Menu Prohledat web KVH EN

Vzdělávací programy

Knihovna Václava Havla nabízí všem školám možnost osobně navštívit se svými žáky a studenty prostory naší instituce a shlédnout zde fotografickou expozici, nebo absolvovat workshop Havel v kostce.

Prohlídka expozice Havel v kostce s výkladem

Komentovaná návštěva expozice Havel v kostce je určena všem zájemcům z řad základních a středních škol. Expozice se skládá ze známých i méně známých fotografií, na jejichž základě jsou žáci a studenti seznamováni s životem a myšlenkami Václava Havla. Doporučená délka návštěvy je 60 minut a doporučený počet osob ve skupině je 20. Cena komentované prohlídky v češtině je 50Kč/žák, cena komentované prohlídky v cizím jazyce pro cizojazyčné studenty je 100 Kč/žák. Termín se stanovuje po předchozí dohodě (vzdelavani@vaclavhavel-library.org).

Workshop: Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce

Interaktivní workshop v délce 180 minut je určen pro žáky a studenty základních a středních škol. Účastníci v něm pracují s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšlí a zpracovávají konkrétní badatelské úkoly. Workshop souvisí nejen s výukou českých dějin, ale i s osobnostní, literární, uměleckou a mediální výchovou a s výchovou k demokratickému občanství. Scénář vychází z cílů Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ.

Lektorka programu Nina Rutová má dlouholetou praxi mediální, ediční i lektorskou, mimo jiné ve vedení vzdělávacího programu pro učitele „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Je stálou spolupracovnicí Knihovny Václava Havla. Optimální počet účastníků je 20. Náplň workshopu lze přizpůsobit konkrétní skupině. Cena workshopu je 75 Kč pro jednoho žáka. Termín se stanovuje po předchozí dohodě (vzdelavani@vaclavhavel-library.org)