Menu Prohledat web KVH EN

Nesnesitelná lehkost zla a Koncert Pocta statečným

  • Datum: středa 10. října 2018

  • Místo: Pražská křižovatka, Zlatá 1, Praha 1

  • Pořádá: Knihovna Václava Havla & Nadace Charty 77 

  • Partner projektu: The Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Program konference

12.30 – 13.00 Registrace 

13.00 Zahájení: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

13.15  13.45 Úvodní slovo: Šimon Pánek, spoluzakladatel a ředitel společnosti Člověk v tísni

13.45 – 14.45 Panel I: Diskuze s finalisty ceny Václava Havla za lidská práva 

Hosté:

Rosa María Payá – lidskoprávní aktivistka (Kuba)

Adam a Malak Rajab, syn a dcera Nabeela Rajaba – obhájce demokracie a lidských práv (Bahrajn, od roku 2016 ve vazbě)

Alexander Cherkasov, Memorial Human Rights Centre, zástupce Oyuba Titieva – obhájce lidských práv v Čečensku (Ruská federace)

Moderátor: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla

14.45  15.00 Coffee Break

15.00  16.15 Panel II: Zlo kolem nás  

Stav lidských práv ve světě se nezlepšuje. Hrozba veřejného odsouzení, hospodářských sankcí či přímo mezinárodní intervence představovaly po otřesných zkušenostech z Ruandy a bývalé Jugoslávie relativně účinný nástroj prevence nejhrubších forem porušování lidských práv. Takové nástroje jsou však účinné jen tehdy, jsou-li důsledně uplatňovány.
Dnešní diktátoři se nemusí důsledků svých činů příliš obávat. Válečná zvěrstva v Sýrii, zločiny tzv. islámského státu na civilním obyvatelstvu, potlačování lidských práv v Číně, v Turecku, na Kubě, v Rusku či ve Venezuele probíhají z velké části bez účinného odsouzení a často vně mediální pozornosti. Konsensus, který by umožnil důsledné vyšetření nejvážnějších zločinů proti lidským právům a zřízení mechanismů k jejich potrestání, neexistuje. To dovoluje tyranským režimům relativizovat svoje počínání poukazem na údajné či skutečné porušování lidských práv v jiných situacích, bagatelizovat jeho rozsah, vinit z něj druhou stranu či vydávat obránce lidských práv za obyčejné kriminálníky anebo loutky v rukou cizích mocností. Jakkoli nejde o nové strategie, moderní technologie šíření informací spolu s klesající pozorností vlád vyspělých zemí jim dávají větší naději na úspěch.
Problematika lidských práv vyžaduje novou mobilizaci vlád a mezinárodních institucí ve spolupráci s nevládními organizacemi, prioritizaci nejvážnějších situací a obnovení účinných sankcí proti porušovatelům lidských práv.

Hosté:

Edipcia Juliana Dubón Castro – obhájkyně demokracie a ženských práv (Nikaragua)

Mahienour El-Massry – právnička a politická aktivistka (Egypt)

Hülya Gülbahar – advokátka se zaměřením na lidská práva (Turecko)

Moderátorka: Tereza Engelová – novinářka a moderátorka (ČR)

16.15  16.30 Coffee Break

16.30  17.45 Panel IIl: Zlo mezi námi 

Morální únava v péči o lidská práva ve světě vyplývá do velké míry z morální krize ve vyspělé části světa, která byla po dlouhou dobu jejich garantem. Proliferace lidskoprávních nároků ve jménu nejrůznějších dílčích zájmů a kauz vedla k rozmělnění pozornosti věnované základním a univerzálním právům Všeobecné deklarace. Univerzální lidská práva jsou postupně nahrazována parciálními nároky. Populistická propaganda označuje starost o lidská práva za zastřenou politickou agendu; popírá jejich univerzální charakter a relativizuje markantní případy jejich porušování. Množí se  útoky proti svobodě slova, veřejnoprávním institucím, nevládním organizacím a občanské společnosti jako takové ve jménu údajné obrany tradičních hodnot a národní identity proti hrozbám přinášneým globalizací. 

Hosté:

Adam Michnik – historik, šéfredaktor deníku Gazeta Wyborcza (Polsko)

Dániel Berg – politik, strana Momentum (Maďarsko)

Juraj Šeliga – spoluzakladatel iniciativy Za slušné Slovensko (Slovensko)

Erik Tabery – novinář a šéfredaktor týdeníku Respekt (ČR)

Moderátor: Jakub Železný – novinář a moderátor (ČR)  

17.45 – 18.00 Closing remarks: Karel Schwarzenberg – politik, zastánce lidských práv (ČR)

19.00 – 19.30 otevření sálu pro publikum 

Koncert Pocta statečným 

Slavnostní koncet je vyjádřením úcty všem, kteří čelili nebo jsou nuceni čelit některé z forem bezpráví. V podání špičkových interpretů zazní díla Bohuslava Martinů, Pavla Haase, Gideona Kleina a dalších autorů, kteří byli perzekvováni nacistickým nebo komunistickým režimem. 

Část koncertu živě propojí české a slovenské umělce prostřednictvím Internetu a technologie sdružení CESNET, které umožní jejich vzájemnou souhru. 

PROGRAM KONCERTU

Klement Slavický: Tři kusy pro klavír 
Martin Kasík – klavír 

Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír H. 378 
Petr Nouzovský – violoncello, Iveta Sabová - klavír 

Gideon Klein: Trio pro housle, violu a violoncello 
Leoš Čepický – housle, Jakub Čepický – viola, Jan Nečaský – violoncello 

Pavel Haas: Dechový kvintet Op. 10 
Dechové kvinteto HAMU 
Yanina Aliakhnovich – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Irvin Venyš – klarinet, Jan HUdeček – fagot, lesní roh – v jednání   

Ilja Zeljenka: Musica Slovaca 
Komorný orchester VŠMU
Robert Mareček – umělecký vedoucí, housle