Menu Prohledat web KVH EN

Cena Václava Havla za lidská práva 2020

Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni.

Uzávěrka pro podávání nominací je 30. června 2020.

Nominace se zasílají e-mailem na adresu Parlamentního shromáždění – hrprize.pace@coe.int a je třeba použít formuláře, který je k dispozici na webových stránkách této ceny. Nominace by měla být podepsána alespoň pěti navrhovateli.

Cena bude udělena 12. října 2020 ve Štrasburku.