Menu Prohledat web KVH EN

Mezinárodní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva 2019: Ode zdi ke zdi

  • Datum: 2. října 2019
  • Místo konání: Pražská křižovatka, Zlatá 1, Praha 1
  • Pořádá: Knihovna Václava Havla, Nadace Charty 77
  • Partner: Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Devátého listopadu před třiceti lety padla Berlínská zeď a s ní i poslední zbytky komunistického přízraku, který svíral střední a východní Evropu. Zdálo se, že tato historická změna byla předzvěstí období otevřenosti, tolerance a vzájemného respektu mezi různými lidmi, zeměmi a kulturami. Avšak o třicet let později je metafora zdi v nejednom smyslu opět aktuální. Tolerance ustupuje předsudkům, nedůvěře a polarizaci jak mezi politickými protivníky, tak různými životními styly a sociálními skupinami. Je napadána otevřenost vůči druhým, ať už se jedná o migranty, menšiny nebo jiná náboženská přesvědčení. Respekt je často nahrazován vulgárními výpady, šířením poplašných zpráv a fake news.
Základní lidské svobody, ať už je to svoboda projevu, názoru nebo svoboda volby, již nejsou považovány za samozřejmé ani v některých západních zemích a přímo odpírány jsou stovkám milionů lidí v Asii, na Středním východě, v Africe nebo Latinské Americe.
Pro ty z nás, kteří věří ve samotnou podstatu lidských práv nastal čas parafrázovat slavnou výzvu Ronalda Reagana Michailu Gorbačovovi: „Strhněte tyto zdi!“

PROGRAM

12.30–13.00 Registrace

13.00 ZAHÁJENÍ

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla (ČR)

13.10–13.30 ÚVODNÍ SLOVO

Yik Mo Wong, lidskoprávní aktivista, svolavatel hnutí Civil Human Rights Front (Hongkong)

13.30–14.45 PANEL I: Diskuse s finalisty Ceny Václava Havla za lidská práva 

Hosté:
Enver Can, člen Ilham Tohti Initiative, zástupce llhama Tohtiho (Čína)  ujgurský vědec a profesor ekonomiky, od roku 2014 ve vězení, odsouzen na doživotí

Jamshad Yorov, bratr Buzurgmehra Yorovova (Tádžikistán)  právník a obhájce lidských práv, vězněn od roku 2015, odsouzen na 28 let

Youth Initiative for Human Rights (země západního Balkánu): Ivan Djuric  Programový ředitel YIHR Srbsko

Moderuje: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla (ČR)

Laureát letošní ceny Václava Havla za lidská práva bude slavnostně oznámen 30. září na půdě Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku.

14.45–15.00 Coffee break 

15.00–16.15 PANEL II: Zdi staré a nové  

Hosté: 

Daniel Brössler  novinář (Německo)

Mátyás Eörsi  politik a právník (Maďarsko)

Bernard Guetta  novinář (Francie)

Martin Milan Šimečka – spisovatel a novinář (Slovensko)

Moderuje: Kateřina Šafaříková  novinářka, týdeník Respekt (ČR)

Zdá se, že na východě vzniká nová železná opona. Nestabilní, avšak otevřenou situaci, která vznikla po ruské okupaci Krymu a podpoře ozbrojenému povstání na východní Ukrajině, nahradila situace, která je mnohem stabilnější, avšak nezměnitelná. I některé evropské instituce patrně upřednostňují stabilitu před změnou, čehož důkazem je opětovné udělení hlasovacího práva Rusku Radou Evropy.

Za stávající situace je ohrožena bezpečnost, životní úroveň a základní lidská práva stovek tisíc lidí. Nárůst netolerance vedl v mnoha evropských zemích ke znovunastolení politického násilí a zločinů z nenávisti. Stále častější antisemitské útoky ve Francii, vražda slovenského investigativního novináře Kuciaka a jeho snoubenky, vražda starostů Gdaňsku a Kasselu a dokonce i drobné, avšak znepokojující incidenty v naší vlastní zemi nelze dále vnímat jako osamocené události, ale jako širší součást těchto tendencí. Co mohou politici udělat, aby to zastavili, a co může udělat občanská společnost?

16.15–16.30 Coffee break

16.30–17.45 PANEL IIl: Neviditelné zdi  

Hosté: 

Ljudmila Savčuková  novinářka a aktivistka (Ruská federace)  

Patrik Oksanen  novinář a redaktor (Švédsko)

Lenka Bradáčová  vrchní státní zástupkyně v Praze (ČR) 

Bob Kartous  analytik, mluvčí skupiny českých elfů (ČR) 

Moderuje: Tereza Engelová  novinářka a moderátorka (ČR)

Při vytváření mentálního obrazu světa jsem čím dál více závislí na digitálních médiích, kde vyhledáváme informace, podklady a potvrzení mezi stejně smýšlejícími lidmi. Právo na svobodný přístup k informacím je jedním z nejzásadnějších moderních lidských práv. Toto právo je však podrýváno, pokud tyto informace stále více nahrazuje propaganda, fake news a zmanipulované či přímo podvržené důkazy. K podrývání dochází však i tehdy, když omezení plynoucí z politické korektnosti oklešťují otevřenou veřejnou debatu, která má sloužit k získání znalostí a porozumění. Jak může společnost předcházet nebo alespoň zmírnit škody způsobené výrobci lží, propagandisty a trollingem, aniž by obětovala zásady svobodného projevu?

17.45–18.00 ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Karel Schwarzenberg  politik, diplomat, ochránce lidských práv (ČR) 

18.00–18.30 Coffee break

18.30 ZRNÍ – HAVLOVY DĚTI HAVLOVI

Koncert kapely Zrní v rámci projektu www.havlovy-deti.cz, který vznikl ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla u příležitosti 30. výročí pádu komunismu.

* Diskuse se budou konat v češtině a angličtině se simultánním překladem z/do obou jazyků.