Menu Prohledat web KVH EN

Reflexe českého třicetiletí 1989–2019 (21. 11. 2019)

Uplynulo třicet let od pádu komunismu a sovětsko-ruské hegemonie ve střední Evropě, a tudíž i od obnovení státní svrchovanosti a demokracie v Československu, respektive v České republice. Aktuálně jsme však (nejen) ve středoevropském regionu svědky nejistoty ohledně fungování liberální demokracie, procesu evropské integrace a vývoje západní civilizace, ačkoliv dialogický, reflexivní a sebekritický Západ je stále ještě docela slušnou civilizací. Také z těchto důvodů vznikla publikace Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019, která se pokouší o kritické ohledání naší aktuální situace a identifikaci důležitých vývojových tendencí. Nad publikací v Knihovně Václava Havla diskutovali její spoluautoři: historik a filozof Petr Hlaváček, novinář Jakub Patočka a historik Petr Placák. Večer moderoval Jáchym Topol.