Menu Prohledat web KVH EN

Vydané knihy

Ilustrace

Praha – Washington – Praha

V listopadu 2004 Knihovna Václava Havla vydala knihu „Praha – Washington – Praha“, která obsahuje výřez z depeší zasílaných v průběhu revolučních dnů roku 1989 Velvyslanectvím Spojených států v Praze Ministerstvu zahraničí USA.

10. červenec 2013  |  ico  | 
Ilustrace

Příležitostný portrét Václava Havla

Příležitostný portrét Václava Havla je sborníkem recenzí, rozhovorů a esejů předních českých publicistů, odborníků, politiků a přátel Václava Havla. Svazek je sestaven z textů, které byly napsány u příležitosti jeho 75. narozenin a úmrtí v prosinci 2011. Editorka Anna Freimanová knihu tematicky utřídila do šesti kapitol (např. mezi lidmi, na Hradě, u divadla, v politice…). Nad životem a dílem spisovatele a prezidenta a nad jeho významem pro naši společnost se autoři zamýšlejí v různě laděných statích, jak je k psaní inspirovala aktuální příležitost – jsou zde humorné i nostalgicky laděné vzpomínky přátel a spolupracovníků, zamyšlení odborníků, eseje či analýzy některých Havlových počinů a také celého jeho života. Druhou, méně nápadnou linii knihy tvoří fotografický doprovod. Snímky ze soukromých archivů i díla předních fotografů ukazují Václava Havla v pestré společnosti autorů článků v rozličných dobách, situacích a prostředích.

18. červen 2013  |  ico  | 
Ilustrace

Miloš Havel - český filmový magnát

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám oznámit, že dnes vyšel 6. svazek Edice Knihovny Václava Havla - objemná a objevná práce novinářky Krystyny Wanatowiczové "Miloš Havel - český filmový magnát". Kniha mapuje pozoruhodný život významného filmového producenta období první republiky a protektorátu, jehož synovcem byl prezident Václav Havel. První recenzi na knihu si můžete přečíst zde.

10. duben 2013  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Hovory v Lánech 1990

První díl knižní edice legendárního rozhlasového pořadu Hovory v Lánech.

8. březen 2013  |  ico  | 
Ilustrace

Václav Havel: Evropa jako úkol

Sborník projevů Václava Havla z let 1990-2009 na téma evropského
sjednocovacího procesu vydaný u příležitosti konference "Federalismus a Evropa" pořádané Knihovnou Václava Havla. Jedná se o shrnující příspěvek k veřejné debatě o smyslu evropského sjednocování.

19. červen 2012  |  Kdy a kde?  |  ico  | 
Ilustrace

Ivan M. Havel a kol.: Dopisy od Olgy

Dopisy Olze, psané Václavem Havlem z vězení, jsou světově známým dílem českého písemnictví. Nyní vycházejí na světlo „Dopisy od Olgy“ – skutečné odpovědi na tyto filosofující dopisy.

2. prosinec 2011  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Faustování s Havlem

Faustování je prvním knižním vydáním sborníku, který dali dohromady přátelé Václava Havla v roce 1986 při příležitosti jeho 50. narozenin. Texty se z různých stran zabývají Havlovou „faustovskou“ hrou Pokoušení: od platónských dialogů, přes ďáblův monolog až po tajemnou Faustovu milenku. Připojen je i přepis rozhovoru s Václavem Havlem. Sborník vychází jako první číslo knižní Edice Knihovny Václava Havla.

7. říjen 2011  |  Kdy a kde?  |  ico  | 
Ilustrace

Rozděleni Minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989.

Tato knížka nás, kteří jsme ji psali, překvapila. Zkoumali jsme formování české politické kultury a politicko-kulturních identit po roce 1989 – a zjistili jsme, že polistopadovou politiku neštěpí v první řadě různé ideologie, nýbrž, že je „rozdělena minulostí“. Mnohovrstevnatá role, již v české politice hrála a dodnes hraje reflexe minulosti (a to nejenom té komunistické), je také námětem této publikace. Hledání a vytváření politických tradic a tím i obrazů minulosti totiž nebylo arbitrární ani náhodné. Někdy tkvělo hluboko v předcházejícím vývoji dané politické skupiny, někdy v tom, kdo s kým seděl v kanceláři nebo ve vězení, jindy vyplývalo z pragmatiky politického boje. Minulost vytvořila pevné vazby – a na nich k minulosti budovali svou identitu všichni významní aktéři dobové české politiky. (z úvodního slova autorů)

1. říjen 2011  |  ico  | 
Ilustrace

Věčné časy

Publikace nabízí ve třech částech trojí způsob připomínání totalitní každodennosti.

10. červenec 2011  |  ico  | 
Ilustrace

Martin C. Putna: Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století

"Knihu Martina Putny Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury považuji za mimořádně významnou práci o mimořádně důležité osobnosti českých dějin. Toto není běžný životopis, faktický popis událostí. Putna rozprostírá před čtenářem svůj kultivovaný výklad smyslu kulturního prostředí, z něhož vzešel a v němž žil Václav Havel. Píše zasvěceně jako přímý účastník, avšak zároveň s nadhledem historika nabízí výklad toho, co popisuje. Svoji práci opírá o mimořádně pečlivé studium dostupných zdrojů. K tomu píše elegantně a po výtce čtivě. Tato kniha představuje podle mého soudu zcela stěžejní počin v dosud většinou povrchním a často tendenčním myšlení o Václavu Havlovi. Nastavuje mu novou a vysokou laťku."

Erazim Kohák

16. květen 2011  |  ico  | 
Ilustrace

Nina Rutová - Havel v kostce

Kniha Niny Rutové, určená především pro učitele a studenty, přibližuje ve 14 lekcích jednu osobnost a každou dobu. Koncepce textu vychází z autorčiny zkušenosti lektorky v Knihovně Václava Havla, ve které po několik let připravuje semináře pro studenty středních škol.

Pomocí metod tzv. kritického myšlení se přibližují témata, jako například disent, svědomí, dědictví minulosti či demokratická diskuze.

6. květen 2011  |  Kdy a kde?  |  Fotogalerie  |  ico  |