Menu Prohledat web KVH EN

Cena Toma Stopparda

Cena, kterou v letech 1984–2017 organizovala Nadace Charty 77, je udělována každoročně tříčlennou porotou za původní, knižně nevydanou esej v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k pochopení stavu současné společnosti a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního prostředí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a procesů odehrávajících se v lidské duši. 

Cena je dotována částkou 50 000 korun, kterou pro tento účel poskytuje sir Tom Stoppard. 

Zůstávám hrdý na svoje spojení s českou literaturou prostřednictvím Ceny Toma Stopparda. Je neuvěřitelné připomínat si její počátky v dobách totality, napsal při příležitosti udílení Ceny v roce 2021 slavný britský dramatik a scenárista českého původu.

A česká literatura může být hrdá na svoje spojení s Tomem Stoppardem, prohlásil Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla. Doufáme, že udílení Ceny přispěje k rozkvětu české esejistiky, která je často popelkou v dnešním komercionalizovaném literárním světě.

 

Svoje práce nám posílejte na CenaTS@vaclavhavel.cz do 3. dubna 2024.

Podrobnosti a podmínky najdete ve Statutu Ceny Toma Stopparda.