Menu Prohledat web KVH EN

Tým knihovny

Vedení knihovny a kancelář

Michael

Michael Žantovský  (Výkonný ředitel)

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996–2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001–2 byl předsedou Občanské demokratické aliance.

Karolína

Karolína Stránská  (Provozní ředitelka)

Karolína v Knihovně Václava Havla pracuje od roku 2015 na pozici vedoucí Kanceláře a tajemnice ředitele. Je zodpovědná za přípravu a správu rozpočtu organizace, fundraising a smluvní vztahy v oblasti administrativy (vč. pronájmů) a  personálních záležitostí. Inženýrský titul získala v oboru finance na Bankovním institutu. První pracovní zkušenosti získala v Kanceláři prezidenta republiky v oddělení protokolu v prezidentském období Václava Havla (1992–1995). Poté působila řadu let v nejrůznějších pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a českých ambasádách v Londýně a Tokiu, na Úřadu vlády ČR v letech 2007–2009 působila v týmu připravujícím české předsednictví v Radě EU a před nástupem do Knihovny VH působila na pozici ředitelky kabinetu ministra obrany ČR. 

Kontakt: karolina.stranska@vaclavhavel.cz

Lucie

Lucie Prachařová  (Manažerka kanceláře)

Lucie Prachařová (1955) vystudovala pedagogický směr FTVS, kombinace český jazyk - tělesná výchova. Působila na katedře tělesné výchovy MFF, poté na Krajském úřadě Středočeského kraje na oddělení mládeže a sportu, kde zajišťovala realizaci školních soutěží v kraji. Na MŠMT byla činná v oblasti sociálně patologických jevů a prevence na školách.

Kontakt: lucie.pracharova@vaclavhavel.cz

Program

Jáchym

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol (1962) spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikuje zejména v periodikách Revolver revue, Respekt, Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat dehet, Chladnou zemí, Citlivý člověk aj.

Kontakt: jachym.topol@vaclavhavel.cz

Erika

Erika Zlamalová  (Produkční a online)

Absolvovala Ústav bohemistiky Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden, In magazínem Hospodářských novin, mezinárodním Festivalem spisovatelů Praha, Portálem české literatury a webem Litetární.cz. Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla. Podílí se na digitalizaci Archivu Ivana M. Havla. Produkčně zajišťuje klubové akce Knihovny a věnuje se správě sociálních sítí a webu Knihovny. 

Kontakt: erika.zlamalova@vaclavhavel.cz

Zuzana

Zuzana Barincová  (Asistentka produkce)

Studovala Teorii a dějiny divadla na FF MU v Brně, poté Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor Tvorba textu a scénáře. Hraje, píše a skládá (od r. 2017 hlavně pro Souvrat), občasně i pro děti. Pracuje jako dobrovolnice v Jedličkově ústavu Vyšehrad. V Knihovně Václava Havla má na starosti produkci klubových večerů.

Projekty

Pavel

Pavel Hájek, PhD.  (Senior manažer)

Pavel Hájek (1977) kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála, Kodudek). Autor několika próz, esejů a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí: Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem, Kráska a netvor, Měsíc v parku, Čertova kuchyně... V Knihovně Václava Havla má na starosti sociální sítě, webové stránky, mediální strategii, publikační program.

Kontakt: pavel.hajek@vaclavhavel.cz

Barbora

Barbora Grečnerová  (Vzdělávací projekty)

Barbora Grečnerová (1979) vystudovala český jazyk a literaturu a norštinu na FF UK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny a publikuje recenze o současné skandinávské literatuře. Pracovala jako projektový manažer vzdělávacích projektů Evropské komise a Norských fondů podporujících mezinárodní spolupráci škol a zapojování technologií do výuky. V Knihovně Václava Havla má na starosti vzdělávací projekty.

Kontakt: barbora.grecnerova@vaclavhavel.cz

Veronika

Veronika Pikola Brázdilová  (Mezinárodní projekty)

Odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži) na pět let. Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V listopadu 2011 se po šesti letech vrátila do České republiky a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze, kde koordinovala činnost 13 informačních středisek o EU. V Knihovně Václava Havla pracuje od roku 2012.

Kontakt: veronika.brazdilova@vaclavhavel.cz

Anna

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová (1951), původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004–2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Kontakt: anna.freimanova@vaclavhavel-library.org

Archiv a dokumentační centrum

Martin

Martin Vidlák  (Vedoucí archivu a dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991–2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Kontakt: martin.vidlak@vaclavhavel.cz

Petr

Petr Kalaš  (Knihovník/archivář)

Knihovník, grafik a fotograf, dlouholetý DIY koncertní promotér, dramaturg několika již zaniklých klubů a nezávislý pořadatel kulturních akcí zejména v jižních Čechách, odkud pochází. Autor knížky S harpunou na tetanus a písňových textů. V dokumentačním centru Knihovny Václava Havla pečuje zejména o knihovní fond a archiv.

Ondřej

Ondřej Němec  (Fotograf a editor)

Ondřej Němec (1960) začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Kontakt: ondrej.nemec@vaclavhavel-library.org

Petr

Petr Štefek  (Archivář)

Petr Štefek (1979) absolvent Ateliéru scénografie brněnské JAMU. Autor textů Fantomas (2002) a Don Juan (2005). Věnuje se též knižní ilustraci, například Měsíc v parku (1999), Moskva-Petuški zpáteční (2000), Hedvábínka (2005), Pohádky z pralesa (2009) či Stůňu touž nemocí (2017). V Knihovně Václava Havla se zabývá digitalizací archivního fondu.

Externí spolupracovníci

Multimediální prezentace
Jakub Čermák cermaque@gmail.com
Antonín Jelínek antonin.jelinek@vaclavhavel-library.org

IT podpora Digitálního archivu
Jan Hron hronjan@gmail.com

Kustodky – galerie a obchod
Zdena Potměšilová, Libuše Šídlová

Kustodky –​ klubové akce
Alžběta Baumanová, Kateřina Hanková, Lucie Kopecká, Natálie Kučírková, Viktorie Preissová,
Anežka Richterová, Barbora Šikulová, Lenka Vondrysová, Marie Zlamalová