Menu Prohledat web KVH EN

Akce: listopad 2021 RSS

Ilustrace

Mezi literaturou a vědou 
1. listopad 2021, 19:00

Arnošt (Vilém) Kraus (1859–1943) a Otokar Fischer (1883–1938) patřili nejen k významným osobnostem českého kulturního života, do něhož zasáhli mj. jako překladatelé, kritici, kulturní prostředníci a literární a kulturní publicisté, ale také spoluurčovali – každý svým specifickým způsobem – profilaci české literárněvědné germanistiky od osdesátých let 19. století do počátku 2. světové války. Rovněž jejich osobní osudy zrcadlí složité česko-německo-židovské vztahy 19. a 20. století. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Debata s Respektem 
2. listopad 2021, 19:00

Diskuse redaktorů týdeníku Respekt a jejich hostů na aktuální téma. Více podrobností a jména hostů se dozvíte před konáním akce na www.vaclavhavel.cz

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Michael Plzák a Lucie Vopálenská: Pro smrt uděláno 
3. listopad 2021, 19:00

Živé rozhovory o posledních věcech. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Proč města (ne)vzdělávají uměním? 
4. listopad 2021, 19:00

Jak rozvíjet spolupráci kulturní scény a škol v kontextu větších a krajských měst? Jak mohou města a kraje nastavit dlouhodobý systém podpory kreativního učení? Jak využít potenciál pestré kulturní a umělecké scény pro inovaci výuky na ZŠ, SŠ a ZUŠ? Jak propojit zájmy města, zřizovatele škol, samotných škol a kulturních organizací? Co spolupráce vyžaduje od zapojených stran? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Portrét Františka Skoriny 
5. listopad 2021, 18:00

Doktor František Skorina (1470–1552), občan Litevského velkoknížectví, historická osobnost, k níž se hrdě hlásí dnešní Bělorus (stejně jako třeba k Marcu Chagallovi), byl evropský intelektuál, který své největší dílo vydal v Praze. Jeho Ruténská bible (1517–1520) je zásadní počin v dějinách slovanského písemnictví, zdaleka ne pouze běloruského; zároveň představuje mezník ve vývoji českého knihtisku a českého portrétu. Právě o jeho portrétu v Ruténské bibli vydal Pražský lingvistický kroužek mezinárodní studii, která bude představena. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Bělorusko na cestě ke svobodě 
8. listopad 2021, 18:00

V létě 2020 se v Bělorusku konaly prezidentské volby, ve kterých pošesté zvítězil Alexandr Lukašenko. Výsledky zpochybnila tamní opozice i většina demokratických států. Do ulic Minsku i dalších běloruských měst vyrazily na protest stovky tisíc lidí. Režim proti nim brutálně zasáhl. Kniha Bělorusko na cestě ke svobodě přináší rozhovory se zástupci několika generací běloruských kritiků režimu, z nichž mnozí zažili represe a vězení. Součástí křtu knihy bude i beseda o současné situaci v Bělorusku. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Jan Němec a Petr Vizina: Znamení neznámého 
9. listopad 2021, 19:00

Hledáme, co nelze nalézt, a ve šťastných chvílích nacházíme, co nelze hledat. Snadno by se dalo mluvit o spiritualitě, nebo dokonce o mystické zkušenosti, především jde však o příběhy vnitřní proměny. Muzikantka Shina, kněz Petr Vacík, malíř Jan Pražan, překladatelka Markéta Crowe, básník  Adam Borzič, ekolog Jiří Zemánek, filozofka Alice Koubová, opat zenového kláštera Jiří Hazlbauer a řádová sestra Denisa Červená ti všichni v knize Znamení neznámého hovoří o tom, o čem se nejprve musí dlouho mlčet — a to může být trauma i tajemství, skutečnost před slovy i za nimi. Jaké to je, když člověk hledá sám sebe a najde něco daleko víc? Devět rozhovorů o vnitřním životě, devět příběhů o tom, na co jsme zapomněli, devět svědectví o znameních neznámého mezi námi.   Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Mladí ladí občanskou společnost II 
10. listopad 2021, 16:00

Jak se zapojují mladí lidé do občanské společnosti? Co si myslí o neziskových organizacích, dobrovolnictví, charitě a jak to dávají najevo? Mají pro ně ještě stejný význam pojmy, s nimiž se ztotožňovala Olga a Václav Havlovi – pravda a láska, soucit a pokora? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Václav Havel: Někam jsem to ukryl 
10. listopad 2021, 19:00

Na podzim roku 1977, po dobrodružných událostech „roku Charty“, sepsal Václav Havel reportáž líčící první hodiny tohoto dokumentu, následné vyšetřování, čtyřměsíční vyšetřovací vazbu, kterou na něj uvalil komunistický režim, následné propuštění a mučivé sebezpytování, která následovalo. Jak Havel uvádí v Dálkovém výslechu, asi stostránkovou reportáž někam ukryl a „už dávno nevím, kde je. Třeba ji někdy najdu.“ Za svého života už Václav Havel reportáž nenašel, ale objevila se v pozůstalosti jeho blízkého přítele Zdeňka Urbánka, kde ji našel jeho vnuk David Dušek. Text, který má do značné míry fragmentární povahu, částečně zrekonstruovala a nyní vydává Knihovna Václava Havla. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Transdisciplinární konference na počest Ivana M. Havla 
11. listopad 2021, 09:00

Když letos zemřel Ivan M. Havel, uvědomili jsme si opravdu naplno – my, kdo jsme ho znali a kteří jsme s ním tak či onak spolupracovali – jak mimořádnou osobnost jsme ztratili. „Nejvíc ho, myslím, bavilo sedět u stolu a poslouchat, jak se respektovaní vědci hádají. A jak z té hádky pozvolna vyvstává nějaké zásadní téma, jak se z ní rodí myšlenka,“ napsal ve své vzpomínce David Storch, který po něm na dlouhou řadu let převzal ředitelování Centra pro teoretická studia. Abychom uctili Ivanovu památku a připomenuli si jeho jedinečnou úlohu, rozhodli jsme se uspořádat vědeckou konferenci, které by se snad on sám rád zúčastnil – tedy nepříliš formální debatu k tématům, která mu byla blízká, v prostorách, kde by nejspíš on také rád seděl, s lidmi nejrůznějších oborů, se kterými si rád povídal. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Rok po zfalšovaných volbách. Co dál? 
11. listopad 2021, 19:00

Diskuze s představiteli běloruské opozice Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

5 a půl scénáře Ester Krumbachové 
15. listopad 2021, 19:00

Režisérka Jana Chytilová o ní hovořila jako o „čarodějnici Ester“, pro režiséra Jana Němce byla „múzou, šedou eminencí filmů ze šedesátých let“. Scénografka, výtvarnice, návrhářka filmových kostýmů, režisérka, scenáristka a spisovatelka Ester Krumbachová rozhodně nebyla šedou myškou.  Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Echo z Knihovny 
16. listopad 2021, 19:00

Debatní cyklus s redaktory týdeníku Echo 24 a jejich hosty. Téma a jména hostů naleznete před konáním pořadu na www.vaclavhavel.cz

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Obývák Václava Havla: O rodičích a dětech 
17. listopad 2021, 11:30

Letošní ročník bude patřit debatám mezi rodiči a jejich dětmi narozenými po roce 1989. Nahlédneme do společných domácností a příznačně tak vytvoříme pomyslný obývák. Mezigenerační dialog o vnímání svobody, ale i těžkostech doby dnešní a minulé bude rozdělen do čtyř bloků.  Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Večery s reportéry: Stíny impéria – O neuznaných státech postsovětského prostoru 
18. listopad 2021, 19:00

Sovětský svaz se rozpadl před téměř dvaceti lety, ale na území, kde se rozkládal, stále existují země bez mezinárodního uznání. Jak se v nich žije obyčejným lidem, bez platných pasů, stabilní měny a naděje na klidnou budoucnost? Reportér a cestovatel Tomasz Grzywaczewski představí český překlad knihy Hranice snů. O neuznaných státech (Pant 2020). Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Noc divadel 2021: 3 x mladý Václav Havel 
20. listopad 2021, 19:00

Elán mladých divadelníků, energie počátku zlatých šedesátých a vtip, nápady a ostrý pohled začínajícího autora = Fresh Air v Knihovně Václava Havla Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Poslední kovák – první ministr 
22. listopad 2021, 19:00

Představení knihy rozhovorů historika Jakuba Šloufa s vůdcem průmyslových dělníků z listopadu 1989 a pozdějším prvním polistopadovým federálním ministrem práce a sociálních věcí Petrem Millerem. Autoři se společně zamýšlejí nad změnami postavení průmyslového dělnictva v období pozdního socialismu, nad způsobem, kterým továrny ovlivnily sametovou revoluci, i nad sociálními a ekonomickými důsledky následné transformace, která paradoxně vedla k zániku mnoha podniků i manuálních profesí. Poutavý životní příběh a otevřenost vyprávění Petra Millera jsou neobvykle inspirativním výchozím bodem pro takové úvahy. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Barack Obama: Země zaslíbená 
25. listopad 2021, 19:00

Uvedení memoárů Baracka Obamy Země zaslíbená. Nahlédnutí do osobního života prvního afroamerického prezidenta Spojených států i do zákulisí nejvyšší americké politiky. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Hudební večer: Tomáš Gregor 
30. listopad 2021, 19:00

Kytarista, hudebník, skladatel a textař Tomáš Gregor se na sólovou dráhu vydal v roce 2016 debutovým albem Na zemi, na svém kontě však měl už hudbu k filmům a divadelním inscenacím, či se vyskytoval jako hostující muzikant na deskách spřátelených hudebníků. V roce 2021 vydal své druhé studiové album Zlatý chlap. Tato deska je spletí žánrů, jazzem počínaje a country konče. Baladické písně protkané dadaistickým textem posluchače přenášejí kamsi do krajiny dětství a dospívání, plné zapomenutých absurdit. Tomášův autorský rukopis kytaristy a skladatele je lehce rozpoznatelný westernovou poetikou obrostlou slovenskými lesy. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  |