Menu Prohledat web KVH EN

1993 – 2003 Prezident České republiky

26. ledna 1993
zvolen Poslaneckou sněmovnou prezidentem České republiky
Prezidentské období 1993-1998 věnuje především etablování samostatné České republiky na mezinárodním poli, jejímu zapojování do struktur sjednocující se Evropy, bezpečnosti, česko-německým vztahům, otázkám obecně civilizačním a stavu lidských práv ve světě. V domácí politice usiluje o naplnění ústavy a ústavních institucí, dbá o zakládání novodobých ústavních zvyklostí a prezidentských tradic.
15. dubna 1994
iniciuje setkání sedmi středoevropských prezidentů v Litomyšli, které zahájilo tradici každoročního setkávání středo a později i východo a jihoevropských prezidentů v některé z účastnických zemí
27. ledna 1996
umírá Olga Havlová
4. ledna 1997
žení se s Dagmar Veškrnovou
3. září 1997
zahajuje první mezinárodní konferenci Forum 2000 v Praze
20. ledna 1998
znovu zvolen Poslaneckou sněmovnou prezidentem České republiky
Prezidentské období 1998-2003 věnuje prohlubování evropské integrace s výhledem na budoucí členství České republiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. V domácí politice usiluje o nezávislost některých ústavních institucí.
12. března 1999
Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stává členskou zemí Severoatlantické aliance
17. listopadu 1999
Dne boje studentů za svobodu a demokracii: předává nejvyšší státní vyznamenání George W. H. Bushovi, Michailu Gorbačovovi, Margharet Thatcherové, Helmutu Kohlovi a Françoisi Mitterrandovi in memoriam
23. 9. 2000
zahajuje výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze a ke vzájemnému dialogu zve bankéře, politiky i představitele nevládních a neziskových skupin
20. 11. 2002
zahajuje historický summit NATO v Praze, který rozhodl o rozšíření aliance na východ o dalších sedm zemí
2. února 2003
končí poslední funkční období a opouští úřad prezidenta republiky

© Knihovna Václava Havla, 2011

Fotogalerie: Václav Havel

Václav Havel
Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9