Menu Prohledat web KVH EN

Cena Toma Stopparda

Cena, kterou v letech 1984–2017 organizovala Nadace Charty 77, je udělována každoročně tříčlennou porotou za původní, knižně nevydanou esej v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k pochopení stavu současné společnosti a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního prostředí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a procesů odehrávajících se v lidské duši. 

Cena je dotována částkou 50 000 korun, kterou pro tento účel poskytuje sir Tom Stoppard. 

Zůstávám hrdý na svoje spojení s českou literaturou prostřednictvím Ceny Toma Stopparda. Je neuvěřitelné připomínat si její počátky v dobách totality, napsal při příležitosti udílení Ceny v roce 2021 slavný britský dramatik a scenárista českého původu.

A česká literatura může být hrdá na svoje spojení s Tomem Stoppardem, prohlásil Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla. Doufáme, že udílení Ceny přispěje k rozkvětu české esejistiky, která je často popelkou v dnešním komercionalizovaném literárním světě.

Své práce nám posílejte na CenaTS@vaclavhavel.cz do 3. dubna 2024.
Podrobnosti a podmínky najdete ve 
Statutu Ceny Toma Stopparda.

 

Cena Toma Stopparda za rok 2023

Laureátkou Ceny Toma Stopparda za rok 2023 se stala spisovatelka Marie Iljašenko s esejí nazvanou Jsem všudezdejší. Marie Iljašenko se narodila v roce 1983 v Kyjevě na Ukrajině v rodině s českými a polskými kořeny. Debutovala básnickou sbírkou Osip míří na jih (2015), za kterou byla nominovaná na cenu Magnesia Litera, následně vydala sbírku Sv. Outdoor (2019). Její texty se objevily v zahraničních antologiích a časopisech a byly zhudebněny. Píše také krátké prózy a eseje. Pracuje jako nakladatelská redaktorka, připravila mj. antologii reportáží Chleba z minového pole (2022), a překládá z polštiny a ukrajinštiny. Žije v Praze.

Marie Iljašenko: Jsem všude zdejší
Videoreportáž z předání Ceny TS
Fotogalerie
Odůvodnění rozhodnutí poroty

 

Cena Toma Stopparda za rok 2022

V roce 2022 nebyla Cena Toma Stopparda udělena. 

Odůvodnění rozhodnutí poroty

 

Cena Toma Stopparda za rok 2021

V úterý 29. června 2021 Knihovna Václava Havla vyhlásila v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy laureátku výroční Ceny Toma Stopparda za vynikající původní esejistickou práci v českém jazyce. Stala se jí Josefína Formanová, divadelnice, dramaturgyně, výtvarnice a herečka.

Josefína Formanová: Kde končím a kde začínám
Videozáznam ze slavnostního předání Ceny TS
Fotogalerie
Odůvodnění rozhodnutí poroty Ceny