Menu Prohledat web KVH EN

Jan Palach 16. ledna 1969

16. leden 2015

Ilustrace

Na sebeupálení Jana Palacha, od kterého dnes uplynulo 46 let, reagoval vystoupením v Československé televizi v lednu 1969 též mladý dramatik Václav Havel:

Vážení přátelé,

čin Jana Palacha je krajním výrazem bolesti nás všech, výkřikem, který se jediný člověk odhodlal zvolat za nás všechny. Právě proto je to však zároveň promyšlený politický čin. Musíme ho přijmout tak a jedině tak, jak byl myšlen. Jako výzvu k aktivitě, ke skutečně důslednému boji za vše, co upřímně považujeme za správné, jako apel, který nás varuje před lhostejností, skepsí, beznadějí. V tom, co udělal Jan Palach, je kus důvěry v nás všechny. Je to šance, která byla nám živým dána. Chceme-li odvrátit další mladé lidi od jejich rozhodnutí, nestačí, abychom je přemlouvali, aby se nezabíjeli. To je málo, to je nepřesvědčí. A čin Jana Palacha by to znehodnotilo, protože by to nereagovalo na skutečné mravní a politické poselství, které v něm je, ale snižovalo by ho to na akt individuální sebevraždy. Máme jedinou cestu: vést svou politickou při dál, vést ji až do konce. Ukázat těm, kteří jsou odhodláni se zabít, že jsme s to prosadit svou vůli živí. Musíme jim to ovšem dokázat praktickými činy.

Vyzývám vládu, aby odvolala omezení, která byla v posledních týdnech dána sdělovacím prostředkům. Vyzývám ji, aby jasně zakázala šíření ilegálního časopisu Zprávy.

Vyzývám předsednictvo Federálního shromáždění, aby neodkladně svolalo plenární schůzi Federálního shromáždění.

Vyzývám poslance Federálního shromáždění, aby se zasadili o včasné vypsání voleb.

Pane Biľaku, pane Indro, pane Koldere, pane Nový, pane generále Rytíři a všichni další, pochopte, že váš postoj je cizí většině lidu. Pochopte to a dobrovolně se vzdejte svých politických funkcí. Možná právě vy máte teď možnost zabránit dalším tragédiím. Možná vaše děti studují, možná jsou mezi vylosovanými, možná jsou na řadě. Pochopte, že máte poslední možnost udělat něco dobrého pro svůj národ, jímž se tak často zaklínáte.

Vážení přátelé, nejsme na světě sami, okolní svět jistě mluví do našeho osudu. Ale i my jsme součástí světa, i my máme proto právo mluvit do osudu světa. I my můžeme svět ovlivnit. A jak jinak ho můžeme ovlivnit než tím, že mu dáme všemi dostupnými způsoby najevo svou vůli a své smýšlení. Přijmout pasivní roli, kterou nám vykáží jiní, znamenalo by morálně se zabít. Smrt Jana Palacha chápu jako varování před morální sebevraždou nás všech.

Sdílet

Facebook | Twitter