Menu Prohledat web KVH EN

Tým knihovny

Milan

Milan Babík  (Ředitel)

Milan Babík vyrůstal v sousedství sovětských kasáren v Šumperku. V roce 1995 mu Nadace pro občanskou společnost udělila stipendium na střední internátní školu ve Spojených státech, v zahraničí následně strávil tři desetiletí. Je absolventem Colby College, LSE a Oxfordské univerzity, kde obdržel doktorát v mezinárodních vztazích (2009). Před nástupem do Knihovny Václava Havla působil na amerických vysokých školách v Nové Anglii. V tomto období uspořádal několik mezinárodních konferencí zaměřených na střední Evropu a Václava Havla a založil zahraniční program v Praze, v jehož rámci seznámil desítky amerických studentů s českou historií a literaturou. Publikoval řadu odborných statí a dvě knihy. Z Havlova díla má nejraději Moc bezmocných a Zahradní slavnost, vedle Havla patří mezi jeho oblíbené spisovatele Milan Kundera a Don DeLillo.

Kontakt: milan.babik@vaclavhavel.cz 

Karolína

Karolína Stránská  (Provozní ředitelka)

Karolína v Knihovně Václava Havla pracuje od roku 2015 na pozici vedoucí Kanceláře a tajemnice ředitele. Je zodpovědná za přípravu a správu rozpočtu organizace, fundraising a smluvní vztahy v oblasti administrativy (vč. pronájmů) a  personálních záležitostí. Inženýrský titul získala v oboru finance na Bankovním institutu. První pracovní zkušenosti získala v Kanceláři prezidenta republiky v oddělení protokolu v prezidentském období Václava Havla (1992–1995). Poté působila řadu let v nejrůznějších pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a českých ambasádách v Londýně a Tokiu, na Úřadu vlády ČR v letech 2007–2009 působila v týmu připravujícím české předsednictví v Radě EU a před nástupem do Knihovny VH působila na pozici ředitelky kabinetu ministra obrany ČR. 

Kontakt: karolina.stranska@vaclavhavel.cz

Jáchym

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol je spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikoval zejména v periodikách Revolver revue, Respekt a Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat dehet, Chladnou zemí, Citlivý člověk aj. Je dramaturgem programu klubu Knihovny Václava Havla.

Kontakt: jachym.topol@vaclavhavel.cz

Pavel

Pavel Hájek  (Senior manažer)

Pavel Hájek, kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála, Kodudek). Autor několika próz, esejů a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí: Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem, Kráska a netvor, Měsíc v parku, Čertova kuchyně... V Knihovně Václava Havla má na starosti webové stránky, mediální strategii, publikační program.

Kontakt: pavel.hajek@vaclavhavel.cz

Barbora

Barbora Grečnerová  (Vzdělávací projekty)

Barbora Grečnerová (1979) vystudovala český jazyk a literaturu a norštinu na FF UK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny a publikuje recenze o současné skandinávské literatuře. Pracovala jako projektový manažer vzdělávacích projektů Evropské komise a Norských fondů podporujících mezinárodní spolupráci škol a zapojování technologií do výuky. V Knihovně Václava Havla má na starosti vzdělávací projekty.

Kontakt: barbora.grecnerova@vaclavhavel.cz

Sabina

Sabina Tančevová  (Mezinárodní projekty)

Sabina Tančevová absolvovala divadelní produkci na Divadelní fakultě AMU v roce 1997. Před studiem i poté pracovala v Kanceláři prezidenta republiky a později v soukromé kanceláři Václava Havla jako jeho tajemnice. Po většinu svého pracovního života se věnovala protokolu a mezinárodním vztahům. V Knihovně Václava Havla má na starosti zahraniční vztahy a lidská práva a s tím související klubové večery a jejich produkční zajištění. 

Kontakt: sabina.tancevova@vaclavhavel.cz

Erika

Erika Zlamalová  (Produkce a sociální sítě)

Absolvovala Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden, In magazínem Hospodářských novin, mezinárodním Festivalem spisovatelů Praha, Portálem české literatury a webem Literární.cz. Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla. Podílí se na digitalizaci Archivu Ivana M. Havla. Produkčně a dramaturgicky zajišťuje klubové akce Knihovny a věnuje se správě sociálních sítí a webu Knihovny. 

Kontakt: erika.zlamalova@vaclavhavel.cz

Monika

Monika Kofroňová  (Péče o dárce)

Monika patří mezi zkušené profesionály v oblasti komunikace a PR. Během své kariéry si vyzkoušela komunikaci jak v agenturním prostředí, tak ve velkých mezinárodních brandech i významných lokálních firmách v různých odvětvích. Kromě komunikace samotné se podílela na aktivitách v CSR oblasti, fundraisingu a na organizaci společenských, kulturních a charitativních projektů. V posledních třech letech se plně věnovala komunikaci filantropických projektů. V Knihovně Václava Havla má nově na starosti péči o naše dárce.

Kontakt: monika.kofronova@vaclavhavel.cz

Veronika

Veronika Pikola Brázdilová  (Mezinárodní projekty – na mateřské dovolené)

Veronika Pikola Brázdilová odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži). Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V roce 2012 se po šesti letech v zahraničí vrátila do ČR a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze. S Knihovnou spolupracuje od roku 2013, nejdříve jako programová koordinátorka, od roku 2019 jako manažerka mezinárodních projektů. Od března 2021 je na mateřské dovolené.

Kontakt: veronika.brazdilova@vaclavhavel.cz

Anna

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová, původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004–2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Kontakt: anna.freimanova@vaclavhavel.cz

Martin

Martin Vidlák  (Vedoucí archivu a dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991–2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Kontakt: martin.vidlak@vaclavhavel.cz

Petr

Petr Kalaš  (Knihovník/archivář)

Knihovník, grafik a fotograf, dlouholetý DIY koncertní promotér, dramaturg několika již zaniklých klubů a nezávislý pořadatel kulturních akcí zejména v jižních Čechách, odkud pochází. Autor knížky S harpunou na tetanus a písňových textů. V dokumentačním centru Knihovny Václava Havla pečuje zejména o knihovní fond a archiv.

Kontakt: petr.kalas@vaclavhavel.cz

Externisté

Ondřej

Ondřej Němec  (Fotograf a fotoeditor)

Ondřej Němec začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Kontakt: ondrej.nemec@vaclavhavel-library.org

Jakub

Jakub Čermák  (Multimédia)

Jakub Čermák, básník, písničkář, režisér. Knižně vydal 4 sbírky (Resumé 17; Padavčata; Stroboskopy; Středohoří) a jednu dětskou knížku (Do vesmíru!), pod přízviskem Cermaque mu vyšlo 9 hudebních alb (Krajiny bez rytíře; Dům Slzí; Přítel holubů; Divozemí; Démon v Paříži; Rodinné album; Gravitace; Neboj; Teorie dospělosti), za dvě poslední byl nominován na cenu Anděl (kategorie Alternativa a Folk). Režíroval mj. cestovní dokument Skok do vody nebo rozhlasový dokument Zrní cesta tmou. Autor asi 40 videoklipů pro tuzemské i zahraniční interprety. V Knihovně Václava Havla pečuje o videa.

Petr

Petr Štefek  (Archivář)

Petr Štefek, absolvent Ateliéru scénografie brněnské JAMU. Autor textů Fantomas (2002) a Don Juan (2005). Věnuje se též knižní ilustraci, například Měsíc v parku (1999), Moskva-Petuški zpáteční (2000), Hedvábínka (2005), Pohádky z pralesa (2009) či Stůňu touž nemocí (2017). V Knihovně Václava Havla se věnuje digitalizaci archivního fondu.

IT podpora Digitálního archivu

Jan Hron 
hronjan@gmail.com

Kustodky –​ klubové akce

Lucie Skvrnová, Natálie Kučírková, Denisa Jirčíková, Barbora Šikulová, Eliška Kalašová, Dana Králíková, Tereza Skvrnová, Johana Peroutová, Lenka Vondrysová, Antonie Kubrová