Menu Prohledat web KVH EN

Cítím-li se být Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem. Je tomu právě naopak. Jakožto Čech, jsem i Evropanem. Poněkud poeticky říkávám, že Evropa je vlast našich vlastí. Václav Havel, Projev v Evropském parlamentu, 11/11/2009

Zpět na začátek

Klub / Novinky / Program

Ilustrace

Getting the message across  11/10/19

O roli zahraničních novinářů a médií během sametové revoluce, díky nimž měl svět možnost dozvědět se o rostoucím odporu vůči komunistickému režimu ze strany aktivistů, očitých svědků a pozorovatelů, budeme hovořit v Knihovně Václava Havla v průběhu diskuse Getting the message across 16. října. Registrovat k účasti se můžete zde.

Ilustrace

Havelnavzdy.cz  05/10/19

Dnes, v den nedožitých 83. narozenin Václava Havla, spouštíme dárcovský web Knihovny Václava Havla www.havelnavzdy.cz.  Za patnáct let své existence si Knihovna Václava Havla vydobyla své místo v širším společenském povědomí. Stala se klíčovou křižovatkou, v níž se bez předsudků střetávají nejrůznější názory, kde besedy střídají diskuse, autorská čtení, koncerty, divadelní představení nebo happeningy. Stala se místem, kde je možné se den co den setkat se zajímavými lidmi z celého světa stejně jako prostřednictvím jejích webových stránek www.vaclavhavel.cz sledovat záznamy z večerních akcí, půjčovat si výstavy, bádat v digitálním archivu, či se vzdělávat prostřednictvím audiovizuálních miniseriálů. Více

Ilustrace

Pátý díl vzdělávací série Rok revoluce on-line  04/10/19

Proč Prahu na podzim 1989 zaplavily německé trabanty? Další díl naší série tentokrát potěší všechny milovníky starých automobilů a dobré hudby. Pátá lekce zavádí diváka do října 1989 a podobně jako předchozí lekce se soustředí na události postihující sousední země, konkrétně komunistickou Německou demokratickou republiku (NDR), avšak tentokrát s těsnou vazbou na Československo. Více na www.rokrevoluce.cz

Ilustrace

Spravedlnost pro Mahienour El-Massry  02/10/19

Během konání mezinárodní konference u příležitosti předání Ceny Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Knihovna Václava Havla, Parlamentní shromáždění Rady Evropy a Nadace Charta 77, se laureáti, řečníci a přítomní hosté se znepokojením dozvěděli o zatčení egyptské právničky a obhájkyně lidských práv Mahienour El-Massry, která se konference zúčastnila v minulém roce. Více

Program na Prosinec 2018<>

Až přijde válka. Proč čeští nacionalisté milují Rusko?

Až přijde válka. Proč čeští nacionalisté milují Rusko?

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 3. prosinec 2018, 19:00 – 21:00

Projekce dokumentu Až přijde válka režiséra Jana Geberta (ČR, Chorvatsko, 76 minut, 2018), následovaná debatou, které se zúčastní Josef Pazderka, Ondřej Soukup, Libor Dvořák a Jan Gebert. Večer bude moderovat Ivana Svobodová z týdeníku Respekt.

Záměrem debaty je poukázat na podobnost myšlenkového světa středoevropských nacionalistů s režimy, které jim jsou inspirací – Novorusko a Rusko. Jsou organizace jako Slovenští branci podobné polovojenským jednotkám z Donbasu? V čem je pro středoevropské nacionalisty přitažlivý Putinův model vládnutí? Existuje ideová nebo i materiální podpora středoevropských nacionalistů z Ruska?

Až přijde válka: Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenagera – žije s rodiči, má dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný život je ale jinde – v čele domobrany Slovenskí Branci, čítající dvě stě mladých lidí, s oddíly po celém Slovensku. V horských lesích je nechává podřizovat drsným pravidlům a trestům, jež spíše než vojenský výcvik připomínají hru na diktaturu. Šéf domobrany věří, že jeho modelová organizace má budoucnost. Je odhodlaný uniformu jednou odložit a se svou vizí oslovit celou společnost – a stát se velkým politikem.

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s PINK, BontonFilm a KineDok.

Ilona Ferková: De mek jekh, Ľida! / Ještě jedno, Lído!

Ilona Ferková: De mek jekh, Ľida! / Ještě jedno, Lído!

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 4. prosinec 2018, 19:00 – 21:00

Nakladatelství romské literatury KHER uvede dlouho vyhlíženou novinku Ilony Ferkové o Kaštánkovi, životním smolaři, který žije na ulici a v herně na náměstí vypráví romským štamgastům příběhy za pivo. Kniha o těžkém životě, který si lze prozářit příběhy, a o tom, že i bezdomovci a gambleři mají svou hrdost.

Čtení Ilony Ferkové bude v přímém přenosu ilustrovat výtvarník Martin Zach, o hudební doprovod se postará Marek Miko z Bengas, za nakladatelství KHER promluví jeho zakladatel Lukáš Houdek a večerem a následnou debatou provede Karolína Ryvolová.

Tak trochu jiný křest, s tradičním romským pohoštěním a velkou dávkou pospolitosti.

Inženýři humanity: Americká pomoc v Československu po 1. světové válce

Inženýři humanity: Americká pomoc v Československu po 1. světové válce

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 5. prosinec 2018, 13:30 – 17:00

Ke stému výročí vzniku Československa a navázání novodobých československo-amerických vztahů si zaslouží své připomenutí humanitární a rozvojová pomoc, jež Spojené státy americké nově vzniklému československému státu v prvních letech jeho existence poskytly.

Cílem dvou diskusních panelů je otevřít debatu nad významem působení amerických neziskových, dobrovolnických a pomocných misí a organizací v Československu, zhodnotit jejich odkaz v rámci širšího pojmu „amerikanizace“ Československa, diskutovat politické pozadí jejich působení, ale rovněž se ptát na to, jak probíhala spolupráce mezi československou a americkou stranou, jaké hodnoty, ideály a know-how sem přinesly například Hooverova potravinová pomoc, křesťanské organizace YMCA a YWCA, Americký Červený kříž a mnohé další? Jak pomohl tento vysoce organizovaný humani(tari)smus Československu po materiální stránce a jak ovlivnil jeho občanský sektor? Diskutovat budou zahraniční a čeští odborníci.

Pro potvrzení účasti se registrujte zde: https://bit.ly/2FpCCtE  

Akce bude tlumočena do angličtiny.

Večer se koná za laskavé finanční podpory Velvyslanectví USA v Praze.

PROGRAM

13.30 registrace

13.45 – 14.00  
přivítání v Knihovně: Michael Žantovský
úvodní slovo: Stephen B. King, velvyslanec ambasády USA v ČR

14.00 – 15.30   
1. panel: „Dílo velké záchrany“: Hooverova potravinová pomoc Evropě a Československu

panelisté: Bertrand Patenaude (Hoover Institution – Stanfordova univerzita), Halina Parafianowicz (Institut dějin a politických věd Univerzity v Białystoku)

moderuje: Michael Žantovský

15.30 – 15.45 přestávka na kávu

15.45 – 17.15   
2. panel: „Amerika v Československu“: americké neziskové organizace a rozvoj občanského sektoru v Československu po 1. světové válce

panelisté: Milada Polišenská (Anglo-americká vysoká škola v Praze), Petr Chlápek (zástupce YMCA), Růžena Zaoralová –​ Roman Zaoral (Vyšší odborná škola zdravotnická – FHS UK), Marek Skovajsa (Sociologický ústav AV ČR, FHS UK)

moderuje: Jana Čechurová

17.15 – 17.30 číše vína

--------------------------------------

JANA ČECHUROVÁ působí na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde je zároveň zástupkyní ředitele. Specializuje se na dějiny politických a společenských elit a elitních spolků, na pravicovou politiku a politickou kulturu, a to především v období první republiky. Vedle toho se věnuje edicím osobních pramenů, naposledy se podílela na přípravě autobiografické knihy Václava M. Havla Mé vzpomínky. 

PETR CHLÁPEK působí jako evangelický farář a jako učitel na Základní škole v Krkonoších. Na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor evangelická teologie, v diplomové práci YMCA a její význam pro českou společnost (2004) se věnoval dějinám a působení organizace YMCA od vzniku Československu až po současnost.

HALINA PARAFIANOWICZ je profesorkou historie na Univerzitě v Bialystoku v Polsku, kde se věnuje především meziválečným dějinám střední a východní Evropy, ale také novodobé historii Spojených států amerických, zejména pak jejich diplomatickým vazbám na země střední Evropy, jako je Polsko a Československo. Na toto téma vydala řadu publikací, mezi něž patří: Československo v politice Spojených států amerických v letech 1918–1933, Polsko v evropské politice Spojených států amerických v letech prezidentství Herberta C. Hoovera či právě politická biografie Herberta C. Hoovera pod názvem Zapomínaný prezident.

BERTRAND M. PATENAUDE je historik vyučující na Stanfordově univerzitě, kde přednáší o moderních dějinách a mezinárodních vztazích, zároveň je odborným pracovníkem Hooverova institutu. Patenaude je autorem a editorem řady knih o ruských a sovětských dějinách, mezi jeho nejznámější patří kniha The Big Show in Bololand (2002) popisující Hooverovu americkou misi do hladomorem zkoušeného Ruska roku 1921. V Česku zatím vyšla jeho kniha Trockij: pád revolucionáře (2011).

MILADA POLIŠENSKÁ je profesorkou historie a mezinárodních vztahů na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Specializuje se zejména na moderní a současné dějiny střední a východní Evropy, v rámci nichž se věnuje diplomatickým otázkám a dějinám nacionalismu. Známé jsou její monografie Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945–1953 nebo dvousvazkové dílo Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968.

MAREK SKOVAJSA vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, jako editor spolupracuje se Sociologickým časopisem/Czech Sociological Review. Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou dějiny sociologie, sociologická a politická teorie, demokracie a občanská společnost. Publikoval např. knihy Sociology in the Czech Republic (s Janem Balonem, 2017), Struktury významu (2013) nebo Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v ČR (2010, editor).  

RŮŽENA ZAORALOVÁ vyučuje na Střední a vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci, v minulosti působila na Univerzitě Palackého, kde přednášela o historii ošetřovatelství. Odborně se věnuje především dějinám zdravotnického školství v období první republiky. Ve svých článcích sleduje, jaký podíl v rozvoji československého zdravotnictví sehráli právě američtí pracovníci a jejich organizace.   

ROMAN ZAORAL přednáší na Fakultě humanitních studií UK, v minulosti působil v Akademii věd, Národním muzeu, na Středoevropské univerzitě v Budapešti a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jako historik se věnuje zejména hospodářským dějinám středověku, jako stipendista Mellonovy nadace působil ve Warburgově institutu v Londýně, okrajově se též jako stipendista Ministerstva zahraničních věcí ČR zabýval historií českých krajanů v kanadském exilu a spolu se svou manželkou sepsal studii o aktivitách Rockefellerovy nadace v souvislosti se založením Masarykovy školy zdravotní a sociální péče jako školy nového typu v meziválečném Československu.

Knihovna VH na Knihexu 08½

Knihovna VH na Knihexu 08½

 • Kde: Studio Alt@, U Výstaviště 21, Praha 7
 • Kdy: 8. prosinec 2018, 10:00 – 9. prosinec 2018, 19:30

Na již tradičním předvánočním setkání nakladatelů se čtenáři pod jednou střechou Vám nabídneme hřejivý koktejl z novinek a osvědčených titulů, v němž nebudou chybět Mé vzpomínky Václava M. Havla, Pohádka o králi Škrábalovi čili o Ivanovi Krasopisci Huga Vavrečky, Miloš Havel Krystyny Wanatowiczové, Václav Havel o divadle, Dopisy od Olgy Ivana M. Havla a jeho přátel a mnohé další... Těšíme se na Vás!

Café Republika: Ztráty a nálezy po roce 1918 – Církve

Café Republika: Ztráty a nálezy po roce 1918 – Církve

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 10. prosinec 2018, 19:00 – 21:00

Vznik Československé republiky před sto lety neprovázelo jen vlastenecké nadšení, ale také obavy z budoucnosti. Národnostní menšiny, katolická církev, šlechta a mnozí další stáli před rozhodnutím, co teď. V nejistotě, jak se k nim nová republika zachová, si ale také museli položit otázku, jak se k novému státu zachovají oni.

Hosté: Tomáš Halík, katolický kněz a teolog, Zdeněk Susa, evangelický kazatel, lékař a poutník, a Jaroslav Šebek, historik, Historický ústav AV ČR.​

Moderuje Renata Kalenská.

Debatní cyklus ke stému výročí založení Československa pro sezónu 2018/2019 připravila Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku. Debaty se konají s měsíční periodicitou paralelně v Praze a v Brně.

Lidská práva od rána do večera

Lidská práva od rána do večera

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 10. prosinec 2018, 10:00 – 17:00

Den lidských práv v Knihovně Václava Havla pro školy a kolemjdoucí.

Neostýchejte se vstoupit a symbolicky připojit svůj podpis pod Všeobecnou deklaraci lidských práv (která byla přijata na den přesně před sedmdesáti lety: 10. prosince 1948), začíst se do textů obránců lidských práv z celého světa, zhlédnout  některý z krátkých filmů z produkce i archivu Knihovny Václava Havla: Číst Havla, Každý může změnit svět a mnohé další...

Znovu před 100 lety – svědectví zakopaného deníku

Znovu před 100 lety – svědectví zakopaného deníku

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 11. prosinec 2018, 17:00 – 19:00

9288 kilometrů. Tolik měří nejdelší železnice světa, transsibiřská magistrála. Na sklonku první světové války tuto legen­dární trať ovládli českoslovenští legionáři. S deníkem jednoho z nich – Jana Kouby – se přesně po sto letech vydává po jeho stopách pravnučka Ina.

O své cestě Ina Píšová vydala knihu Transsibiřská odysea, nejen o ní se bude bavit společně s Ivanem Šternem a se dvěma redaktory z Českého rozhlasu, kteří transsibiřskou magistrálu také projeli, Ivanem Studeným a Davidem Šťáhlavským, který se ujme moderování.  

Ina Píšová (1985) je pravnučkou legionáře Jana Kouby. Sibiřskou expedici podnikla spolu se svým mužem na jaře roku 2017, tedy sto let od chvíle, kdy si Jan zapsal první řádek do svého deníku. Cesta z Moskvy do Vladivostoku jim trvala měsíc a postupně během ní vystřídali patnáct magistrálních vlaků. Podobným způsobem procestovali Ina a Petr Indonésii, Čínu, Kubu a během Inina studia na kalifornské Berkeley i severoamerické indiánské rezervace. Ina přednáší českou literaturu na Univerzitě Karlově a je mluvčí jedné z jejích fakult.

Jan Kouba (1894–1947) sloužil v československých legiích u 9. roty 7. Tatranského pluku. Na Sibiři strávil čtyři roky, během nichž třikrát projel transsibiřskou magistrálu. Do Československa se vrátil až roku 1920 cestou kolem světa z Vladivostoku přes Tichý oceán a Kanadu. Po válce se Jan stal duší své vesnice, jihočeských Pasek. Byl učitelem v obecní škole, režisérem místních ochotníků, muzikantem, sokolem, aktivním členem legionářské obce a nakonec i kronikářem jak Pasek, tak rodu Koubů.

Debata s Respektem: Neporazitelný Andrej Babiš – Proč vládní krize premiéra posilují?

Debata s Respektem: Neporazitelný Andrej Babiš – Proč vládní krize premiéra posilují?

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 11. prosinec 2018, 19:00 – 21:00

Diskuse redaktorů Respektu a jejich hostů na aktuální téma.

Tuzemská politická scéna si během listopadu nečekaně prošla vládní krizí. Problémy v Babišově kabinetu odstartovala zveřejněná reportáže televize Seznam, která opět rozvířila debatu ohledně vyšetřování podezření z dotačního podvodu v případu proslulého rekreačního sídla Čapí hnízdo, jenž je v očích veřejnosti neodmyslitelně spojeno s osobou premiéra. Podle průzkumů veřejného mínění se ale ukazuje, že hnutí ANO a podpora Andreje Babiše díky politické krizi naopak stoupla. A na rozbouřenou situaci v menšinovém kabinetě nakonec více doplatila koaliční ČSSD. Co se děje v hlavě českého voliče? A proč se opozici stále nedaří konkurovat fenoménu hnutí ANO?    

Hosté: Martin Kratochvíl, sociolog agentury MEDIAN, Alžběta Králová, marketingová konzultantka z Institutu politického marketingu, a Lukáš Jelínek, politolog a expert na ČSSD z Masarykovy demokratické akademie.  

Moderuje: Andrea Procházková z týdeníku Respekt

Jiří Černý: Za časů Šafránu

Jiří Černý: Za časů Šafránu

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 12. prosinec 2018, 19:00 – 21:00

Poslechový pořad Jiřího Černého bude věnován fenoménu písničkářského sdružení Šafrán (1972–1978). Hudební publicista Jiří Černý byl u toho, když se naše městské písničkářství na konci šedesátých let rodilo, vystupoval s folkaři ze Šafránu na stejných pódiích a s mnohými léta spolupracoval. Večer bude věnován jeho pohledu na zásadní osobnosti našeho folku a jejich tvorbu.

Akci organizuje Knihovna Václava Havla jako doprovodný program výstavy Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán. Výstavu v budově Klementina (15. 11. 2018 – 15. 1. 2019) pořádá Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén pod záštitou Anny Šabatové – ombudsmanky s partnery: Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a Seznamem.cz

Příběh Neratova. Od rozbořeného kostela po pivovar

Příběh Neratova. Od rozbořeného kostela po pivovar

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 13. prosinec 2018, 17:00 – 19:00

Vysídlená a doslova vylidněná vesnice, rozbořený kostel, ve kterém rostly stromy… Tak začíná neratovský příběh, tak potkal poprvé v životě Neratov mladý, tajně vysvěcený kněz, Josef Suchár. Oslovil dvě rodiny, které se v Orlických horách natrvalo usadily. Spolu s dalšími přáteli založili občanské sdružení, obklopili se lidmi potřebnými a handicapovanými – a s nimi vybudovali novou vesnici. Příběh splněných vizí a dnes největšího zaměstnavatele handicapovaných v regionu.

Debaty se zúčastní farář Mons. Josef Suchár, ředitelka Základní školy speciální Broňa Havlíková a manažer spolku Neratov Antonín Nekvinda

Úvodní slovo přednese textař, spisovatel a kulturní antropolog Michal Horáček

Moderuje Veronika Sedláčková.

Na závěr besedy společně se zástupci Karmelitánského nakladatelství pokřtíme novou knihu Zázrak v Neratově – Josef Suchár v rozhovoru s Tomášem Kutilem.

Besedu pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.
 

David Vaughan: Slyšte můj hlas

David Vaughan: Slyšte můj hlas

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 13. prosinec 2018, 20:00 – 22:00

Fake news v období mnichovské krize

Uvedení dokumentárního románu. Uslyšíte úryvky z knihy a v rozhovoru s básníkem a spisovatelem Alexem Wentem vám David Vaughan řekne víc o tom, jak kniha vznikala a o čem je. Součástí večera bude i diskuse o odkazu mnichovské krize v naší době.

Večer proběhne v anglickém jazyce.

Šafrán v krásných dobách folku

Šafrán v krásných dobách folku

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 17. prosinec 2018, 19:00 – 21:00

Předvánoční setkání písničkářů ze Šafránu (Vladimír Merta, Jaroslav Hutka, Petr Lutka, Dagmar Voňková, Vladimír Veit, Oskar Petr ad.), kteří zavzpomínají nejen na své začátky před téměř padesáti lety a na vrcholnou éru československého folku, ale také zahrají a případně odpoví na dotazy z publika.

Setkání osobností bývalého písničkářského sdružení Šafrán v Knihovně Václava Havla je chápáno jako doprovodný program výstavy Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán. Výstavu v budově Klementina (15. 11. 2018 – 15. 1. 2019) pořádá Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén pod záštitou Anny Šabatové – ombudsmanky s partnery: Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a Seznamem.cz

Ladislav Heryán: U Božího Mlýna

Ladislav Heryán: U Božího Mlýna

 • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
 • Kdy: 18. prosinec 2018, 19:00 – 21:00

Uvedení knihy – rozhovoru.

Ladislav Heryán je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Plachý introvert, který se neostýchá vystoupit na rockových festivalech s kytarou a Biblí v ruce. Katolický kněz, jenž věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a přece touží po setkání s námi bez ohledu na to, kde jsme a co o něm víme.

Večer uvádí a otázky v knize kladl Josef Beránek.

Zpět na začátek

Publikace / E-shop

Jádrem publikačního programu Knihovny jsou dílo a život Václava Havla, jeho rodiny a blízkých spolupracovníků a přátel. Pro přehlednost je ediční plán členěn do šesti edičních řad: Sešity Knihovny Václava Havla, Edice Knihovny Václava Havla, Studentská řada, Hovory v Lánech, Spisy Václava Havla, Dílo Pavla Juráčka a Konference Knihovny Václava Havla. Tituly, které není možné zakomponovat do některé z předcházejících řad a které i přesto jsou pro ediční činnost Knihovny Václava Havla významné, vycházejí volně, mimo edice.

Zpět na začátek

Konference

Ilustrace

Evropské Dialogy Václava Havla

Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Hlavním inspiračním zdrojem tohoto projektu je esej Václava Havla "Moc bezmocných": Evropské dialogy Václava Havla více než jiné projekty obdobného zaměření hodlají nabídnout "bezmocným" prostor k vyjádření a tedy k posílení jejich pozice v rámci Evropy.

Projekt je plánován jako dlouhodobý a zahrne spolupráci s dalšími organizacemi v různých, evropských městech. Jednotlivá setkání probíhající formou konference jsou určena především středoškolským a vyskoškolským studentům, stejně jako ostatním zájemcům o evropskou problematiku z řad odborné i široké veřejnosti.

Ilustrace

Cena Václava Havla za lidská práva

Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni.

Zpět na začátek

Václav Havel

Václav Havel
* 5. 10. 1936 Praha
† 18. 12. 2011 Hrádeček u Trutnova

1936
Foto
Václav Havel se narodil v Praze
v rodině Ing. Václava M. Havla a Boženy
Havlové, roz. Vavrečkové.
1951
Foto
Václav Havel ukončil povinnou školní docházku.
Současně s tím vyvstaly potíže vyplývající z tzv.
„třídního původu“ při získávání vyššího vzdělání.
1951
Foto
Václav Havel pracoval jako učeň – chemický laborant,
současně navštěvoval večerní gymnázium ve Štěpánské ulici
v Praze, které dokončil v roce 1954.
1955
Foto
Václav Havel po řadě neúspěšných pokusů o přijetí
na vysokou školu humanitního zaměření začal studovat
na ekonomické fakultě ČVUT v Praze.
1960
Foto
Václav Havel začal působit v Divadle Na zábradlí,
zprvu jako jevištní technik, posléze jako dramaturg
až do léta roku 1968.
1963
Foto
V Divadle Na zábradlí byla
poprvé uvedena první samostatná celovečerní
hra Václava Havla Zahradní slavnost.
1964
Foto
Václav Havel si
bere za manželku
Olgu Šplíchalovou.
1966
Foto
Václav Havel dokončuje dálkové studium
na divadelní fakultě Akademie
múzických umění v Praze.
1968
Foto
Václav Havel se zasazuje o demokracii a oživení
kultury během Pražského jara. Kriticky reaguje
na srpnovou okupaci ČSSR.
1969
Foto
Václav Havel se po okupaci ČSSR kriticky
vyjadřuje k dění v zemi, stává se zakázaným autorem.
Jeho dramata nesmí být inscenována.
1974
Foto
Václav Havel nesmí publikovat, mnoho času tráví
na své chalupě na Hrádečku. Devět měsíců
dokonce pracuje jako dělník v Trutnovském pivovaře.
1975
Foto
Václav Havel píše otevřený dopis
Gustávu Husákovi, v němž kritizuje československou
vládu i atmosféru v zemi.
1977
Foto
Václav Havel se stává
jedním z iniciátorů a prvních mluvčích
Charty 77.
1978
Foto
Václav Havel se stává jedním
ze zakladatelů Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS).
1979
Foto
Za své názory a činy byl Václav
Havel v letech 1977-1989 několikrát vězněn. Celkově
strávil ve vězení více než 5 let.
1989
Foto
Václav Havel se stává
jednou z vůdčích osobností sametové
revoluce, spoluzakládá Občanské fórum.
1990
Foto
Václav Havel je zvolen dne
29. 12. 1989 Federálním shromážděním
prezidentem Československé socialistické republiky.
1993
Foto
Václav Havel je po
rozpadu Československa zvolen Poslaneckou
sněmovnou prezidentem České republiky.
1996
Foto
Olga Havlová
umírá 27.
ledna 1996.
1997
Foto
Václav Havel se žení
s Dagmar Veškrnovou, populární divadelní
a televizní herečkou.
1999
Foto
Česká republika se spolu
s Polskem a Maďarskem stává členskou
zemí Severoatlantické aliance (NATO).
2003
Foto
Funkční prezidentské období
Václava Havla končí
2. února 2003.
2004
Foto
Založena Knihovna
Václava Havla,
o.p.s.
2004
Foto
Česká republika se
stává členskou zemí
Evropské unie.
2010
Foto
Václav Havel režíruje film
Odcházení natočený podle vlastní
divadelní předlohy.
2011
Foto
Václav Havel umírá na
své chalupě na Hrádečku
18. prosince 2011.
Zpět na začátek

Vzdělávací projekty

Ilustrace

Každý může změnit svět - Lidská práva v životě a díle Václava Havla

Šestidílná vzdělávací videosérie seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a ukazuje jim důležitost boje za lidská práva. Sérií provází zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi. Moderátory anglické verze jsou rodilí mluvčí.

Ilustrace

Rok revoluce

Sametový rok pohledem mladé youtuberky. Série sedmi video lekcí mapuje revoluční rok od ledna do prosince 1989 a přibližuje tak klíčové momenty přerodu totalitního Československa v demokratickou zemi.

Ilustrace

Číst Havla

Soubor krátkých videoklipů, v nichž mladé osobnosti českého veřejného prostoru představují ikonické i méně známé texty Václava Havla.

Ilustrace

Václav Havel tady a teď

Cyklus putovních besed nejen o VH s Michaelem Žantovským a jeho kolegy, určený studentům středních škol, knihovnám a kulturním centrům.

Ilustrace

Soutěž o nejlepší studentský esej

Jedním z ústředních žánrů tvorby Václava Havla je žánr eseje – na témata literární, umělecká, společenská, politická i duchovní. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo o slovu, se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k nemnoha skutečně světově proslulým výtvorům české kultury. I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční řešení. Literární soutěž pro studenty středních škol vyhlašuje Knihovna Václava Havla každoročně na začátku školního roku.

Ilustrace

Knihovničky Václava Havla

Knihovničky Václava Havla jsou nově vznikající klíčový projekt Knihovny Václava Havla, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě základních a středních škol, které s podporou KnVH aktivně šíří odkaz Václava Havla mezi své žáky a studenty. Smyslem knihovniček je vytvořit na školách (po vzoru již existujících laviček VH) malé knihovny, na nichž škola bude shromažďovat jak texty Václava Havla, tak texty s ním úzce související. Knihovničky budou moci obsahovat i další písemné, zvukové a audiovizuální záznamy a fotografie.

Ilustrace

Zítra to spustíme

Divadelně vzdělávacím projektem Zítra to spustíme si Knihovna Václava Havla připomněla 100. výročí založení Československa. V jeho rámci nazkoušelo 20 školních a amatérských studentských spolků z celé ČR hru Václava Havla Zítra to spustíme a během října 2018 ji odehrálo ve své třídě, škole, v místním kulturním domě či divadle. Všechny zapojené soubory se na konci projektu sešly na společném filmově-divadelním pásmu v Divadle v Dlouhé dne 27. 11. 2018, kde se formou živých a filmových ukázek všechny vytvořené inscenace prezentovaly.  

Ilustrace

Prohlídka expozice Havel v kostce s výkladem

Komentovaná návštěva expozice Havel v kostce je určena všem zájemcům z řad základních a středních škol. Expozice se skládá ze známých i méně známých fotografií, na jejichž základě jsou žáci a studenti seznamováni s životem a myšlenkami Václava Havla. Doporučená délka návštěvy je 60 minut a doporučený počet osob ve skupině je 20.

Ilustrace

Workshop: Sametová Praha 1989

Co to je sametová revoluce? Proč má tak zvláštní název a jakou roli v ní hrál Václav Havel? Je sametová revoluce už jenom zapomenutá historie nebo má souvislost s tím, jak žijeme my dnes? A jakou roli v ní hrála Praha?

Ilustrace

Workshop: Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce

Interaktivní workshop v délce 180 minut je určen pro žáky a studenty základních a středních škol. Účastníci v něm pracují s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšlí a zpracovávají konkrétní badatelské úkoly. Workshop souvisí nejen s výukou českých dějin, ale i s osobnostní, literární, uměleckou a mediální výchovou a s výchovou k demokratickému občanství. Scénář vychází z cílů Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ.

Výstavy

Ilustrace

Havel v kostce (stálá expozice)

Expozice Knihovny Václava Havla přibližuje návštěvníkům životní osudy Václava Havla kolážemi fotografií a citátů. Dotykové obrazovky vřazují jednotlivé kapitoly života do širších kulturněhistorických souvislostí. Velkoplošná interaktivní mapa umožňuje návštěvníkům učinit si plastickou představu o světové „stopě“ Václava Havla.

Ilustrace

Oldřich Škácha – Okupace 1968

Soubor fotografií Oldřicha Škáchy ze sbírky Knihovny Václava Havla.

Ilustrace

Tváře vzdoru

On-line fotografická výstava Pavla Hrocha zobrazuje příběhy lidí, kteří se v rozpětí mnoha desítek let československé historie postavili proti zlu, nelidskosti, útlaku, barbarství a nekulturnosti, kteří v určitých chvílích projevili odvahu, vůli ke svobodě, lásku k bližním a zdravý rozum.

Ilustrace

Přes Východ na Západ

Na podzim roku 1989 zaplavila Prahu vlna občanů Německé demokratické republiky. Československé hlavní město se pro ně mělo stát přestupní stanicí v cestě za svobodou, do západní části kdysi společné země, jejíž rozdělení symbolizovala Berlínská zeď. Jedním z hlavních důvodů pro nenadálý nárůst počtu uprchlíků byla obava, že NDR ještě před oslavami ke 40. výročí svého založení uzavře hranici s Československem, jedinou zemí, do které mohli východoněmečtí občané.

Ilustrace

S chtíčem po svobodě

Fotografie Pavla Hrocha zachycují převratnou dobu listopadových událostí a nejen jich, období transformace, počátku devadesátých let, kdy se v Československu dělo to, co bylo před tím nemožné a nepředstavitelné, dobu radosti, karnevalového veselí, dobu vizí, přání a velké a možná i trochu naivní víry v budoucnost. Poskytují po dvaceti pěti letech zrcadlo, jakým způsobem se tyto sny a vize podařilo naplnit a kde se právě teď nacházíme.

Ilustrace

Odcházení

Příběh poslední divadelní hry a prvního filmu Václava Havla (1988–2011)

Ilustrace

Srpnová invaze na Hrádeček

Setkání dětí disidentů a dalších osobností, které vzpomínaly na Václava Havla. Výstava je pestrou koláží fotografií, audiozáznamů – od vystoupení jednotlivých účastníků na téma „Můj život s Václavem Havlem“ až po koncert Moniky Načevy a Michala Pavlíčka – a unikátních archiválií.

Depozitář

Za dobu svého trvání Knihovna Václava Havla připravila a uspořádala desítky výstav. Část z nich – přibližující nejen život a dílo Václava Havla, ale též nejrůznější kulturní, historické a společenské fenomény českých zemí 2. poloviny 20. století – se stala součástí jejího archivu. Nyní bychom je rádi prostřednictvím tohoto digitálního depozitáře nabídli dalším vzdělávacím a kulturním institucím (školám, knihovnám, klubům…) k bezplatnému využití.  

Ilustrace

Záblesky svobody aneb konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze

Výjimečné snímky zachycující příběh ikonického plakátu „Havel na hrad“, atmosféru...

Ilustrace

S chtíčem po svobodě

Fotografie Pavla Hrocha zachycují převratnou dobu listopadových událostí a nejen jich, období...

Ilustrace

Samizdat a Edice Expedice

Výstava věnovaná nejen knižní edici, kterou v roce 1975 založil se svými přáteli Václav Havel....

Ilustrace

Hele, Havel!

Výstava vytvořená z výběru fotografií, které do Knihovny Václava Havla doputovaly během...

Ilustrace

Antikódy (velké)

Výstava sestavená z nejzajímavějších vizuálních básní, které Václav Havel vytvářel především v...

Ilustrace

Měli jsme underground a máme prd

Výstava připomíná symbolickou roli, jakou hrál Václav Havel v literární tvorbě undergroundu 70....

Ilustrace

Já prostě nemůžu žít jinak!

Výstava koláží z dobových dokumentů a fotografií, uspořádaná k 30. výročí procesu...

Ilustrace

Platón na Kampě – LOTR na Hrádečku

Dokumentární výstava přibližující Kampademii coby jedinečné intelektuální...

Ilustrace

Havel v kostce

Koláž z textů, dokumentů a fotografií zachycující Václava Havla jako dítě z bohaté...

Ilustrace

Antikódy (malé)

Výstava sestavená z nejzajímavějších vizuálních básní, které Václav Havel vytvářel především v...

Zpět na začátek

Archiv / Dokumentační centrum / Výzkumné projekty

Dokumentační centrum

Knihovna Václava Havla postupně shromažďuje, digitalizuje a zpřístupňuje písemnosti, fotografie, zvukové nahrávky a další materiály, které se týkají Václava Havla. To, co najdete v tomto digitálním archivu, není všechno, co máme k dispozici. Digitalizovaných materiálů je víc. Zároveň mnohé věci stále sháníme. Pokud hledáte něco speciálního, co zde nenajdete, nebojte se nás zeptat nebo nás navštívit, rádi Vám vyjdeme vstříc.

 • 50537 záznamů celkově
 • 15290 událostí ze života VH
 • 2994 textů VH
 • 1783 fotografií
 • 275 video záznamů
 • 555 audio záznamů
 • 5618 dopisů
 • 14721 textů o VH
 • 5442 knih
 • 15111 bibliografických záznamů

Vstup do databáze archiválií KnVH je zdarma a je možný po registraci uživatelů (vyplnění badatelského listu). Nahlížení do archiválií, které se zobrazují v nečitelné podobě je možné pouze ve studovně Knihovny Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1, každé úterý (kromě svátků) od 9.00 do 17.00 hodin, jinak po předchozí domluvě.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na archiv@vaclavhavel-library.org.

Ilustrace

Revoluce (očima) Vladimíra Hanzela

Koláž vzpomínek, obrazových a zvukových dokumentů Vladimíra Hanzela, osobního tajemníka prezidenta Václava Havla, přibližující horečnou atmosféru dnů Sametové revoluce.

Ilustrace

Rozhovory Václava Havla

Databáze veškerých dostupných rozhovorů, které poskytl tištěným médiím dramatik, spisovatel a politický aktivista Václav Havel od 60. let až do roku 1989. Výsledný korpus dokládá mimořádně zajímavý životní příběh jedince i specifický obraz moderní československé historie v dobách, kdy mělo svobodné myšlení blíž k ruzyňské věznici, než k jakékoli oficiální veřejné funkci.

Ilustrace

Archiv Pavla Juráčka

Archiv Pavla Juráčka vzniká od února 2014, kdy jeho syn Marek Juráček předal šest banánových beden a kufr s psacím strojem z otcovy pozůstalosti do správy Knihovny Václava Havla. Postupně se třídí a digitalizují tisíce stran rukopisů, strojopisných složek, fotografií, dokumentů, osobní i úřední korespondence. Výsledkem této práce by mělo být nejen zmapování života a díla jedné z klíčových postav „nové vlny“ československého filmu šedesátých let 20. století, ale též zpřístupnění jeho literární tvorby ve svazcích knižní edice Dílo PJ. 

Cílem Knihovny Václava Havla je uvést Pavla Juráčka do širšího kulturního povědomí a pomyslně navázat na hluboké přátelství mezi ním a Václavem Havlem, k němuž Havel krátce po Juráčkově smrti, v létě roku 1989, poznamenal: „Pavel byl můj kamarád, kterého jsem měl hrozně rád. Byl to jeden z nejcitlivějších a nejjemnějších lidí, které jsem znal – proto o něm nemůžu napsat víc.“  

Zpět na začátek

Vše o Knihovně

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin - spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.

Od srpna 2014 sídlí Knihovna Václava Havla na adrese Ostrovní 13, Praha 1. Přízemní prostory této budovy jsou věnovány expozici „Václav Havel aneb Havel v kostce“ a klubovým akcím Knihovny VH: pořádání nejrůznějších seminářů, autorských čtení, výstav, přednášek, koncertů a divadelních představení. V prvním patře se nachází kanceláře, archiv, průběžně doplňovaná knihovna a badatelna pro veřejnost.

Mezi hlavní poslání Knihovny Václava Havla patří:

 • organizovat archivní, archivně badatelské, dokumentační a knihovnické činnosti zaměřené na dílo Václava Havla a dokumenty či věci s jeho působením související, včetně odborné analýzy jejich vlivu na život a sebereflexi společnosti
 • formou expozic, debat, autorských čtení, divadelních představení, koncertů, přednášek a dalších kulturních akcí přibližovat široké i odborné veřejnosti historický význam zápasu za lidská práva a svobody v době totality a tvorbu občanské společnosti v době budování demokracie
 • organizovat vědecký výzkum a publikační činnost mapující „havlovský“ svět
Zpět na začátek

Podpořte nás

Finanční dary

Pokud máte zájem podpořit činnost Knihovny Václava Havla, konkrétní aktivity či projekty finančním darem, můžete učinit tak prostřednictvím Pay Pal účtu KnVH

Nebo bankovním převodem do:

ČSOB a. s., Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1

 • číslo korunového účtu 7077 7077 / 0300 CZK
 • číslo EURO účtu 7755 7755 / 0300 EUR
 • číslo dolarového účtu 7747 7747 / 0300 USD

V případě, že u fyzických osob bude dar v jednom kalendářním roce vyšší než 1 000,-Kč a u právnických osob převýší 2 000,- Kč, vystavíme Vám darovací smlouvu s potvrzením o výši přijatého daru, který můžete coby dárce uplatnit v souladu se zákonem o dani z příjmů pro snížení Vašeho daňového základu. Pro více informací nás kontaktujte.

Dárci s občanstvím USA nás mohou podpořit prostřednictvím Vaclav Havel Library Foundation New York.

Dary a zápůjčky archivu KnVH

Knihovna Václava Havla spravuje archív písemností, dokumentů, fotografií, videozáznamů a dalších materiálů, které se týkají života a díla Václava Havla. Tento archív má převážně digitální podobu. Pokud Vy sami či někdo z Vašeho blízkého okolí je vlastníkem některého z originálních textů, korespondence, fotografií, projevů či jakékoliv další tvorby Václava Havla budeme rádi, pokud nás kontaktujete. Zajistíme digitalizaci takových dokumentů a zařadíme je do našeho digitálního archivu. Pokud by si takové dokumenty či předměty chcete nadále ponechat, v pořádku je vrátíme.

V případě darování kopie či originálu Knihovně Václava Havla budou s majitelem vždy domluveny podmínky jejich věnování i užití. Všichni dárci či majitelé budou uvedeni u daných dokumentačních materiálů.

Stáže

Zájemcům z řad českých i zahraničních studentů nabízíme krátkodobé i dlouhodobé stáže v Knihovně Václava Havla o.p.s. Stážisti jsou vítáni především z oblasti knihovnictví a archivářství, produkce kulturních akcí, novinářství, bohemistiky ale i dalších humanitních oborů.

Uvítáme znalost anglického jazyka (příp. německého či francouzského jazyka), u zahraničních stážistů je znalost češtiny výhodou.

Minimální délka stáže je 6 týdnů, maximální délka je 1 rok, případně lze domluvit individuální délku v návaznosti na požadavky školy. Po absolvování stáže obdrží účastník certifikát s hodnocením. Stáže probíhají po předchozí domluvě se zájemcem, termín stáže je nutné domluvit přibližně 2 měsíce předem. Stáže v Knihovně Václava Havla jsou neplacené, stážistům nezajišťujeme dopravu ani ubytování.

Zájemci o stáž v Knihovně Václava Havla nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese.

Mediální a propagační spolupráce KnVH

Knihovna Václava Havla uvítá vzájemnou výměnu odkazů, zveřejnění našich bannerů či informací o našich akcích. Pro více informací kontaktujte nás přímo ohledně bližší domluvy.

Dobrovolníci

Knihovna Václava Havla vítá dobrovolníky, kteří chtějí pomoci naší práci.

Bakala PhilanthropyRockefeller Brothers FundJan BartaAsiana GroupMoneta Money BankThe Vaclav Havel Library FoundationNadace Charty 77Sekyra FoudationVŠEMRicohP3chemTechsoup ČRNewton MediaHlavní město PrahaMinisterstvo kultury ČRMinisterstvo zahraničních věcí ČRUS EmbassyStátní fond kultury