Menu Prohledat web KVH EN

5. konference
Evropské dialogy Václava Havla
Praha, 14. května 2018

Česko na evropské křižovatce ​

Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbudou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny  a nejhůř ve dvacátém století! čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba.

Václav Havel: Evropa jako úkol, Cáchy, 1996

 

Kdy a kde

 • Datum: pondělí 14. května 2018
 • Místo konání: DOX, Poupětova 1, Praha
 • Organizátor: Knihovna Václava Havla
 • Partneři: Evropská komise – zastoupení v České republice; DOX Centrum současného umění

 

Program

09.00 – 10.00 Registrace

10.00 – 10.10 Zahájení

 • Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
 • Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice  

10.10 – 10.30 Úvodní řeč

 • Janek Rubeš, reportér, dokumentarista a režisér 

10.30 – 11.45 Panel I. K čemu je nám Unie?  

 • Během čtrnácti let členství v Evropské unii zde země střední a východní Evropy nalezly ochranu před hospodářským, politickým a bezpečnostním chaosem, typickým pro transformující se společnosti. Využíváme výhod společného trhu, volného pohybu, pracovních příležitostí i vzdělávacích možností. Některá očekávání se však nenaplnila. Nebyla vymýcena korupce, klientelismus a zneužívání moci, životní standard stále nedosahuje úrovně západních zemí EU. Mnozí Středo- a Východoevropané se hlásí k hodnotám svobody, demokracie a lidských práv, ale často mají problém s přijímáním postmoderních hodnot multikulturalismu a politické korektnosti a mají pocit, že při diskusích o dalším směřování EU není jejich hlas brán náležitě v úvahu. Nejen těmto tématům bude věnován první diskusní panel konference.  
 • Hosté: Roman Joch – Občanský institut; Lukáš Kovanda – ekonom, CYRRUS; Mikuláš Minář – Milion chvilek pro demokracii; Prokop Ondráček -– Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži  
 • Moderuje: Světlana Witowská, Česká televize

11.45 – 12.00 Coffee break I.

12.00 – 13.15 Panel II. Kdyby ta Unie nebyla…  

 • V důsledku finanční a migrační krize v posledních letech povážlivě klesla podpora členství v Evropské unii, zejména u mladé generace. Mnozí kritici, zpochybňující přínosy našeho členství v EU, však většinou nepředkládají přesnější vizi, jak by mohla vypadat budoucnost země mimo EU. Jak bychom si udrželi ekonomickou stabilitu, konkurenceschopnost, bezpečnost a demokratický právní rámec. Možná nejlepší obranou proti těmto tendencím je si tuto situaci představit a diskutovat o ní. Právě k tomu je určen druhý diskusní panel.
 • Hosté: Martin Buchtík – sociolog, STEM; Václav Kříž – Mladí občané; Andrea Procházková – novinářka; Tomáš Sedláček – ekonom
 • Moderuje: Veronika Sedláčková, Český rozhlas 

13.15 – 14.15 přestávka na oběd

13.30 – 14.00 Lunch Conversation: Rok 1968 na Východě a na Západě  

 • Jacques Rupnik & Michael Žantovský
 • Zatímco se v roce 1968 mladí lidé na Východě bouřili proti diktatuře jedné strany, jejich vrstevníci na Západě protestovali proti nerovnosti a pokrytectví kapitalismu. Dnes se mnozí mladí lidé na Západě i na Východě Evropy opět bouří a opět v každém případě trochu jiným způsobem. Lze hledat kořeny jejich rozdílných reakcí v době před půl stoletím? Historický exkurz, doplněný autentickým obrazovým materiálem z Prahy a Paříže 1968, přiblíží zejména mladému publiku události roku 1968 i jeho dopady na současnost.

14.15 – 15.15 European Union: Fatal Attraction

 • Discussion with Radio Free Europe/Radio Liberty Fellows
 • Stipendijní programy Václav Havel a Jiří Dienstbier Journalism Fellowship jsou společnou iniciativou Rádia Svobodná Evropa a Ministerstva zahraničí ČR. Oba programy jsou určeny mladým, začínajícím novinářům ze zemí východního partnerství a Ruska (VHJF), dále ze zemí západního Balkánu (JDJF). Během několika měsíčního pobytu získávají stážisté podporu a zkušenosti pro svou další práci a mohou využívat zázemí profesionální instituce RFE/RL. V průběhu diskuse nám přiblíží svůj pohled na evropské společenství zvenku, tedy očima mladých lidí, žijících mimo Evropskou unii.
 • Introduction: Joanna Levison, Radio Free Europe/Radio Liberty
 • Fellows: Una Čilic (Bosnia and Herzegovina); Raman Pratasevich (Belarus); Glib Zhavoronkov (Ukraine); Nektar Zogjani (Kosovo)
 • Chair: Emma Smetana, DVTV
 • panel se uskuteční v angličtině, simultánní tlumočení zajištěno

15.15 – 15.30 Coffee break II.

15.30 – 16.45 Panel III.: Čím by Unie mohla být, a není?

 • Budoucnost Evropské unie je na křižovatce. Na jedné straně se rýsuje cesta k prohloubení evropské integrace - rozšíření měnové unie, vybudování společné obrany a zodpovědnosti za zahraniční politiku. Na druhé straně sílí hlasy, volající po větší decentralizaci a návratu některých pravomocí na národní úroveň. Ani jeden z těchto postojů nereflektuje problém evropské identity, duchovního étosu spojujícího členské země a jejich občany, po kterém volal Václav Havel. V závěrečném panelu konference budeme diskutovat o možných vizích budoucnosti a hledat nové impulsy procesu evropského sjednocování.
 • Hosté: Marek Hilšer – lékař, pedagog; Petr Hlaváček – historik; Petra Hůlová – spisovatelka; Barbora Urbanová – Stužák
 • Moderuje: Kateřina Šafaříková, Respekt  

16.45 Závěrečné slovo

 • Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla

Konference se uskuteční v češtině a angličtině, se simultánním překladem do obou jazyků. První dva panely budou streamovány Českou televizí.