Menu Prohledat web KVH EN

 

Cena Václava Havla za lidská práva 2019

  • Letošní cena, již sedmá v pořadí, bude udělena ve Štrasburku 30. září 2019. Více informací o ocenění a formulář zde.

Mezinárodní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva 2019: Ode zdi ke zdi

  • Datum: 2. října 2019
  • Místo konání: Pražská křižovatka, Zlatá 1, Praha 1
  • Pořádá: Knihovna Václava Havla, Nadace Charty 77
  • Partner: Parlamentární shromáždění Rady Evropy

Devátého listopadu před třiceti lety padla Berlínská zeď a s ní i poslední zbytky komunistického přízraku, který svíral střední a východní Evropu. Zdálo se, že tato historická změna byla předzvěstí období otevřenosti, tolerance a vzájemného respektu mezi různými lidmi, zeměmi a kulturami. Avšak o třicet let později je metafora zdi v nejednom smyslu opět aktuální. Tolerance ustupuje předsudkům, nedůvěře a polarizaci jak mezi politickými protivníky, tak různými životními styly a sociálními skupinami. Je napadána otevřenost vůči druhým, ať už se jedná o migranty, menšiny nebo jiná náboženská přesvědčení. Respekt je často nahrazován vulgárními výpady, šířením poplašných zpráv a fake news.
Základní lidské svobody, ať už je to svoboda projevu, názoru nebo svoboda volby, již nejsou považovány za samozřejmé ani v některých západních zemích a přímo odpírány jsou stovkám milionů lidí v Asii, na Středním východě, v Africe nebo Latinské Americe.
Pro ty z nás, kteří věří ve samotnou podstatu lidských práv nastal čas parafrázovat slavnou výzvu Ronalda Reagana Michailu Gorbačovovi: „Strhněte tyto zdi!“

PROGRAM

12.30 – 13.00 Registrace

13.00 Zahájení konference

13.10  13.30 Úvodní slovo

13.30  14.45 PANEL I: Diskuse s finalisty Ceny Václava Havla za lidská práva

Jména tří finalistů budou oznámena 27. srpna po zasedání mezinárodní poroty, která se sejde v Knihovně Václava Havla.
Slavnostní vyhlášení letošního laureáta Ceny se uskuteční na půdě Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku 30. září.

14.45  15.00 Coffee Break

15.00  16.15 PANEL II: Zdi nové a staré

Zdá se, že na východě vzniká nová železná opona. Nestabilní, avšak otevřenou situaci, která vznikla po ruské okupaci Krymu a podpoře ozbrojenému povstání na východní Ukrajině, nahradila situace, která je mnohem stabilnější, avšak nezměnitelná. I některé evropské instituce patrně upřednostňují stabilitu před změnou, čehož důkazem je opětovné udělení hlasovacího práva Rusku Radou Evropy.

Za stávající situace je ohrožena bezpečnost, životní úroveň a základní lidská práva stovek tisíc lidí. Nárůst netolerance vedl v mnoha evropských zemích ke znovunastolení politického násilí a zločinů z nenávisti. Stále častější antisemitské útoky ve Francii, vražda slovenského investigativního novináře Kuciaka a jeho snoubenky, vražda starostů Gdaňsku a Kasselu a dokonce i drobné, avšak znepokojující incidenty v naší vlastní zemi nelze dále vnímat jako osamocené události, ale jako širší součást těchto tendencí. Co mohou politici udělat, aby to zastavili, a co může udělat občanská společnost?

16.15  16.30 Coffee Break

16.30  17.45 PANEL IIl: Neviditelné zdi

Při vytváření mentálního obrazu světa jsem čím dál více závislí na digitálních médiích, kde vyhledáváme informace, podklady a potvrzení mezi stejně smýšlejícími lidmi. Právo na svobodný přístup k informacím je jedním z nejzásadnějších moderních lidských práv. Toto právo je však podrýváno, pokud tyto informace stále více nahrazuje propaganda, fake news a zmanipulované či přímo podvržené důkazy. K podrývání dochází však i tehdy, když omezení plynoucí z politické korektnosti oklešťují otevřenou veřejnou debatu, která má sloužit k získání znalostí a porozumění. Jak může společnost předcházet nebo alespoň zmírnit škody způsobené výrobci lží, propagandisty a trollingem, aniž by obětovala zásady svobodného projevu?

17.45  18.00 Závěrečné slovo

(Program bude průběžně aktualizován.)

* Účast na konferenci je podmíněna registrací, registrační formulář naleznete zde.