Menu Prohledat web KVH EN

1959 – 1968 Divadelní a umělecká dráha

1959
napsal svou první divadelní hru – jednoaktovku Rodinný večer.
1960
začal působit v Divadle Na zábradlí, zprvu jako jevištní technik, posléze jako dramaturg až do léta roku 1968. Autorsky spolupracoval na několika divadelních hrách či pásmech (Autostop, Nejlepší rocky paní Hermannové, Vyšinutá hrdlička).
60. léta
současně pracoval jako asistent režie při několika inscenacích Alfréda Radoka v Městských divadlech pražských (mj. inscenace Švédské zápalky a Zlodějky z města Londýna), při té příležitosti napsal rozsáhlý rukopis – rozbor Radokovy režijní práce a záznam zkoušek (o osudu rukopisu není nic známo).
3. prosince 1963
v Divadle Na zábradlí byla poprvé uvedena první samostatná celovečerní hra Václava Havla Zahradní slavnost.
9. července 1964
se oženil s Olgou Šplíchalovou.
2. října 1964
proběhla německá premiéra hry Zahradní slavnost v Schillerově divadle v Západním Berlíně.
7. listopadu 1964
přijel literární agent Klaus Juncker z nakladatelství Rowohlt Verlag ze západního Německa do Prahy, aby Václavu Havlovi nabídl, že jej bude zastupovat při vydávání jeho knih v západní Evropě, což trvalo až do roku 1989.
1965
se stal členem redakční rady literárního měsíčníku Tvář.
26. července 1965
měla premiéru hra Vyrozumění v Divadle Na Zábradlí.
1966
byla publikována první kniha Protokoly. Tato kniha obsahovala hry Zahradní slavnost, Vyrozumění, sbírku typogramů a dvě eseje. V témže roce dokončil dálkové studium na DAMU, na divadelní fakultě.
1967
pronesl Václav Havel kritický projev na IV. sjezdu Československých spisovatelů, díky němuž byl na příkaz ÚV KSČ vyškrtnut z kandidátky ústředního výboru Svazu spolu s I. Klímou, P. Kohoutem a L. Vaculíkem.
Březen 1968
stal se signatářem otevřeného dopisu sto padesáti spisovatelů a kulturních pracovníků k otázkám demokratizačního procesu adresovaného ÚV KSČ.
Duben 1968
stal se předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů.
4. dubna 1968
časopis Literární Listy uveřejnil článek Václava Havla, v němž požadoval vytvoření vícestranického politického systému v Československu.
11. dubna 1968
byla uvedena premiéra hry Ztížená možnost soustředění v Divadle Na Zábradlí.
Květen – červen 1968
šestitýdenní pobyt v USA, kde byl přítomen anglické  premiéry hry Vyrozumění při příležitosti Shakespearovských divadelních slavností v New Yorku. Tato hra o rok později vyhrála cenu Obie.
21. – 27. srpna 1968
probíhalo improvizované vysílání komentářů Václava Havla ve vysílání libereckého studia Čs. rozhlasu, které četl Jan Tříska.
Podzim 1968
stal se členem ústředního výboru spisovatelského svazu, jeho členem zůstal až do rozpuštění Svazu.
1968
obdržel Rakouskou státní cenu za přínos Evropské literatuře.

Zpracováno podle Chronologického přehledu Viléma Prečana, otištěného v knize Václava Havla Do různých stran 1983-89 (Čs. středisko nezávislé literatury 1989)

Fotogalerie: Václav Havel

Václav Havel
Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9