Menu Prohledat web KVH EN

Evropa a Česko 2113 - 4/4 - Problematika přírody

Záznam panelové diskuse z konferece Evropa a Česko 2113
Americké kulturní centrum, Praha
24. května 2013

"Zamysleme se nad budoucností, abychom pro ni už dnes mohli něco udělat."
PROBLEMATIKA PŘÍRODY

Moderátor: RNDr. Václav Cílek, Csc.

Účastníci: RNDr. Vojen Ložek, Drsc. Prof. RNDr. Jan Zrzavý, Csc. Prof. Vladimír Kokolia Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Martin Komárek