Menu Prohledat web KVH EN

Mezi literaturou a vědou

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 1. listopad 2021, 19:00 – 20:00

Arnošt (Vilém) Kraus (1859–1943) a Otokar Fischer (1883–1938) patřili nejen k významným osobnostem českého kulturního života, do něhož zasáhli mj. jako překladatelé, kritici, kulturní prostředníci a literární a kulturní publicisté, ale také spoluurčovali – každý svým specifickým způsobem – profilaci české literárněvědné germanistiky od osdesátých let 19. století do počátku 2. světové války. Rovněž jejich osobní osudy zrcadlí složité česko-německo-židovské vztahy 19. a 20. století.

Sborníky vědeckých studií v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, které vydává nakladatelství Böhlau, se věnují poprvé komplexním způsobem jejich aktivitám v širším kulturněhistorickém kontextu. O koncepci svazků, zjištěných poznatcích a (možné) aktualizaci odkazu obou osobností pro dnešní dobu, bude debatovat Petr Brod s editorkami a editory obou svazků Helenou Březinovou (skandinavistka, Filozofická fakulta UK), Steffenem Höhnem (kulturní historik a germanista, Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar), Václavem Petrbokem (germanobohemista, Ústav pro českou literaturu AV ČR – FF UK), Alicí Staškovou (germanistka, romanistka, Friedrich-Schiller-Universität Jena) a Štěpánem Zbytovským (germanista, FF UK Praha).

Sdílet

Facebook | Twitter