Menu Prohledat web KVH EN

Výstava o Václavu Havlovi

Havel v kostce

Stálá expozice Knihovny Václava Havla nazvaná Havel v kostce přibližuje návštěvníkům životní osudy Václava Havla kolážemi fotografií a citátů. Dotykové obrazovky prostřednictvím podrobnějších informací i zvukových záznamů vřazují jednotlivé kapitoly – rodina, divadlo, disent a prezidentství – do širších kulturněhistorických souvislostí. Velkoplošná interaktivní mapa umožňuje návštěvníkům učinit si plastickou představu o světové „stopě“ Václava Havla.  

Komentované prohlídky stále expozice Havel v kostce v anglickém jazyce je nutné si sjednat prostřednictvím adresy info@vaclavhavel-library.org.

Fotogalerie: VH aneb Havel v kostce

Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5