Menu Prohledat web KVH EN

Mezinárodní konference Evropské dialogy Václava Havla 2022

Pravda a demokracie

● Datum: 10. a 12. května 2022
● Místo: Praha, Plzeň, Brno
● Pořádá: Knihovna Václava Havla, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity a Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
● Partner projektu: Zastoupení Evropské komise v České republice


Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevírat a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Projekt je koncipován jako dlouhodobý a koná se již od roku 2014 ve spolupráci s partnery v různých městech České republiky a Evropské unie. Setkání probíhající formou debat jsou určena především středoškolským a vysokoškolským studentům, stejně jako ostatním zájemcům o evropskou problematiku z řad odborné i široké veřejnosti.

Již deváté Evropské dialogy se budou zabývat ústředním pojmem Havlova myšlení, pravdou, ve vztahu k demokracii. Václav Havel nechápal pravdu jako něco zjeveného či neměnného, ani jako pravdu ideologie nebo světového názoru, nýbrž jako nepřetržité a smysluplné usilování o pravdivý, autentický život v souladu s lidmi a světem kolem nás. Ve svých esejích a proslovech poukazoval na nejrůznější překážky, které takovému životu brání, od ideologických doktrín přes překrucování propagandou, šíření falešných zpráv a deformaci přirozeného jazyka, až po osobní racionalizace života ve lži. V dnešním složitém a informacemi nejrůznější kvality přesyceném světě marketingových strategií, kulturních válek, dezinformačních webů a umělé inteligence a zejména uprostřed současné krize, v níž je brutální ruský útok na Ukrajinu zdůvodňován pomocí brutálního útoku na pravdu, je úsilí o zachování kontaktu s pravdou klíčové pro integritu demokratického rozhodování, důvěru občanů v demokratické instituce, obranu svobodného světa a hodnotové zakotvení nastupujících generací.

Mezi pozvanými řečníky letošních Evropských dialogů jsou přední domácí i evropské osobnosti politického, akademického a kulturního života. Diskuse se odehraje ve třech dnech ve třech městech ve třech programových blocích.

Pravda už byla? | Plzeň


● Datum: úterý 10. května 2022, 14.00 –16.00
● Místo: Aula Fakulty pedagogické ZČU, Veleslavínova 42, Plzeň
 

Čím dál trnitější cesta k pravdě vede mnoho lidí včetně řady myslitelů k závěru, že problémem není obtížnost hledání pravdy, ale pravda samotná. Můžeme se ale v post-faktickém světě bez pravdy obejít a jak by takový svět vypadal? A jak by vypadala demokracie, když by se důvěryhodnost politiků posuzovala podle jiných kritérií, než je schopnost objektivně posuzovat a pravdivě komunikovat problémy, před kterými stojí společnost? Bez souvztažnosti s realitami přirozeného světa kolem nás se pravda stává v lepším případě pravdou většiny a v horším případě pravdou silnějšího. Může se Evropa obejít bez pravdy?

13.30 – 14.00 Registrace
14.00 – 14.10 Zahájení: Pavel Mentlík, děkan Fakulty pedagogické ZČU
14.10 – 14.15 Zdravice: Martin Baxa, ministr kultury České republiky
14.15 – 14.25 Úvodní slovo: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
14.25 – 15.55 Debata
Hosté:
Jan Paďourek – bezpečnostní expert se specializací na zpravodajské služby a bezpečnostní hrozby, pedagog působící na Policejní akademii ČR a CEVRO Institut
Ondřej Kundra – investigativní novinář specializující se na českou politiku a justici a dezinformační kampaně
Moderátor: Petr Hlaváček, historik a filozof, FPE ZČU
15.55 – 16.00 Závěrečné slovo: Jáchym Topol, dramaturg Knihovny Václava Havla

Informace a demokracie | Praha

● Datum: úterý 10. května 2022, 18.00 – 20.00
● Místo: Modrá posluchárna, Univerzita Karlova, Celetná 20

Ještě nikdy v historii se tolik informací nešířilo v tak krátké době mezi tak velkým počtem lidí. Přesto se nám zdá, že dobrat se pravdy ještě nikdy nebylo tak obtížné. Spolu s faktickými informacemi se totiž šíří stejně velký počet nepřesností, falešných informací, mýtů a záměrných nepravd. Pro značnou část lidí je obtížné, ne-li nemožné, rozlišit v této změti to, co je pravdivé či pravdě podobné, od nepravdivého a falešného. Ale může stát zaujmout pozici strážce pravdy, aniž by nenapravitelně porušil občanská práva a svobody? Jakou roli zde má sehrávat Evropská unie? A v jakých případech tak může učinit? Nebo mají nést odpovědnost za pravdivost informací klasická a digitální média, která je šíří? Anebo je jedinou cestou pracná a zdlouhavá výchova v zanedbávaných oblastech vzdělávání, jako je logika, metodologie poznávání a filosofie vědy?

17.30 – 18.00 Registrace
18.00 – 18.20 Zahájení: Tomáš Karásek, děkan Fakulty sociálních věd UK, a Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
Zdravice: Věra Jourová, místopředsedkyně EK pro hodnoty a transparentnost
18.20 – 18.30 Úvodní slovo: Svjatlana Cichanouská, běloruská politička a aktivistka, hlavní opoziční kandidátka na prezidentku Běloruska ve volbách roku 2020

18.30 – 19.55 Debata
Hosté:
Svjatlana Cichanouská, běloruská politička a aktivistka, hlavní opoziční kandidátka na prezidentku Běloruska ve volbách roku 2020
Pavla Holcová – investigativní novinářka, zakladatelka investigace.cz. a držitelka mnoha domácích i
mezinárodních ocenění včetně Pulitzerovy ceny
Moderátorka: Alice Němcová Tejkalová, novinářka a pedagožka, FSV UK
19.55 – 20.00 Závěrečné slovo: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

Pravda politiky a politika pravdy | Brno

● Datum: čtvrtek 12. května 2022, 18.00 – 20.00
● Místo: Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno

Pravda málokdy chybí mezi proklamovanými hodnotami politiků, ale v programových prohlášeních a jiných dokumentech politické praxe se příliš často neobjevuje. Nezřídka též padá za oběť volební taktice, snaze o popularitu či domácím i zahraničním diplomatickým ohledům. Jak velké ale může být napětí mezi politikou a realitou, než občané ztratí důvěru v politickou reprezentaci, či ještě hůře, v demokracii samotnou? V Evropské unii jde o problém o to složitější, že probíhá nejen na národní, ale i na unijní úrovni, kam ho domácí politici členských zemí v zájmu své popularity s oblibou přesouvají.

17.30 – 18.00 Registrace
18.00 – 18.05 Zahájení: Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií MUNI
18.05 – 18.10 Zdravice: Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti České republiky
18.10 – 18.20 Úvodní slovo: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
18.20 – 19.55 Debata
Hosté:
Peter Pomeranzev – britský spisovatel a akademik zabývající se výzkumem dezinformací a fake news na Johns Hopkins University v USA
Marek Orko Vácha – přednosta Ústavu etiky a humanitních studií, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Moderátorka: Petra Mlejnková, politoložka a pedagožka, FSS MUNI
19.55 – 20.00 Závěrečné slovo: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla