Menu Prohledat web KVH EN

Tým knihovny

Michael

Michael Žantovský  (Výkonný ředitel)

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze.
V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena.
V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.
V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996–2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001–2 byl předsedou Občanské demokratické aliance.

Karolína

Karolína Stránská  (Provozní ředitelka)

Karolína v Knihovně Václava Havla pracuje od roku 2015 na pozici vedoucí Kanceláře a tajemnice ředitele. Je zodpovědná za přípravu a správu rozpočtu organizace, fundraising a smluvní vztahy v oblasti administrativy (vč. pronájmů) a  personálních záležitostí. Inženýrský titul získala v oboru finance na Bankovním institutu. První pracovní zkušenosti získala v Kanceláři prezidenta republiky v oddělení protokolu v prezidentském období Václava Havla (1992–1995). Poté působila řadu let v nejrůznějších pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a českých ambasádách v Londýně a Tokiu, na Úřadu vlády ČR v letech 2007–2009 působila v týmu připravujícím české předsednictví v Radě EU a před nástupem do Knihovny VH působila na pozici ředitelky kabinetu ministra obrany ČR. 

Kontakt: karolina.stranska@vaclavhavel.cz

Nikola

Nikola Lukešová  (Manažerka kanceláře)

Nikola Lukešová vystudovala masovou a mediální komunikaci na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, profesně i ve volném čase se pak věnovala produkci, event managementu a na vlastní pěst pořádala hudební akce na pražské klubové scéně. V Knihovně Václava Havla působí od roku 2020.

Kontakt: nikola.lukesova@vaclavhavel.cz

Jáchym

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol (1962) spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikoval zejména v periodikách Revolver revue, Respekt a Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat dehet, Chladnou zemí, Citlivý člověk aj. Je dramaturgem programu klubu Knihovny Václava Havla.

Kontakt: jachym.topol@vaclavhavel.cz

Zuzana

Zuzana Barincová  (Produkce)

Studovala Teorii a dějiny divadla na FF MU v Brně, poté Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor Tvorba textu a scénáře. Hraje, píše a skládá (od r. 2017 hlavně pro Souvrat), občasně i pro děti. Pracuje jako dobrovolnice v Jedličkově ústavu Vyšehrad. V Knihovně Václava Havla má na starosti produkci klubových večerů.

Kontakt: zuzana.barincova@vaclavhavel.cz

Pavel

Pavel Hájek, PhD.  (Senior manažer)

Pavel Hájek (1977) kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála, Kodudek). Autor několika próz, esejů a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí: Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem, Kráska a netvor, Měsíc v parku, Čertova kuchyně... V Knihovně Václava Havla má na starosti webové stránky, mediální strategii, publikační program.

Kontakt: pavel.hajek@vaclavhavel.cz

Barbora

Barbora Grečnerová  (Vzdělávací projekty)

Barbora Grečnerová (1979) vystudovala český jazyk a literaturu a norštinu na FF UK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny a publikuje recenze o současné skandinávské literatuře. Pracovala jako projektový manažer vzdělávacích projektů Evropské komise a Norských fondů podporujících mezinárodní spolupráci škol a zapojování technologií do výuky. V Knihovně Václava Havla má na starosti vzdělávací projekty.

Kontakt: barbora.grecnerova@vaclavhavel.cz

Zuzana

Zuzana Hocková  (Mezinárodní projekty)

Zuzana Hocková (1977) vystudovala finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a Master in International Management na Community of European Management Schools. V rámci postgraduálního studia absolvovala studijní stáž na Norges Handelshøyskole a pracovní stáže v investiční bance JP Morgan Chase v Londýně a auditorské firmě PricewaterhouseCoopers ve Frankfurtu nad Mohanem. Několik let působila na pozici úvěrového analytika v centrále německé banky Aareal Bank ve Wiesbadenu, poté jako Key Client Manager v akviziční pobočce v Praze. Publikovala řadu překladů odborné literatury z angličtiny v oblasti ekonomie, politiky či filozofie. Před nástupem do Knihovny VH působila na pozici vedoucí Centra strategických partnerství rektorátu Univerzity Karlovy, které z pověření kolegia rektora metodicky i koncepčně ustanovila a vedla. V Knihovně Václava Havla má na starosti veškeré mezinárodní projekty a konference.

Kontakt: zuzana.hockova@vaclavhavel.cz

Veronika

Veronika Pikola Brázdilová  (Mezinárodní projekty – na mateřské dovolené)

Veronika Pikola Brázdilová (1986) odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži). Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V listopadu 2012 se po šesti letech v zahraničí vrátila do České republiky a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze, kde koordinovala činnost 13 informačních středisek o EU. Od listopadu 2013 pracuje v Knihovně Václava Havla, nejdříve jako programová koordinátorka a od září 2019 jako manažerka mezinárodních projektů. Od března 2021 je na mateřské dovolené.

Kontakt: veronika.brazdilova@vaclavhavel.cz

Anna

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová (1951), původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004–2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Kontakt: anna.freimanova@vaclavhavel-library.org

Martin

Martin Vidlák  (Vedoucí archivu a dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991–2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Kontakt: martin.vidlak@vaclavhavel.cz

Petr

Petr Kalaš  (Knihovník/archivář)

Knihovník, grafik a fotograf, dlouholetý DIY koncertní promotér, dramaturg několika již zaniklých klubů a nezávislý pořadatel kulturních akcí zejména v jižních Čechách, odkud pochází. Autor knížky S harpunou na tetanus a písňových textů. V dokumentačním centru Knihovny Václava Havla pečuje zejména o knihovní fond a archiv.

Erika

Erika Zlamalová  (Produkce a sociální sítě)

Absolvovala Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden, In magazínem Hospodářských novin, mezinárodním Festivalem spisovatelů Praha, Portálem české literatury a webem Literární.cz. Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla. Podílí se na digitalizaci Archivu Ivana M. Havla. Produkčně zajišťuje klubové akce Knihovny a věnuje se správě sociálních sítí a webu Knihovny. 

Kontakt: erika.zlamalova@vaclavhavel.cz

Externisté

Ondřej

Ondřej Němec  (Fotograf a fotoeditor)

Ondřej Němec (1960) začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Kontakt: ondrej.nemec@vaclavhavel-library.org

Jakub

Jakub Čermák  (Multimédia)

Jakub Čermák (1986) – básník, písničkář, režisér. Knižně vydal 4 sbírky (Resumé 17; Padavčata; Stroboskopy; Středohoří) a jednu dětskou knížku (Do vesmíru!), pod přízviskem Cermaque mu vyšlo 9 hudebních alb (Krajiny bez rytíře; Dům Slzí; Přítel holubů; Divozemí; Démon v Paříži; Rodinné album; Gravitace; Neboj; Teorie dospělosti), za dvě poslední byl nominován na cenu Anděl (kategorie Alternativa a Folk). Režíroval mj. cestovní dokument Skok do vody nebo rozhlasový dokument Zrní cesta tmou. Autor asi 40 videoklipů pro tuzemské i zahraniční interprety. V Knihovně Václava Havla pečuje o videa.

Antonín

Antonín Jelínek  (Multimédia)

Antonín Jelínek (1984), absolvent ČVUT, kameraman, střihač, fotograf, grafik, web editor. Spolupracoval mimo jiné s Židovským muzeem Praha, projekty Nesehnutí, Undiscovered Prague, festivaly Mladí ladí jazz, Khamoro, Romea, Festival Svobody.

Petr

Petr Štefek  (Archivář)

Petr Štefek (1979) absolvent Ateliéru scénografie brněnské JAMU. Autor textů Fantomas (2002) a Don Juan (2005). Věnuje se též knižní ilustraci, například Měsíc v parku (1999), Moskva-Petuški zpáteční (2000), Hedvábínka (2005), Pohádky z pralesa (2009) či Stůňu touž nemocí (2017). V Knihovně Václava Havla se zabývá digitalizací archivního fondu.

IT podpora Digitálního archivu
Jan Hron hronjan@gmail.com

Kustodky –​ klubové akce
Alžběta Baumanová, Lucie Kopecká, Natálie Kučírková, Viktorie Preissová,
Anežka Richterová, Barbora Šikulová, Lenka Vondrysová, Marie Zlamalová