Bělíčkovou z Fridays for Future Česká republika. Povídají si o tom, co její práce obnáší, kolik jí zabírá času i jak na její aktivity reagovali rodiče. Rozhovor se stočí také k často kritizovaným stávkám a tomu, proč mají smysl. Série je součástí projektu Havel Channel - Young, který se zaměřuje na mladé publikum 14+.

Ilustrace

MATURITA21 – POLITIKA A JÁ  30/09/21

Druhý díl projektu Maturita21 je opět o politice. Jana Soukupová, zakladatelka projektu Youth, Speak Up, vysvětluje, jak se ona sama dostala k politice, co to vlastně je politika a proč by se o ni měl alespoň trochu zajímat každý z nás. Doporučí i americký film s Julií Roberts, který ji jako středoškolačku hodně zaujal. Hlavně ale mladým lidem poradí, jak se v politice orientovat. A nevynecháme ani v poslední době tak oblíbené politické seriály. Více

Program na Listopad 2021<>

Mezi literaturou a vědou

Mezi literaturou a vědou

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 1. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Germano-bohemistická konference

Arnošt (Vilém) Kraus (1859–1943) a Otokar Fischer (1883–1938) patřili nejen k významným osobnostem českého kulturního života, do něhož zasáhli mj. jako překladatelé, kritici, kulturní prostředníci a literární a kulturní publicisté, ale také spoluurčovali – každý svým specifickým způsobem – profilaci české literárněvědné germanistiky od osdesátých let 19. století do počátku 2. světové války. Rovněž jejich osobní osudy zrcadlí složité česko-německo-židovské vztahy 19. a 20. století.

Sborníky vědeckých studií v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, které vydává nakladatelství Böhlau, se věnují poprvé komplexním způsobem jejich aktivitám v širším kulturněhistorickém kontextu. O koncepci svazků, zjištěných poznatcích a (možné) aktualizaci odkazu obou osobností pro dnešní dobu, bude debatovat Petr Brod s editorkami a editory obou svazků Helenou Březinovou (skandinavistka, Filozofická fakulta UK), Steffenem Höhnem (kulturní historik a germanista, Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar), Václavem Petrbokem (germanobohemista, Ústav pro českou literaturu AV ČR – FF UK), Alicí Staškovou (germanistka, romanistka, Friedrich-Schiller-Universität Jena) a Štěpánem Zbytovským (germanista, FF UK Praha).

Debata s Respektem

Debata s Respektem

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 2. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Diskuse redaktorů týdeníku Respekt a jejich hostů na aktuální téma. Více podrobností a jména hostů se dozvíte před konáním akce na www.vaclavhavel.cz

Michael Plzák a Lucie Vopálenská: Pro smrt uděláno

Michael Plzák a Lucie Vopálenská: Pro smrt uděláno

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 3. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Živé rozhovory o posledních věcech.

Jak mluvit o smrti? Autory přijalo 26 osobností, které jim věnovaly svou důvěru, aby spolu toto obtížné téma ohledávali. Učili se být citliví, ale neodbytní. Zveme vás, abyste s námi ztratili strach. Ne možná ze smrti, ale z mluvení o ní.

Kniha není akademickým pojednáním, ani jen užitečnou, instruktážní příručkou, i když tyto parametry obsahuje také. Z rozhovorů vyplývá, jak rozmanité podoby bere na sebe vědomí smrti a obavy z ní, a rovněž i samo mluvení o tomto intimním a obtížném tématu. Všeobecně se předpokládá, že je to téma tabuizované, vytěsňované, ale z rozhovorů vyplývá, že to tak úplně není. Větší obtíž může představovat nacházení způsobu, jak téma „lidsky“ a otevřeně v rozmluvě pojednat. Jedním z účelů knihy je povzbudit k větší otevřenosti v otázkách lidské konečnosti, samoty, utrpení, lidské důstojnosti a vyrovnávání se s neznámým.

Pozvání k nesnadnému tématu mj. přijali: vědec a filosof Ivan M. Havel, spoluzakladatelka hospice Cesta domů Martina Špinková, psychiatr Radkin Honzák, politik a kníže Karel Schwarzenberg, vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon, římskokatolický biskup Václav Malý, evangelický farář Miloš Rejchrt, hrobník David Stejskal, ředitel Pohřebního ústavu Hl. města Praha, zakladatelka Alzheimerovské společnosti Iva Holmerová, či básníci J. H. Krchovský, Petr Hruška a velitel útvaru speciálních operací, afghánský veterán Lumír Němec i anglický filosof Peter Wilberg, který mluví o svém umírání.

Knihu představí Michael Plzák a Lucie Vopálenská společně s filozofem Miroslavem Petříčkem a malířkou Věrou Novákovou Brázdovou.

Večerem provází Jáchym Topol.

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Kalich.

Proč města (ne)vzdělávají uměním?

Proč města (ne)vzdělávají uměním?

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 4. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Jak rozvíjet spolupráci kulturní scény a škol v kontextu větších a krajských měst? Jak mohou města a kraje nastavit dlouhodobý systém podpory kreativního učení? Jak využít potenciál pestré kulturní a umělecké scény pro inovaci výuky na ZŠ, SŠ a ZUŠ? Jak propojit zájmy města, zřizovatele škol, samotných škol a kulturních organizací? Co spolupráce vyžaduje od zapojených stran? 

Na tyto a další otázky budou odpovídat hosté naší debaty.

Diskusi moderuje Tomáš Feřtek.

Pořadatelé: uMĚNÍM, Nerudný fest a Knihovna Václava Havla

Portrét Františka Skoriny

Portrét Františka Skoriny

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 5. listopad 2021, 18:00 – 19:00

Doktor František Skorina (1470–1552), občan Litevského velkoknížectví, historická osobnost, k níž se hrdě hlásí dnešní Bělorus (stejně jako třeba k Marcu Chagallovi), byl evropský intelektuál, který své největší dílo vydal v Praze. Jeho Ruténská bible (1517–1520) je zásadní počin v dějinách slovanského písemnictví, zdaleka ne pouze běloruského; zároveň představuje mezník ve vývoji českého knihtisku a českého portrétu. Právě o jeho portrétu v Ruténské bibli vydal Pražský lingvistický kroužek mezinárodní studii, která bude představena.

Za Kroužek vystoupí Tomáš Hoskovec, Ilja Lemeškin, Tomáš Glanc, za spolek Skaryna Alena Kovářová.

Bělorusko na cestě ke svobodě

Bělorusko na cestě ke svobodě

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 8. listopad 2021, 18:00 – 19:00

V létě 2020 se v Bělorusku konaly prezidentské volby, ve kterých pošesté zvítězil Alexandr Lukašenko. Výsledky zpochybnila tamní opozice i většina demokratických států. Do ulic Minsku i dalších běloruských měst vyrazily na protest stovky tisíc lidí. Režim proti nim brutálně zasáhl. Kniha Bělorusko na cestě ke svobodě přináší rozhovory se zástupci několika generací běloruských kritiků režimu, z nichž mnozí zažili represe a vězení. Součástí křtu knihy bude i beseda o současné situaci v Bělorusku.

Kromě autorek Terezy Šupové a Adély Dražanové vystoupí i novináři Petra Procházková a Libor Dvořák.

Setkání moderuje novinář Ondřej Soukup.

Jan Němec a Petr Vizina: Znamení neznámého

Jan Němec a Petr Vizina: Znamení neznámého

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 9. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Hledáme, co nelze nalézt, a ve šťastných chvílích nacházíme, co nelze hledat. Snadno by se dalo mluvit o spiritualitě, nebo dokonce o mystické zkušenosti, především jde však o příběhy vnitřní proměny. Muzikantka Shina, kněz Petr Vacík, malíř Jan Pražan, překladatelka Markéta Crowe, básník  Adam Borzič, ekolog Jiří Zemánek, filozofka Alice Koubová, opat zenového kláštera Jiří Hazlbauer a řádová sestra Denisa Červená ti všichni v knize Znamení neznámého hovoří o tom, o čem se nejprve musí dlouho mlčet — a to může být trauma i tajemství, skutečnost před slovy i za nimi. Jaké to je, když člověk hledá sám sebe a najde něco daleko víc? Devět rozhovorů o vnitřním životě, devět příběhů o tom, na co jsme zapomněli, devět svědectví o znameních neznámého mezi námi.  

S autory Janem Němcem a Petrem Vizinou hovoří Denisa Červenková a Alice Koubová.

Mladí ladí občanskou společnost II

Mladí ladí občanskou společnost II

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 10. listopad 2021, 16:00 – 17:00

Jak se zapojují mladí lidé do občanské společnosti? Co si myslí o neziskových organizacích, dobrovolnictví, charitě a jak to dávají najevo? Mají pro ně ještě stejný význam pojmy, s nimiž se ztotožňovala Olga a Václav Havlovi – pravda a láska, soucit a pokora?

Beseda se uskuteční v rámci 2. ročníku výzvy Daruj srdce pro středoškolské studenty, jejíž cílem je zapojit mladé lidi do pomoci potřebným.

Pozvání přijali patronka výzvy a moderátorka Kateřina Pechová, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja a také zástupci organizací Česká středoškolská unie a Fridays for Future.

Václav Havel: Někam jsem to ukryl

Václav Havel: Někam jsem to ukryl

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 10. listopad 2021, 19:00 – 21:00

Na podzim roku 1977, po dobrodružných událostech „roku Charty“, sepsal Václav Havel reportáž líčící první hodiny tohoto dokumentu, následné vyšetřování, čtyřměsíční vyšetřovací vazbu, kterou na něj uvalil komunistický režim, následné propuštění a mučivé sebezpytování, která následovalo. Jak Havel uvádí v Dálkovém výslechu, asi stostránkovou reportáž někam ukryl a „už dávno nevím, kde je. Třeba ji někdy najdu.“
Za svého života už Václav Havel reportáž nenašel, ale objevila se v pozůstalosti jeho blízkého přítele Zdeňka Urbánka, kde ji našel jeho vnuk David Dušek. Text, který má do značné míry fragmentární povahu, částečně zrekonstruovala a nyní vydává Knihovna Václava Havla.

V původní osnově, která je součástí rukopisného nálezu, Václav Havel počítal s několika doprovodnými eseji jiných autorů na témata, kterými se v rukopisu zabývá. V tomto duchu je i vydávaný text doplněn eseji Anny Freimanové, Petra Blažka, Davida Duška a Michaela Žantovského, který je zároveň editorem celého svazku a který s autory esejů knihu představí. 

Ukázky přečte Jáchym Topol.

 
Transdisciplinární konference na počest Ivana M. Havla

Transdisciplinární konference na počest Ivana M. Havla

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 11. listopad 2021, 09:00 – 16:00

Když letos zemřel Ivan M. Havel, uvědomili jsme si opravdu naplno – my, kdo jsme ho znali a kteří jsme s ním tak či onak spolupracovali – jak mimořádnou osobnost jsme ztratili. „Nejvíc ho, myslím, bavilo sedět u stolu a poslouchat, jak se respektovaní vědci hádají. A jak z té hádky pozvolna vyvstává nějaké zásadní téma, jak se z ní rodí myšlenka,“ napsal ve své vzpomínce David Storch, který po něm na dlouhou řadu let převzal ředitelování Centra pro teoretická studia. Abychom uctili Ivanovu památku a připomenuli si jeho jedinečnou úlohu, rozhodli jsme se uspořádat vědeckou konferenci, které by se snad on sám rád zúčastnil – tedy nepříliš formální debatu k tématům, která mu byla blízká, v prostorách, kde by nejspíš on také rád seděl, s lidmi nejrůznějších oborů, se kterými si rád povídal.

Fascinovaly ho možné souvislosti mezi různými vědními obory, což ho mimo jiné znovu a znovu přivádělo k radikální vědecké sebereflexi. Konference by měla pokrýt čtyři oblasti, kterým se Ivan M. Havel dlouhodobě věnoval nebo ke kterým nedávno významně přispěl:

I. Vědomí, přirozená a umělá inteligence
Umělá a možná i přirozená inteligence je optimalizačním algoritmem, který si na cestě za svým cílem zjednává různé kognitivní funkce, mentální modely či schopnost jazyka. Zjednává si takto i vědomí? A pokud ano, jaké potom bude vědomí budoucí umělé superinteligence?
Jan Romportl, moderátor (9.20–9.30)
Jiří Horáček (9.30–9.40)
Radek Schuster (9.40–9.50)
diskuse k 1. bloku (9.50–10.30)
 
II. Na rozhraní jazyka, vědy a umění
Široká verze transdisciplinarity: vzájemné vztahy vědy a umění jakožto různých forem tvůrčí činnosti. Komparace jejich přístupů a způsobů vyjadřování – „jazyků“. Praxe literatury, divadla či architektury a jejich teoretická reflexe.
Cyril Říha, moderátor (10.50–11.00)
Michal Ajvaz (11.00–11.10)
Radka Denemarková (11.10–11.20)
Monika Mitášová (11.20–11.30)
diskuse k 2. bloku (11.30–12.00)
 
III. Antropocén
Člověk a příroda ve (staro)nových souvislostech. Antropocén jako popis stavu světa i sdílený objekt přírodních a společenských věd. Lokální a globální ve „věku člověka“.
Anna Kvíčalová, moderátorka (13.30–13.40)
Petr Pokorný (13.40–13.50)
Radan Haluzík (13.50–14.00)
Eliška Fulínová (14.00–14.10)
diskuse ke 3. bloku (14.10–14.40)
 
přestávka na kávu (14.40–15.00)
 
IV. Setkávání na přechodu
Fifi a Scifi. Myšlenky zrající na stromech.
Fázové přechody. A na závěr slovo o transdisciplinaritě IMH.
Jan Palouš, moderátor (15.00–15.10)
Kateřina Trlifajová (15.10–15.20)
Roman Kotecký (15.20–15.30)
Martin Palouš (15.30–15.40)
diskuse k 4. bloku (15.40–16.10)
 
Zakončení:
Petr Pokorný a Ivan Chvatík
 

Pořádá Knihovna Václava Havla, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Fakulta humanitních studií UKčasopis Vesmír.

 
Rok po zfalšovaných volbách. Co dál?

Rok po zfalšovaných volbách. Co dál?

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 11. listopad 2021, 19:00 – 21:00

Diskuze s představiteli běloruské opozice

Představitelé běloruské opozice Franakem Vjačorka, Taťjana Chomičová a další budou diskutovat o aktuální situaci v Bělorusku, represích Lukašenkova režimu i o tom, co mohou pro běloruskou opozici udělat Češi a Češky.

Večer moderují Ondřej Matějka a Rostislav Valvoda.

Debata proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení do češtiny. 

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a organizací Prague Civil Society Centre.

5 a půl scénáře Ester Krumbachové

5 a půl scénáře Ester Krumbachové

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 15. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Režisérka Jana Chytilová o ní hovořila jako o „čarodějnici Ester“, pro režiséra Jana Němce byla „múzou, šedou eminencí filmů ze šedesátých let“. Scénografka, výtvarnice, návrhářka filmových kostýmů, režisérka, scenáristka a spisovatelka Ester Krumbachová rozhodně nebyla šedou myškou. 

Publikace 5 a půl scénáře Ester Krumbachové, která právě vychází v Nakladatelství AMU, představuje méně známou stránku této výjimečné umělkyně coby autorky či spoluautorky scénářů zásadních děl československé kinematografie. Obsahuje dosud nepublikované scénáře, které psala s Věrou Chytilovou, s Janem Němcem, i sama. Doprovodné materiály tvoří úplná filmografie a bibliografie autorky od M. Fikejze, vzpomínky synovce J. Krumbacha a výběr z rozhovorů s ní, uspořádaný Terezou Brdečkovou. Její tvorbu pro film a televizi komplexně přibližují studie editora Jana Bernarda a K. Vaňkové, vycházející ze studia pozůstalosti, archivované a digitalizované společností are-events.org, z archivů Barrandov Studio a. s. a České televize.

Součástí večera je čtení ze scénáře Sedmikrásky II, sestaveného Janem Bernardem a performerkami Bárou Purmovou (Naivní divadlo Liberec) a Danielou Grohovou (Jičín), absolventkami DAMU.

Echo z Knihovny

Echo z Knihovny

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 16. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Debatní cyklus s redaktory týdeníku Echo 24 a jejich hosty. Téma a jména hostů naleznete před konáním pořadu na www.vaclavhavel.cz

Obývák Václava Havla: O rodičích a dětech

Obývák Václava Havla: O rodičích a dětech

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 17. listopad 2021, 11:30 – 17:30

Letošní ročník bude patřit debatám mezi rodiči a jejich dětmi narozenými po roce 1989. Nahlédneme do společných domácností a příznačně tak vytvoříme pomyslný obývák. Mezigenerační dialog o vnímání svobody, ale i těžkostech doby dnešní a minulé bude rozdělen do čtyř bloků. 

Pořádá Knihovna Václava Havla a nezisková organizace Díky, že můžem v rámci akce Korzo Národní.

Večery s reportéry: Stíny impéria – O neuznaných státech postsovětského prostoru

Večery s reportéry: Stíny impéria – O neuznaných státech postsovětského prostoru

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 18. listopad 2021, 19:00 – 21:00

Sovětský svaz se rozpadl před téměř dvaceti lety, ale na území, kde se rozkládal, stále existují země bez mezinárodního uznání. Jak se v nich žije obyčejným lidem, bez platných pasů, stabilní měny a naděje na klidnou budoucnost? Reportér a cestovatel Tomasz Grzywaczewski představí český překlad knihy Hranice snů. O neuznaných státech (Pant 2020).

„Když jsem v roce 2015 odjížděl do Náhorního Karabachu, nepředpokládal jsem, že tam za pouhý rok dojde k nevídané eskalaci konfliktu. Když jsem byl v roce 2015 na frontě u Doněcku, netušil jsem, že sleduji první poryvy dlouhodobě uspané války směřující k vyčerpání Ukrajiny. Ve chvíli, kdy tato kniha zamíří do rukou čtenářů, už v těchto zemích možná dojde k dalším změnám. Bez ohledu na politické souvislosti je moje kniha především vyprávěním o lidech, kteří se se mnou čtvrt století po pádu sovětského impéria podělili o hranice svých snů.“

Moderuje překladatelka knihy Petruška Šustrová.

 
Noc divadel 2021: 3 x mladý Václav Havel

Noc divadel 2021: 3 x mladý Václav Havel

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 20. listopad 2021, 19:00 – 21:00

Elán mladých divadelníků, energie počátku zlatých šedesátých a vtip, nápady a ostrý pohled začínajícího autora = Fresh Air v Knihovně Václava Havla

19.00

Václav Havel: Motýl na anténě (1963)
absurdní komedie o neschopnosti činu a nesmírné užvaněnosti mladých intelektuálů, kteří žijí ve světě slov a iluzí

Absolventské představení studentů ZUŠ F. A. Šporka z Lysé nad Labem
Osoby a obsazení: Jan – Josef Švejda, Marie – Veronika Chrpová, tchyně – Anna Podaná, instalatér – Václav Zumr
režie: Kateřina Urbánková

20.15 

Václav Havel: Ela, Hela a stop (1960)
absurdní minikomedie o touze poznat autostop na vlastní kůži                           

Divadlo Našlose Sedlčany            
Osoby a obsazení: Ela – Renata Řezaninová Pejchlová, Hela – Petra Belková, Řidič – Patrik Chmel                                   
režie: Jaroslava Trojanová
hudba: Dominik Sosnovec

Václav Havel: Rodinný večer (1960)   
jednoaktová tragédie úmorné nudy a prázdnoty vyčpělého rodinného života.                                          

Divadlo Našlose Sedlčany
Osoby a obsazení: Jevištní technik – Patrik Chmel, Filip Špale, Babička – Jana Durďáková, Pokorná – Zuzana Trojanová, Pokorný – Petr Svoboda, Alena –  Eva Kloudová, Ivan – Jan Zdeněk
režie: Jaroslava Trojanová

Inscenace Divadla Našlose podpořil Nadační fond Patronát Sedlčansko.

Poslední kovák – první ministr

Poslední kovák – první ministr

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 22. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Představení knihy rozhovorů historika Jakuba Šloufa s vůdcem průmyslových dělníků z listopadu 1989 a pozdějším prvním polistopadovým federálním ministrem práce a sociálních věcí Petrem Millerem. Autoři se společně zamýšlejí nad změnami postavení průmyslového dělnictva v období pozdního socialismu, nad způsobem, kterým továrny ovlivnily sametovou revoluci, i nad sociálními a ekonomickými důsledky následné transformace, která paradoxně vedla k zániku mnoha podniků i manuálních profesí. Poutavý životní příběh a otevřenost vyprávění Petra Millera jsou neobvykle inspirativním výchozím bodem pro takové úvahy.

Vedle autorů knihy se panelové diskuse zúčastní též další pozvaní členové někdejší Vlády národního porozumění a historik Jiří Suk.

Moderátor pořadu: historik Vítězslav Sommer z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis.

 
Barack Obama: Země zaslíbená

Barack Obama: Země zaslíbená

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 25. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Uvedení memoárů Baracka Obamy Země zaslíbená. Nahlédnutí do osobního života prvního afroamerického prezidenta Spojených států i do zákulisí nejvyšší americké politiky.

O knize i souvislostech, v nichž ji dnes čteme, budou diskutovat ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý velvyslanec ČR ve Spojených státech Michael Žantovský, reportér České televize a autor knihy Rozpojené státy Martin Řezníček a překladatel Martin Svoboda

Hudební večer: Tomáš Gregor

Hudební večer: Tomáš Gregor

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 30. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Kytarista, hudebník, skladatel a textař Tomáš Gregor se na sólovou dráhu vydal v roce 2016 debutovým albem Na zemi, na svém kontě však měl už hudbu k filmům a divadelním inscenacím, či se vyskytoval jako hostující muzikant na deskách spřátelených hudebníků. V roce 2021 vydal své druhé studiové album Zlatý chlap. Tato deska je spletí žánrů, jazzem počínaje a country konče. Baladické písně protkané dadaistickým textem posluchače přenášejí kamsi do krajiny dětství a dospívání, plné zapomenutých absurdit. Tomášův autorský rukopis kytaristy a skladatele je lehce rozpoznatelný westernovou poetikou obrostlou slovenskými lesy.

Večer moderuje Hana Slívová, editorka pořadu Vizitka na ČRo. 

Havel Channel

Havel Channel je audiovizuální projekt Knihovny Václava Havla, jehož cílem je šířit myšlenkový, literární a politický odkaz Václava Havla, bez ohledu na vzdálenost, zeměpisné hranice či nouzové stavy. Jeho páteř tvoří debaty, vzdělávací projekty a rozhovory. Velký prostor je věnován též konferencím, autorským čtením, záznamům divadelních inscenací a koncertům. Audiovizuální projekt Knihovny Václava Havla Havel Channel se uskutečňuje díky laskavé podpoře Karel Komárek Family Foundation.

Zpět na začátek

Publikace / E-shop

Jádrem publikačního programu Knihovny jsou dílo a život Václava Havla, jeho rodiny a blízkých spolupracovníků a přátel. Pro přehlednost je ediční plán členěn do šesti edičních řad: Sešity Knihovny Václava Havla, Edice Knihovny Václava Havla, Studentská řada, Hovory v Lánech, Spisy Václava Havla, Dílo Pavla Juráčka a Konference Knihovny Václava Havla. Tituly, které není možné zakomponovat do některé z předcházejících řad a které i přesto jsou pro ediční činnost Knihovny Václava Havla významné, vycházejí volně, mimo edice.

Zpět na začátek

Konference

Ilustrace

Evropské Dialogy Václava Havla

Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Hlavním inspiračním zdrojem tohoto projektu je esej Václava Havla "Moc bezmocných": Evropské dialogy Václava Havla více než jiné projekty obdobného zaměření hodlají nabídnout "bezmocným" prostor k vyjádření a tedy k posílení jejich pozice v rámci Evropy.

Projekt je plánován jako dlouhodobý a zahrne spolupráci s dalšími organizacemi v různých, evropských městech. Jednotlivá setkání probíhající formou konference jsou určena především středoškolským a vyskoškolským studentům, stejně jako ostatním zájemcům o evropskou problematiku z řad odborné i široké veřejnosti.

Ilustrace

Cena Václava Havla za lidská práva

Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni.

Zpět na začátek

Václav Havel

Václav Havel
* 5. 10. 1936 Praha
† 18. 12. 2011 Hrádeček u Trutnova

1936
Foto
Václav Havel se narodil v Praze
v rodině Ing. Václava M. Havla a Boženy
Havlové, roz. Vavrečkové.
1951
Foto
Václav Havel ukončil povinnou školní docházku.
Současně s tím vyvstaly potíže vyplývající z tzv.
„třídního původu“ při získávání vyššího vzdělání.
1951
Foto
Václav Havel pracoval jako učeň – chemický laborant,
současně navštěvoval večerní gymnázium ve Štěpánské ulici
v Praze, které dokončil v roce 1954.
1955
Foto
Václav Havel po řadě neúspěšných pokusů o přijetí
na vysokou školu humanitního zaměření začal studovat
na ekonomické fakultě ČVUT v Praze.
1960
Foto
Václav Havel začal působit v Divadle Na zábradlí,
zprvu jako jevištní technik, posléze jako dramaturg
až do léta roku 1968.
1963
Foto
V Divadle Na zábradlí byla
poprvé uvedena první samostatná celovečerní
hra Václava Havla Zahradní slavnost.
1964
Foto
Václav Havel si
bere za manželku
Olgu Šplíchalovou.
1966
Foto
Václav Havel dokončuje dálkové studium
na divadelní fakultě Akademie
múzických umění v Praze.
1968
Foto
Václav Havel se zasazuje o demokracii a oživení
kultury během Pražského jara. Kriticky reaguje
na srpnovou okupaci ČSSR.
1969
Foto
Václav Havel se po okupaci ČSSR kriticky
vyjadřuje k dění v zemi, stává se zakázaným autorem.
Jeho dramata nesmí být inscenována.
1974
Foto
Václav Havel nesmí publikovat, mnoho času tráví
na své chalupě na Hrádečku. Devět měsíců
dokonce pracuje jako dělník v Trutnovském pivovaře.
1975
Foto
Václav Havel píše otevřený dopis
Gustávu Husákovi, v němž kritizuje československou
vládu i atmosféru v zemi.
1977
Foto
Václav Havel se stává
jedním z iniciátorů a prvních mluvčích
Charty 77.
1978
Foto
Václav Havel se stává jedním
ze zakladatelů Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS).
1979
Foto
Za své názory a činy byl Václav
Havel v letech 1977-1989 několikrát vězněn. Celkově
strávil ve vězení více než 5 let.
1989
Foto
Václav Havel se stává
jednou z vůdčích osobností sametové
revoluce, spoluzakládá Občanské fórum.
1990
Foto
Václav Havel je zvolen dne
29. 12. 1989 Federálním shromážděním
prezidentem Československé socialistické republiky.
1993
Foto
Václav Havel je po
rozpadu Československa zvolen Poslaneckou
sněmovnou prezidentem České republiky.
1996
Foto
Olga Havlová
umírá 27.
ledna 1996.
1997
Foto
Václav Havel se žení
s Dagmar Veškrnovou, populární divadelní
a televizní herečkou.
1999
Foto
Česká republika se spolu
s Polskem a Maďarskem stává členskou
zemí Severoatlantické aliance (NATO).
2003
Foto
Funkční prezidentské období
Václava Havla končí
2. února 2003.
2004
Foto
Založena Knihovna
Václava Havla,
o.p.s.
2004
Foto
Česká republika se
stává členskou zemí
Evropské unie.
2010
Foto
Václav Havel režíruje film
Odcházení natočený podle vlastní
divadelní předlohy.
2011
Foto
Václav Havel umírá na
své chalupě na Hrádečku
18. prosince 2011.
Zpět na začátek

Vzdělávací projekty

Ilustrace

Maturita21

Cílem vzdělávacího projektu Maturita21 je formou krátkých videopřednášek zapojit do výuky, a to zejména občanské nauky, aktuální témata, která jsou důležitá pro schopnost mladého člověka orientovat se v dnešním světě. Z tohoto důvodu se projekt s nadsázkou jmenuje “maturita”.

Ilustrace

Havel k maturitě

Kdo se hádá o komáří řešeto, nemůže tančit s kozou u Podmokel! Jestli tápete, co tím chtěl autor říci, nalaďte si novou podcastovou sérii Knihovny Václava Havla. K poslechu zveme všechny středoškoláky, pedagogy a další zájemce, kteří chtějí poznat nejdůležitější díla našeho prvního polistopadového prezidenta.

Ilustrace

Webinář: Ne svobodná tvorba

Webinář se zaměřuje na období českého undergroundu. Studenti se dozví, jak vypadala zakázaná kultura v období normalizace, jak lidé toužili svobodně poslouchat hudbu bez diktátu totalitního režimu a jak za to někteří tvrdě zaplatili. Ukážeme si, jak jeden koncert pomohl v boji za demokracii a dal podnět k vzniku Charty 77.

Ilustrace

Webinář: Moc bezmocných

Interaktivní webinář přibližuje studentům středních škol klíčovou esej Václava Havla Moc bezmocných formou videoukázek a diskuse o jejích klíčových tématech i dějinném kontextu, v němž text vznikl. Pro pedagogy představuje webinář vhodné doplnění k tématu Havel-spisovatel/filosof i k tématu československých dějin 2. poloviny 20. století.

Ilustrace

Webinář: Audience

Interaktivní webinář poskytuje studentům možnost nahlédnout na ikonickou divadelní hru Václava Havla jinak než jen jako na povinnou četbu. Pro pedagogy představuje vhodné doplnění k tématu Havel – spisovatel i k tématu československých dějin 2. poloviny 20. století.

Ilustrace

Webinář: Lidská práva aneb do vězení za písničku?

Webinář pro žáky a studenty ve věku 14-19 let interaktivní formou představuje pojem lidských práv a zasazuje jej do kontextu československé historie i do současnosti.

Ilustrace

Každý může změnit svět - Lidská práva v životě a díle Václava Havla

Šestidílná vzdělávací videosérie seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a ukazuje jim důležitost boje za lidská práva. Sérií provází zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi. Moderátory anglické verze jsou rodilí mluvčí.

Ilustrace

Rok revoluce

Sametový rok pohledem mladé youtuberky. Série sedmi video lekcí mapuje revoluční rok od ledna do prosince 1989 a přibližuje tak klíčové momenty přerodu totalitního Československa v demokratickou zemi.

Ilustrace

Číst Havla

Soubor krátkých videoklipů, v nichž mladé osobnosti českého veřejného prostoru představují ikonické i méně známé texty Václava Havla.

Ilustrace

Václav Havel tady a teď

Cyklus putovních besed nejen o VH s Michaelem Žantovským a jeho kolegy, určený studentům středních škol, knihovnám a kulturním centrům.

Ilustrace

Soutěž o nejlepší studentský esej

Jedním z ústředních žánrů tvorby Václava Havla je žánr eseje – na témata literární, umělecká, společenská, politická i duchovní. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo o slovu, se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k nemnoha skutečně světově proslulým výtvorům české kultury. I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční řešení. Literární soutěž pro studenty středních škol vyhlašuje Knihovna Václava Havla každoročně na začátku školního roku.

Ilustrace

Knihovničky Václava Havla

Knihovničky Václava Havla jsou nově vznikající klíčový projekt Knihovny Václava Havla, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě základních a středních škol, které s podporou KnVH aktivně šíří odkaz Václava Havla mezi své žáky a studenty. Smyslem knihovniček je vytvořit na školách (po vzoru již existujících laviček VH) malé knihovny, na nichž škola bude shromažďovat jak texty Václava Havla, tak texty s ním úzce související. Knihovničky budou moci obsahovat i další písemné, zvukové a audiovizuální záznamy a fotografie.

Ilustrace

Zítra to spustíme

Divadelně vzdělávacím projektem Zítra to spustíme si Knihovna Václava Havla připomněla 100. výročí založení Československa. V jeho rámci nazkoušelo 20 školních a amatérských studentských spolků z celé ČR hru Václava Havla Zítra to spustíme a během října 2018 ji odehrálo ve své třídě, škole, v místním kulturním domě či divadle. Všechny zapojené soubory se na konci projektu sešly na společném filmově-divadelním pásmu v Divadle v Dlouhé dne 27. 11. 2018, kde se formou živých a filmových ukázek všechny vytvořené inscenace prezentovaly.  

Ilustrace

Workshop: Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce

Interaktivní workshop v délce 180 minut je určen pro žáky a studenty základních a středních škol. Účastníci v něm pracují s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšlí a zpracovávají konkrétní badatelské úkoly. Workshop souvisí nejen s výukou českých dějin, ale i s osobnostní, literární, uměleckou a mediální výchovou a s výchovou k demokratickému občanství. Scénář vychází z cílů Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ.

Ilustrace

Workshop: Audience

Interaktivní  workshop pro studenty středních škol nahlíží na ikonickou divadelní hru Václava Havla jinak než jen jako na povinnou četbu. Účastníci zažijí dramatický text jak z čistě divácké perspektivy, tak jako tvůrci samotní.

Ilustrace

Workshop pro 1. stupeň ZŠ: Příběh Václava Havla

Interaktivní workshop představí mladším školním dětem Václava Havla nejen jako osobnost, která významným způsobem ovlivnila část naší historie a literatury, ale také jako člověka se zajímavým životním příběhem. 

Ilustrace

Workshop: Lidská práva aneb do vězení za písničku?

Workshop pro žáky a studenty ve věku 14-19 let interaktivní formou představuje pojem lidských práv a zasazuje jej do kontextu československé historie i do současnosti.

Ilustrace

Workshop: (Ne)svobodná tvorba

Workshop se zaměřuje na seznámení se s uměním českého undergroundu a jeho historických souvislostí. Studenti se dozvědí, proč některé umění bylo zakázané a jiné povolené, a jak a kde probíhaly výstavy, koncerty, přednášky a divadla zakázaných umělců.

Výstavy

Ilustrace

Havel v kostce

Virtuální expozice Václav Havel v kostce zasazuje životní osudy Václava Havla do širších kulturně historických souvislostí ve čtyřech chronologicky vymezených kapitolách s bohatým obrazovým doprovodem.

Ilustrace

Oldřich Škácha – Okupace 1968

Soubor fotografií Oldřicha Škáchy ze sbírky Knihovny Václava Havla.

Ilustrace

Tváře vzdoru

On-line fotografická výstava Pavla Hrocha zobrazuje příběhy lidí, kteří se v rozpětí mnoha desítek let československé historie postavili proti zlu, nelidskosti, útlaku, barbarství a nekulturnosti, kteří v určitých chvílích projevili odvahu, vůli ke svobodě, lásku k bližním a zdravý rozum.

Ilustrace

Přes Východ na Západ

Na podzim roku 1989 zaplavila Prahu vlna občanů Německé demokratické republiky. Československé hlavní město se pro ně mělo stát přestupní stanicí v cestě za svobodou, do západní části kdysi společné země, jejíž rozdělení symbolizovala Berlínská zeď. Jedním z hlavních důvodů pro nenadálý nárůst počtu uprchlíků byla obava, že NDR ještě před oslavami ke 40. výročí svého založení uzavře hranici s Československem, jedinou zemí, do které mohli východoněmečtí občané.

Ilustrace

S chtíčem po svobodě

Fotografie Pavla Hrocha zachycují převratnou dobu listopadových událostí a nejen jich, období transformace, počátku devadesátých let, kdy se v Československu dělo to, co bylo před tím nemožné a nepředstavitelné, dobu radosti, karnevalového veselí, dobu vizí, přání a velké a možná i trochu naivní víry v budoucnost. Poskytují po dvaceti pěti letech zrcadlo, jakým způsobem se tyto sny a vize podařilo naplnit a kde se právě teď nacházíme.

Ilustrace

Odcházení

Příběh poslední divadelní hry a prvního filmu Václava Havla (1988–2011)

Ilustrace

Srpnová invaze na Hrádeček

Setkání dětí disidentů a dalších osobností, které vzpomínaly na Václava Havla. Výstava je pestrou koláží fotografií, audiozáznamů – od vystoupení jednotlivých účastníků na téma „Můj život s Václavem Havlem“ až po koncert Moniky Načevy a Michala Pavlíčka – a unikátních archiválií.

Depozitář

Za dobu svého trvání Knihovna Václava Havla připravila a uspořádala desítky výstav. Část z nich – přibližující nejen život a dílo Václava Havla, ale též nejrůznější kulturní, historické a společenské fenomény českých zemí 2. poloviny 20. století – se stala součástí jejího archivu. Nyní bychom je rádi prostřednictvím tohoto digitálního depozitáře nabídli dalším vzdělávacím a kulturním institucím (školám, knihovnám, klubům…) k bezplatnému využití.  

Ilustrace

Záblesky svobody aneb konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze

Výjimečné snímky zachycující příběh ikonického plakátu „Havel na hrad“, atmosféru...

Ilustrace

S chtíčem po svobodě

Fotografie Pavla Hrocha zachycují převratnou dobu listopadových událostí a nejen jich, období...

Ilustrace

Samizdat a Edice Expedice

Výstava věnovaná nejen knižní edici, kterou v roce 1975 založil se svými přáteli Václav Havel....

Ilustrace

Hele, Havel!

Výstava vytvořená z výběru fotografií, které do Knihovny Václava Havla doputovaly během...

Ilustrace

Antikódy (velké)

Výstava sestavená z nejzajímavějších vizuálních básní, které Václav Havel vytvářel především v...

Ilustrace

Měli jsme underground a máme prd

Výstava připomíná symbolickou roli, jakou hrál Václav Havel v literární tvorbě undergroundu 70....

Ilustrace

Já prostě nemůžu žít jinak!

Výstava koláží z dobových dokumentů a fotografií, uspořádaná k 30. výročí procesu...

Ilustrace

Platón na Kampě – LOTR na Hrádečku

Dokumentární výstava přibližující Kampademii coby jedinečné intelektuální...

Ilustrace

Havel v kostce

Koláž z textů, dokumentů a fotografií zachycující Václava Havla jako dítě z bohaté...

Ilustrace

Antikódy (malé)

Výstava sestavená z nejzajímavějších vizuálních básní, které Václav Havel vytvářel především v...

Ilustrace

Každý může změnit svět

Výstava určená zejména základním a středním školám provází na šesti panelech životem Václava...

Ilustrace

Václav Havel: Moc bezmocných

Výstava je autorskou kompozicí italského novináře Ubalda Casotta a Francesca Magniho, kteří...

Ilustrace

Ondřej Němec: Václav Havel 1976–2011

Fotograf Ondřej Němec patřil k blízkým přátelům Václava Havla. Také proto jej mohl...

Zpět na začátek

Archiv / Dokumentační centrum / Výzkumné projekty

Dokumentační centrum

Knihovna Václava Havla postupně shromažďuje, digitalizuje a zpřístupňuje písemnosti, fotografie, zvukové nahrávky a další materiály, které se týkají Václava Havla. To, co najdete v tomto digitálním archivu, není všechno, co máme k dispozici. Digitalizovaných materiálů je víc. Zároveň mnohé věci stále sháníme. Pokud hledáte něco speciálního, co zde nenajdete, nebojte se nás zeptat nebo nás navštívit, rádi Vám vyjdeme vstříc.

 • 54060 záznamů celkově
 • 15309 událostí ze života VH
 • 2994 textů VH
 • 2099 fotografií
 • 347 video záznamů
 • 565 audio záznamů
 • 6545 dopisů
 • 14938 textů o VH
 • 7516 knih
 • 30494 bibliografických záznamů

Vstup do databáze archiválií KnVH je zdarma a je možný po registraci uživatelů (vyplnění badatelského listu). Nahlížení do archiválií, které se zobrazují v nečitelné podobě je možné pouze ve studovně Knihovny Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1, každé úterý (kromě svátků) od 9.00 do 17.00 hodin, jinak po předchozí domluvě.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na archiv@vaclavhavel-library.org.

Ilustrace

Letem světem s Václavem Havlem

Interaktivní mapa Letem světem s Václavem Havlem, dopňuje expozici Havel v kostce, která plasticky zobrazuje Havlovu světovou „stopu“.

Ilustrace

Jiná Evropa

Autentické výpovědi významných představitelů domácí protikomunistické opozice a exilu, osobností kultury i běžných občanů natočené v Československu, Maďarsku, východním Německu, Polsku a Rumunsku britskou společností Panoptic v letech 1987 a 1988. Výsledný stejnojmenný šestidílný televizní cyklus vysílal v premiéře Channel Four.

Ilustrace

Revoluce (očima) Vladimíra Hanzela

Koláž vzpomínek, obrazových a zvukových dokumentů Vladimíra Hanzela, osobního tajemníka prezidenta Václava Havla, přibližující horečnou atmosféru dnů Sametové revoluce.

Ilustrace

Rozhovory Václava Havla

Databáze veškerých dostupných rozhovorů, které poskytl tištěným médiím dramatik, spisovatel a politický aktivista Václav Havel od 60. let až do roku 1989. Výsledný korpus dokládá mimořádně zajímavý životní příběh jedince i specifický obraz moderní československé historie v dobách, kdy mělo svobodné myšlení blíž k ruzyňské věznici, než k jakékoli oficiální veřejné funkci.

Ilustrace

Archiv Pavla Juráčka

Archiv Pavla Juráčka vzniká od února 2014, kdy jeho syn Marek Juráček předal šest banánových beden a kufr s psacím strojem z otcovy pozůstalosti do správy Knihovny Václava Havla. Postupně se třídí a digitalizují tisíce stran rukopisů, strojopisných složek, fotografií, dokumentů, osobní i úřední korespondence. Výsledkem této práce by mělo být nejen zmapování života a díla jedné z klíčových postav „nové vlny“ československého filmu šedesátých let 20. století, ale též zpřístupnění jeho literární tvorby ve svazcích knižní edice Dílo PJ. 

Cílem Knihovny Václava Havla je uvést Pavla Juráčka do širšího kulturního povědomí a pomyslně navázat na hluboké přátelství mezi ním a Václavem Havlem, k němuž Havel krátce po Juráčkově smrti, v létě roku 1989, poznamenal: „Pavel byl můj kamarád, kterého jsem měl hrozně rád. Byl to jeden z nejcitlivějších a nejjemnějších lidí, které jsem znal – proto o něm nemůžu napsat víc.“  

Zpět na začátek

Vše o Knihovně

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin - spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.

Od srpna 2014 sídlí Knihovna Václava Havla na adrese Ostrovní 13, Praha 1. Přízemní prostory této budovy jsou věnovány expozici „Václav Havel aneb Havel v kostce“ a klubovým akcím Knihovny VH: pořádání nejrůznějších seminářů, autorských čtení, výstav, přednášek, koncertů a divadelních představení. V prvním patře se nachází kanceláře, archiv, průběžně doplňovaná knihovna a badatelna pro veřejnost.

Mezi hlavní poslání Knihovny Václava Havla patří:

 • organizovat archivní, archivně badatelské, dokumentační a knihovnické činnosti zaměřené na dílo Václava Havla a dokumenty či věci s jeho působením související, včetně odborné analýzy jejich vlivu na život a sebereflexi společnosti
 • formou expozic, debat, autorských čtení, divadelních představení, koncertů, přednášek a dalších kulturních akcí přibližovat široké i odborné veřejnosti historický význam zápasu za lidská práva a svobody v době totality a tvorbu občanské společnosti v době budování demokracie
 • organizovat vědecký výzkum a publikační činnost mapující „havlovský“ svět
Zpět na začátek

Staňte se členy Klubu přátel Knihovny Václava Havla

„Domnívám se, že se nám daří naplňovat vizi Václava Havla, jenž při založení Knihovny prohlásil, že má smysl jedině jako živoucí organismus, který zaujímá své nepřehlédnutelné místo v celku veřejného a politického života. Vnímáme to jako závazek a inspiraci do budoucna. Rádi bychom využili záznamů ze stovek našich akcí ve vlastním kanálu internetové televize, rozšířili publikační program, připravili další e-learningové série, začali pořádat workshopy pro učitele… To vše si však vyžádá nemalé finanční prostředky. Proto jsme se rozhodli obrátit na naše návštěvníky a příznivce s prosbou o podporu.“ – Michael Žantovský

Pomozte nám inspirovat své okolí i Vy!
Přijdete se k nám a staňte se členem Klubu přátel Knihovny VH!

 

Podpořte nás
jednorázově
Přispět

Přítel

200 KČ / měsíc
Přispět

Váš příspěvek nám pomůže s organizací pravidelných akcí pro veřejnost.

Patron

1200 KČ / měsíc
Přispět

Váš příspěvek nám pomůže rozvíjet náš ediční plán a publikační činnost

Partner

? Kontaktujte nás
pro další informace
Kontaktovat

Váš příspěvek nám pomůže s vývojem vzdělávacích miniserií, audivizuálních projektů, přípravou mezinárodních konferencí...

Podpořte nás

Finanční dary

Pokud máte zájem podpořit činnost Knihovny Václava Havla, konkrétní aktivity či projekty finančním darem, můžete učinit tak prostřednictvím Pay Pal účtu KnVH

Nebo bankovním převodem do:

ČSOB a. s., Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1

 • číslo korunového účtu 7077 7077 / 0300 CZK
 • číslo EURO účtu 7755 7755 / 0300 EUR
 • číslo dolarového účtu 7747 7747 / 0300 USD

V případě, že u fyzických osob bude dar v jednom kalendářním roce vyšší než 1 000,-Kč a u právnických osob převýší 2 000,- Kč, vystavíme Vám darovací smlouvu s potvrzením o výši přijatého daru, který můžete coby dárce uplatnit v souladu se zákonem o dani z příjmů pro snížení Vašeho daňového základu. Pro více informací nás kontaktujte.

Dárci s občanstvím USA nás mohou podpořit prostřednictvím Vaclav Havel Library Foundation New York.

Dary a zápůjčky archivu KnVH

Knihovna Václava Havla spravuje archív písemností, dokumentů, fotografií, videozáznamů a dalších materiálů, které se týkají života a díla Václava Havla. Tento archív má převážně digitální podobu. Pokud Vy sami či někdo z Vašeho blízkého okolí je vlastníkem některého z originálních textů, korespondence, fotografií, projevů či jakékoliv další tvorby Václava Havla budeme rádi, pokud nás kontaktujete. Zajistíme digitalizaci takových dokumentů a zařadíme je do našeho digitálního archivu. Pokud by si takové dokumenty či předměty chcete nadále ponechat, v pořádku je vrátíme.

V případě darování kopie či originálu Knihovně Václava Havla budou s majitelem vždy domluveny podmínky jejich věnování i užití. Všichni dárci či majitelé budou uvedeni u daných dokumentačních materiálů.

Stáže

Zájemcům z řad českých i zahraničních studentů nabízíme krátkodobé i dlouhodobé stáže v Knihovně Václava Havla o.p.s. Stážisti jsou vítáni především z oblasti knihovnictví a archivářství, produkce kulturních akcí, novinářství, bohemistiky ale i dalších humanitních oborů.

Uvítáme znalost anglického jazyka (příp. německého či francouzského jazyka), u zahraničních stážistů je znalost češtiny výhodou.

Minimální délka stáže je 6 týdnů, maximální délka je 1 rok, případně lze domluvit individuální délku v návaznosti na požadavky školy. Po absolvování stáže obdrží účastník certifikát s hodnocením. Stáže probíhají po předchozí domluvě se zájemcem, termín stáže je nutné domluvit přibližně 2 měsíce předem. Stáže v Knihovně Václava Havla jsou neplacené, stážistům nezajišťujeme dopravu ani ubytování.

Zájemci o stáž v Knihovně Václava Havla nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese.

Mediální a propagační spolupráce KnVH

Knihovna Václava Havla uvítá vzájemnou výměnu odkazů, zveřejnění našich bannerů či informací o našich akcích. Pro více informací kontaktujte nás přímo ohledně bližší domluvy.

Dobrovolníci

Knihovna Václava Havla vítá dobrovolníky, kteří chtějí pomoci naší práci.

Bakala PhilanthropyRockefeller Brothers FundJan BartaAsiana GroupMoneta Money BankThe Vaclav Havel Library FoundationNadace Charty 77Sekyra FoudationVŠEMRicohP3chemTechsoup ČRNewton MediaHlavní město PrahaMinisterstvo kultury ČRMinisterstvo zahraničních věcí ČRUS EmbassyStátní fond kultury