Menu Prohledat web KVH EN

Eseje

Úplný soupis esejů naleznete v Dokumentačním centru

1975
Dopis Gustávu Husákovi
Tiskem knižně: O lidskou identitu, Praha, Rozmluvy 1990;, Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999
1978
Moc bezmocných
Tiskem knižně: Moc bezmocných, Praha, Lidové noviny 1990;, O lidskou identitu, Praha, Rozmluvy 1990; Spisy/4, Eseje a jiné texty, z let 1970 – 1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1984
Politika a svědomí
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci, s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990;, Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989;, Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1985
Anatomie jedné zdrženlivosti
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci, s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990;, Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1986
O smyslu Charty 77
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci, s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990;, Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1986
Děkovná řeč za Erasmusovu cenu
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci, s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990;, Slova. Čtyři eseje z let 1986 – 1990, Praha, Památník národního písemnictví 1993;, Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970 – 198
1987
Příběh a totalita
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci, s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990;, Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1989
Slovo o slovu
Tiskem knižně: Slovo o slovu, Brno, Atlantis 1990; Slova., Čtyři eseje z let 1986 – 1990. Praha, Památník národního písemnictví 1993;, Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.

Fotogalerie: Disident Václav Havel

Václav Havel koroguje svůj Dopis Gustávu Husákovi, 1975.
Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9Foto: 10