Menu Prohledat web KVH EN

Vyhlášení laureáta Ceny VH za lidská práva 2019

V pondělí 30. září byli na Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku slavnostně oznámeni laureáti mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva za rok 2019. Stali se jimi Ilham Tohti z Číny a Youth Initiative for Human Rights (Mládežnická iniciativa za lidská práva) působící v zemích západního Balkánu. Cenu uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Ilham TOHTI (Čína) je veřejně známý ujgurský vědec a profesor ekonomie z Číny. Přes 20 let se angažuje v rozvíjení dialogu a porozumění mezi Ujgury a Číňany. V roce 2014 byl odsouzen na doživotí.

Youth Initiative for Human Rights (Mládežnická iniciativa za lidská práva) YIHR byla založena v roce 2003. Propaguje usmíření prostřednictvím navazování vztahů mezi mladými lidmi na Balkáně, kteří pocházejí z různých etnických skupin, oblastí a zemí. YIHR se snaží rozšířit účast mladých na procesu přeměny justičního systému a budovat vazby, které zamezí dalšímu etnickému konfliktu, jež tolik let devastoval tento region.

„Současné udělení ceny dlouholetému ujgurskému obhájci lidských práv a skupině mladých aktivistů bojujících za porozumění a smíření na západním Balkáně názorně ilustruje univerzální charakter lidských práv bez ohledu na geografii, náboženství, kulturu, věk či politické uspořádání,“ shrnul význam Ceny VH za lidská práva Michael Žantovský, člen poroty a ředitel Knihovny Václava Havla.

Knihovna Václava Havla uspořádá v Praze na počest laureátů konferenci nazvanou Ode zdi ke zdi, která se uskutečnila 2. října 2019 v prostorách Pražské křižovatky.