Menu Prohledat web KVH EN

Kolik nás bude?

V pátek 10. prosince 1948 přijalo 48 zemí světa Všeobecnou deklaraci lidských práv – tehdejší Československo se zdrželo hlasování... Dodnes jejích 30 článků nepřekonatelným způsobem shrnuje morální a etické hodnoty, na nichž stojí naše civilizace. Pokud je vám znění tohoto textu blízké, symbolicky k němu připojte svůj podpis. Od první minuty 3. prosince, do půlnoci 10. prosince 2018... Kolik nás bude? Sto? Tisíc? Sto tisíc? www.koliknasbude.cz