Menu Prohledat web KVH EN

Tým knihovny

Michael

Michael Žantovský  (Výkonný ředitel)

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996–2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001–2 byl předsedou Občanské demokratické aliance. Je místopředsedou správní rady Aspen Institute Prague, členem programové rady konference Forum 2000 a členem správní rady newyorské Václav Havel Library Foundation.

Karolína

Karolína Stránská  (Vedoucí kanceláře KnVH)

Karolína v Knihovně Václava Havla pracuje od roku 2015 na pozici vedoucí Kanceláře a tajemnice ředitele. Je zodpovědná za přípravu a správu rozpočtu organizace, fundraising a smluvní vztahy v oblasti administrativy (vč. pronájmů) a  personálních záležitostí. Inženýrský titul získala v oboru finance na Bankovním institutu. První pracovní zkušenosti získala v Kanceláři prezidenta republiky v oddělení protokolu v prezidentském období Václava Havla (1992–1995). Poté působila řadu let v nejrůznějších pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a českých ambasádách v Londýně a Tokiu, na Úřadu vlády ČR v letech 2007–2009 působila v týmu připravujícím české předsednictví v Radě EU a před nástupem do Knihovny VH působila na pozici ředitelky kabinetu ministra obrany ČR. 

Kontakt: karolina.stranska@vaclavhavel.cz

Lucie

Mgr. Lucie Prachařová  (Manažerka kanceláře)

Lucie Prachařová (1955) vystudovala pedagogický směr FTVS, kombinace český jazyk - tělesná výchova. Působila na katedře tělesné výchovy MFF, poté na Krajském úřadě Středočeského kraje na oddělení mládeže a sportu, kde zajišťovala realizaci školních soutěží v kraji. Na MŠMT byla činná v oblasti sociálně patologických jevů a prevence na školách.

Kontakt: lucie.pracharova@vaclavhavel.cz

Jáchym

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol (1962) spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikuje zejména v periodikách Revolver revue, Respekt, Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat dehet, Chladnou zemí, Citlivý člověk aj.

Kontakt: jachym.topol@vaclavhavel.cz

Radka

Radka Prošková  (Programová koordinátorka)

Radka Prošková vystudovala Hudební vědu (FF MU v Brně) a Management (AMU v Praze). Působila jako koordinátorka projektů pro společnosti Člověk v tísni o. p. s., Opona o. p. s., Institut umění, Palác Akropolis ad.; byla členkou volebního týmu Karla Schwarzenberga v prezidentských volbách 2013. Podílí se na organizaci a dramaturgii mnoha koncertů, výstav, happeningů a festivalů. Pro Knihovnu VH pracuje od roku 2016. Připravuje debatní cykly a diskuzní večery, zaměřené zejména na současná společenská a politická témata, a koordinuje mezinárodní konferenci k Ceně Václava Havla za lidská práva.

Kontakt: radka.proskova@vaclavhavel.cz

Erika

Erika Zlamalová  (Členka ediční rady)

Erika Zlámalová absolvovala Ústav bohemistiky Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden, In magazínem Hospodářských novin, Festivalem spisovatelů Praha, Portálem české literatury a webem Literární.cz.

Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla. Podílí se na digitalizaci Archivu Ivana M. Havla. Od roku 2017 produkčně zajišťuje klubové akce Knihovny a věnuje se správě sociálních sítí a webu.

Kontakt: erika.zlamalova@vaclavhavel.cz

Pavel

Pavel Hájek, PhD.  (Senior manažer)

Pavel Hájek (1977) kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála, Kodudek). Autor několika próz, esejů a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí: Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem, Kráska a netvor, Měsíc v parku, Čertova kuchyně... V Knihovně Václava Havla má na starosti sociální sítě, webové stránky, mediální strategii, publikační program.

Kontakt: pavel.hajek@vaclavhavel.cz

Barbora

Barbora Grečnerová  (Vzdělávání)

Barbora Grečnerová (1979) vystudovala český jazyk a literaturu a norštinu na FFUK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny a publikuje recenze o současné skandinávské literatuře. Pracovala jako projektový manažer vzdělávacích projektů Evropské komise a Norských fondů podporujících mezinárodní spolupráci škol a zapojování technologií do výuky. V Knihovně Václava Havla má na starosti vzdělávací projekty.

Kontakt: barbora.grecnerova@vaclavhavel.cz

Veronika

Veronika Pikola Brázdilová  (Programová koordinátorka)

Odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži) na pět let. Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V listopadu 2011 se po šesti letech vrátila do České republiky a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze, kde koordinovala činnost 13 informačních středisek o EU. Od roku 2012 pracuje v Knihovně Václava Havla.

Kontakt: veronika.brazdilova@vaclavhavel.cz

Anna

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová (1951), původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004–2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Kontakt: anna.freimanova@vaclavhavel-library.org

Martin

Martin Vidlák  (Vedoucí dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991–2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Kontakt: martin.vidlak@vaclavhavel.cz

Petr

Petr Kalaš  (pos_library)

Knihovník, grafik a fotograf, dlouholetý DIY koncertní promotér, dramaturg několika již zaniklých klubů a nezávislý pořadatel kulturních akcí zejména v jižních Čechách, odkud pochází. Autor knížky "S harpunou na tetanus" a písňových textů. V dokumentačním centru Knihovny Václava Havla pečuje zejména o knihovní fond a archiv.

Ondřej

Ondřej Němec  (Fotograf a editor)

Ondřej Němec (1960) začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Kontakt: ondrej.nemec@vaclavhavel-library.org

Jakub

Jakub Čermák  (Multimediální prezentace)

Jakub Čermák (1986) – básník, písničkář, režisér. Knižně vydal 4 sbírky (Resumé 17; Padavčata; Stroboskopy; Středohoří) a jednu dětskou knížku (Do vesmíru!), pod přízviskem Cermaque mu vyšlo 9 hudebních alb (Krajiny bez rytíře; Dům Slzí; Přítel holubů; Divozemí; Démon v Paříži; Rodinné album; Gravitace; Neboj; Teorie dospělosti), za dvě poslední byl nominován na cenu Anděl (kategorie Alternativa a Folk). Režíroval mj. cestovní dokument Skok do vody nebo rozhlasový dokument Zrní cesta tmou. Autor asi 40 videoklipů pro tuzemské i zahraniční interprety. V Knihovně Václava Havla pečuje o videa.

Barbora

Barbora Hanková  (Produkční)

Barbora Hanková (1991) vystudovala geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Knihovně Václava Havla má na starosti produkci klubových večerů, organizuje zejména literární pořady a debaty na společenská témata.

Kontakt: barbora.hankova@vaclavhavel.cz

Jan

Mgr. Jan Hron  (IT podpora Digitálního archivu)

Jan Hron vystudoval český jazyk a literaturu – komparatistiku na Univerzitě Karlově s diplomovou prací na téma Korespondence Václava Havla. Pracoval nejprve jako lektor mládežnických akcí a dílen v České filharmonii. Do roku 2008 jako novinář v Českém rozhlasu, na portálu aktualne.cz a v Literárních novinách. V současnosti je příležitostným kritikem časopisu Respekt. Je zakladatelem Archivu Ladislava Hejdánka – občanského sdružení, které spravuje odkaz tohoto významného českého filosofa a mluvčího Charty 77. Jan Hron pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.