Menu Prohledat web KVH EN

Cena Václava Havla za lidská práva 2022 | Kola spravedlnosti

Jubilejní 10. konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva: Zločin a trest – zločiny proti míru a lidskosti a kola spravedlnosti
Panel II: Kola spravedlnosti

Rozsáhlé porušování lidských práv, k jakému dochází například následkem ruské agrese na Ukrajině, ukazuje nejen hrůzné scény lidského utrpení a zvrácenosti, avšak otevírá též složité otázky uplatňování trestní odpovědnosti a transformační spravedlnosti. Kromě imperativu okamžitého a nepodmíněného ukončení všech zvěrstev je nezbytně nutné zdokumentovat a zaznamenat pro příští generace každé jednotlivé porušení lidských práv a přivést před soud ty, kteří za to odpovídají, abychom zabránili opakování takovýchto zločinů. Diskusní panel se zaměřil na tyto přístupy a jejich použitelnost u událostí, k nimž dochází na Ukrajině. Konkrétně se věnoval rozsahu a omezením Římských dohod ustavujících Mezinárodní trestní soud, různým historickým formám tribunálů, které projednávají válečné zločiny, rolí Rady Evropy, EU a OBSE, zkušenostem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a rolí paměťových institucí a neziskových organizací při shromažďování důkazů o zločinech proti míru, a také různým formám retribuce a odškodnění obětí a jejich rodin.

Hosté:
Veronika Bílková – profesorka mezinárodního práva zaměřující se na mezinárodní bezpečnost a lidská práva, viceprezidentka Evropské společnosti pro mezinárodní právo
Vladimír Dzuro – bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
Tomáš Holub – katolický kněz a plzeňský biskup, první český vojenský kaplan
Moderátorka: Lenka Kabrhelová – novinářka, reportérka, Seznam zprávy