Menu Prohledat web KVH EN

Ohlédnutí za Dialogy Václava Havla o lidských právech 2020

Dialogy Václava Havla o lidských právech: Ženská práva v čase krize navázaly na tradici pořádání podzimní konference k poctě laureáta Ceny VH za lidská práva, kterou Knihovna uděluje spolu s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a Nadací Charta 77. Program zahájila v úterý 13. 10. Debata s Respektem věnovaná postavení žen v současné české společnosti. Debatu moderovala Silvie Lauder. Jejími hosty byly socioložka Marcela Linková, spoluzakladatelka organizace Konsent Johanna Nejedlová a právnička Pavla Špondrová. Ve středu 14. 10. se uskutečnila hlavní část programu nazvaného Dialogy Václava Havla o lidských právech: Ženská práva v čase krize, kterou Knihovna VH uspořádala ve spolupráci s Forem 2000 a v rámci Sympozia Václava Havla o lidských právech. Sympozium zahájil ředitel Knihovny VH Michael Žantovský v roli moderátora mezinárodního Dialogu o ženských právech v čase krize, jehož se zúčastnily bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, vůdkyně běloruské demokratické opozice Svjatlana Cichanouská a polská socioložka a novinářka Karolina Wigura. Bezprostředně po skončení mezinárodního dialogu pokračoval program dialogů Ženská práva v čase krize dvěma rozhovory Jakuba Szántó s významnými představitelkami v oblasti ženských práv: Najiou Nasim (ředitelkou Women for Afghan Women) a Hülyou Gülbahar (tureckou advokátkou specializující se na lidská práva). Dialogy Václava Havla o lidských právech: Ženská práva v čase krize následně uzavřely krátké rozhovory nazvané Tři otázky pro, v nichž vystoupily Michaela Bakala, Magda Vášáryová, Nora Fridrichová a Tereza Engelová.