Menu Prohledat web KVH EN

Správní rada

Iva Baranová

Iva Baranová působí ve společnosti Bakala Capital, kde je odpovědná za rozvoj mezinárodního portfolia filantropických aktivit rodiny Bakala. Je zároveň členkou správní rady nadace Bakala Foundation se sídlem v Praze. Iva má za sebou více než 15 let právní praxe, během níž pracovala pro významné zahraniční i tuzemské klienty z finančního sektoru.

Jako seniorní advokátka ve společnosti KPMG Legal věnovala velkou část své kariéry poradenství v oblasti strukturování a realizace investic. Přejít do společnosti z velké čtyřky se rozhodla po několika letech působení v mezinárodním bankovním týmu pro střední a východní Evropu v advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna a půlroční stáži v londýnské pobočce UniCredit Bank AG. Iva vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, ale absolvovala i studijní programy na Právnické fakultě v Salzburku v Rakousku a Univerzitě George Washingtona v USA.

David Dušek

Po studiu na pražské FAMU, během kterého – v závěru roku 1989 – pracoval pro americkou televizní společnost CNN, se věnoval nejen své produkční společnosti, která vytvořila několik dokumentárních filmů pro Českou televizi na téma války v Perském zálivu, ale založil též poradenskou společnost, která se zaměřila na vztahy soukromého a veřejného sektoru. V roce 1990 doprovázel Václava Havla na jeho první státní návštěvě USA. Začátkem devadesátých let pomáhal Olze Havlové se založením Výboru Dobré Vůle – Nadace Olgy Havlové a byl po jejím boku i v dubnu 1990 při její první samostatné cestě do Spojených států. Koncem první dekády jednadvacátého století asistoval Ivanu Haškovi při pokusu o transformaci českého fotbalu do moderní organizace. 

V průběhu roku 2004 začal spolu s manželkou Janou podnikat v sektoru rezidenčního bydlení a jiných nemovitostních projektech. Vnímání problémů českého sportu i celospolečenská „blbá“ nálada byly podnětem k rozhodnutí vstoupit do veřejného sektoru a začít věci ovlivňovat alespoň na komunální úrovni. Od roku 2019 byl radním městské části Praha 5 a v současnosti je zde zastupitelem. 

David Dušek s Knihovnou Václava Havla spolupracuje již delší dobu. Svědčí o tom například knihy „Zápisky obviněného“ (2016) a „Někam jsem to ukryl“ (2021).  S Pavlem Kouteckým, a po jeho tragické smrti s Mírou Jankem, tvořil coby koproducent součást realizačního týmu dokumentárního filmu „Občan Havel“ (2007). Od ledna roku 2022 se s paní Dagmar Havlovou intenzivně podílel na modernizaci právní formy Knihovny Václava Havla, jejímž cílem bylo transformovat Knihovnu do instituce, která je schopna obhájit si své místo i mezi mladšími generacemi, stejně jako ji připravit na výzvy moderních technologií. 

David Dušek je vnukem spisovatele, překladatele a chartisty Zdeňka Urbánka, jednoho z opravdu blízkých přátel Václava Havla. Vyrůstal tedy v "havlovském" prostředí a dodnes toto období považuje za jedno z nejvýznamnějších pro vytvoření jeho pohledu na svět, chápání souvislostí a utváření morálních hodnot. 

Gabriel Eichler
předseda správní rady

Gabriel Eichler, zakladatel a senior partner firmy Benson Oak, vykonával řídící funkce v bankovnictví a průmyslu v USA i v Evropě. Benson Oak, založen v roce 1991, je nejstarší "investment banking boutique" v Čechách, který se nyní hlavně věnuje přímým investicím. Gabriel Eichler je místopředsedou (a bývalým výkonným předsedou) dozorčí rady společnosti AVG Technologies, kterou pomohl přivést jako první středoevropskou firmu na newyorskou burzu (NYSE). Na žádost bankovních veřitelů byl zvolen do funkce předsedy představenstva, prezidenta a generálního ředitele VSŽ, největší ocelářské společnosti ve střední Evropě. Na těchto pozicích působil až do roku 2001. Vyvedl společnost z pokraje bankrotu k ziskovosti a následně vyjednal její prodej společnosti US Steel.

V letech 1994–1998 byl místopředsedou představenstva a též finančním ředitelem společnosti ČEZ. Pod jeho vedením se ČEZ stal první společností v postkomunistické Evropě, která získala rating (investiční stupeň) a první vstoupila na eurotrhy a americké a japonské kapitálové trhy. Své zkušenosti s mezinárodním bankovnictvím získal v Bank of America, kde strávil 15 let: v ústředí banky v San Francisku jako hlavní mezinárodní ekonom a jako regionální generální ředitel Bank of America v Paříži, ve Vídni a Frankfurtu.

Byl předsedou či členem několika mezinárodních bankovních komisí pro vyjednávání při restrukturalizacích státních dluhů, dále byl členem správní rady Ness Technologies (Nasdaq), místopředsedou dozorčí rady ČSOB a členem dozorčích rad České pojišťovny a Slovenské sporitelny, členem správních rad The EastWest Institute a Atlantické Rady USA. Na počátku devadesátých let byl poradcem československé vlády v otázkách ekonomické transformace. Gabriel Eichler se narodil v roce 1950 v Bratislavě, v letech 1968–1975 vystudoval ekonomii a mezinárodní vztahy na univerzitách v USA a Kanadě.

Vítězslav Paděra

Vítězslav Paděra je advokátem, rozhodcem a společníkem advokátní kanceláře PADĚRA & PARTNEŘI s.r.o. Během svého každodenního působení zúročuje několikaleté zkušenosti nejen z advokacie, ale rovněž z pozice in-house právníka v renomované pojišťovně.

Ve své odborné praxi se zaměřuje především na komplexní právní poradenství v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva a s tím související agendu včetně zastupování klientů při jednáních a před soudy. V rámci prosazování a ochrany zájmů podnikatelských subjektů působí od roku 2020 jako člen představenstva Hospodářské komory České republiky, od roku 2023 jako člen představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického Kraje a je i členem Východočeského regionálního pracoviště České advokátní komory. V roce 2018 se stal rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Vítězslav vystudoval Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni, na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze obor Veřejná správa a regionální rozvoj a Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice.

Luboš Veselý
ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Od roku 2008 působil v KKCG na různých pozicích v oblasti korporátního marketingu a firemní společenské odpovědnosti.

V roce 2017, kdy vznikla Nadace Karel Komárek Family Foundation, se stal jejím ředitelem. Nadaci vede v oblasti projektové, komunikační a fundraisingové. Dohlíží na to, aby nadace naplňovala dlouhodobé strategické cíle a zároveň reagovala na aktuální potřeby podporovaných organizací a dalších subjektů. Podílí se na rozvoji hlavních programů nadace a vyhodnocuje jejich dopad.

Sleduje trendy v oblasti filantropie, rozvíjí zahraniční partnerství a vyhledává nové příležitosti pro spolupráci na budoucích nadačních projektech.

Je členem správní rady Akademie klasické hudby, která pořádá mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha. Od června 2022 je pověřen řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Dozorčí rada

Martin Palouš

Martin Palouš je český politik, diplomat, pedagog, signatář Charty 77 a její mluvčí v roce 1986, jeden ze zakládajících členů Občanského fóra. Na Karlově univerzitě vystudoval chemii, filozofii a sociální vědy, po revoluci v roce 1989 absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně postgraduální studium v oboru mezinárodního práva veřejného. Dvakrát byl náměstek ministra zahraničních věcí, působil jako velvyslanec ve Spojených státech a na Stálé mise ČR při OSN. Byl i ředitelem Knihovny Václava Havla. V současnosti působí na Floridské mezinárodní univerzitě jako ředitel Programu Václava Havla pro lidská práva a diplomacii a je prezidentem newyorské Václav Havel Library Foundation.

Václav Pecha

Václav Pecha zastává od roku 2014 funkci ředitele Bakala Foundation. Ze své pozice zodpovídá za projekty nadace a finanční řízení. Před svým jmenováním byl ředitelem neziskové organizace Zaostřeno o.p.s., která společně s Knihovnou Václava Havla spadá do portfolia filantropických aktivit manželů Bakalových. Vede kurzy pro McKeller Corporation a přednáší na Anglo-American University. V nedávné minulosti vedl různé humanitární a rozvojové projekty Člověka v tísni v krizových oblastech, pracoval pro OBSE a OSN, vedl český provinční rekonstrukční tým v afgánském Lógaru. Za svoji práci získal medaili za službu v zahraniční misi od NATO a od MO ČR. Bakalářský titul v oboru Government and Psychology získal na University of Maryland a magisterské studium ukončil v oboru International Affairs na Columbia University.

Nina Smitová

Nina Smitová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1999–2004) a postgraduální studium Mezinárodního práva veřejného, Práva EU a Právní komparatistiky na Diplomatické akademii ve Vídni (2005–2006). Rigorózní práci obhájila na katedře Mezinárodního práva UK v Praze v roce 2007. 

Poradní výbor Knihovny Václava Havla

Michaela Bakala (předsedkyně)
Emil Holub 
Božena Jirků 
Ondřej Jonáš 
Jacques Rupnik 
Martin Šimečka