Menu Prohledat web KVH EN

1969 – 1976 Politická normalizace a perzekuce

Únor 1969
Milan Kundera a Václav Havel iniciovali debatu na stránkách časopisu Tvář o zbytečnosti resistence vůči vojenské a politické represi a o povaze českého národa a jeho osudu.
10. června 1969
se konal sjezd Svazu českých spisovatelů zcela bez účasti KSČ. Jeho výsledkem bylo odsouzení nové politiky a protest proti zakazování časopisů (Listy a další). Na tento sjezd oficiální místa vůbec nereagovala – nepohodlní autoři se stali zakázanými, což znamenalo, že jim přestala vycházet jejich díla a noviny, školy, atp. se o nich přestaly zmiňovat.
Červen 1969
vystoupil na politickém mítinku na zahradě Kulturního domu Nové huti K. Gottwalda v Ostravě.
9. srpna 1969
adresoval dopis Alexandrovi Dubčekovi.
21. srpna 1969
vyšla petice Deset bodů adresovaná vládě ČSSR a ústřednímu výboru KSČ, jejímiž autory byli Václav Havel a Ludvík Vaculík, v níž odmítali politiku tzv. normalizace. Organizátoři a signatáři byli perzekuováni a soudně stíhání.
Podzim 1969
byl vyslýchán nejprve jako svědek a posléze obviněn z trestného činu podvracení republiky (§ 7/1 k 98!1 trestního zákona) v souvislosti se stanoviskem Deset bodů.
Konec roku 1969
vyšel v pražském nakladatelství Čs. spisovatel Václavem Havlem uspořádaný literární sborník Podoby 2 – soubor prací osmnácti autorů, vesměs postižených v následující normalizaci zákazem publikování.
1970
vyhrál podruhé cenu Obie za New Yorské uvedení hry Ztížená možnost soustředění v Divadle na Broadway. Dokončil hru Spiklenci, která byla v Československu zakázána.
Srpen 1970
byl v seriálu Rudého práva vysílaného Čs. televizí a rozhlasem jmenovitě ostuzován spolu s profesorem Václavem Černým.
Říjen 1970
bylo zahájeno trestní stíhání, které bylo odloženo na neurčito v roce 1969.
1971
dílo Václava Havla bylo zakázáno ve všech veřejných školách a knihovnách.
4. prosince 1972
podepsal petici 25 českých spisovatelů prezidentu ČSSR za amnestii pro čs. politické vězně.
1974
po devět měsíců pracoval v Trutnovském pivovaře, který se nachází poblíž chaty na Hrádečku.
8. dubna 1975
napsal Dopis Dr. Gustavu Husákovi, v němž kritizoval československou vládu.
1975
založil Edici Expedice.
Listopad 1975
proběhla premiéra Žebrácké opery v Horních Počernicích, kterou nastudovalo amatérské divadlo Na tahu, režie A. Krob. Bylo to první veřejné provedení Havlovi hry v ČSSR po šesti letech. Přestože autor hry zůstal v anonymitě, její uvedení bylo oznámeno na Rádiu Svobodná Evropa, což vedlo k perzekuci divadelního spolku.
1976
čtyři členové rockové skupiny The Plastic People of the Universe byli vyslýcháni a odsouzeni k vězení za jejich vystupování. Václav Havel vystupoval jako vyjednavatel mezi skupinou a zahraničním tiskem a aktivně pořádal protesty proti jejich zatčení.
Srpen 1976
stal se signatářem dopisu H. Böllovi se žádostí o solidaritu se souzenými členy rockových skupin Plastic People a DG 307.

Zpracováno podle Chronologického přehledu Viléma Prečana, otištěného v knize Václava Havla Do různých stran 1983-89 (Čs. středisko nezávislé literatury 1989)

Fotogalerie: Václav Havel

Václav Havel
Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9