Menu Prohledat web KVH EN

Sešity Knihovny V. H. 2009/4 - M. C. Putna: Spiritualita Václava Havla

27. listopad 2011

Ilustrace

Spiritualita Václava Havla je nová studie Martina C. Putny, která shledává zdroje Havlových filosofujících textů, jichž si dosud téměř nikdo nepovšiml.

Havlova „nenáboženská duchovnost“, ostýchající se slova Bůh , má kořeny až u krajně liberální, americké unitářské církve. Její myšlenkové prostředí ovlivnilo –  také prostřednictvím Charlotty Masarykové – prvního československého prezidenta. Od něj vede Putna linii k Havlovi přes jeho otce, známého pražského „developera“ dvacátých a třicátých let, ale ve své době také aktivistu protestantské mládeže a (dle jeho vlastního svědectví) člena zednářských lóží  Václava M. Havla, stejně jako Masaryk hluboce ovlivněného americkou zkušeností.

S touto linií se střetávají další vlivy. V mládí vliv „nekatedrového myslitele“ Josefa Šafaříka, volného souputníka existencialismu. V 80. letech pak vliv skupiny filosofů Kampademie („Akademie na Kampě“) – Zdeněk Neubauer, Ivan M. Havel a další. Kampademie spojovala vliv Jana Patočky jednak s katolicismem, jednak s americkou „novou vědou“, částečně související  s dobovým hnutím New Age. Kampademie byla v době Havlova věznění Havlovým partnerem v korespondenčním dialogu, jehož světově proslulým výstupem se následně staly Havlovy vězeňské Dopisy Olze. V Dopisech Olze se zrcadlí i Havlova „konverze“. O  náboženskou nebo nenáboženskou povahu této „konverze“ se následně vede spor.

Práci uzavírá kapitola o Havlově prezidentském období, nazvaná „Od prezidenta myslitele k hostiteli myslitelů“. Extrémní zatížení  prezidentské role nutilo Havla omezit vlastní intelektuální tvořivost. Duchovní rozměr jeho činnosti se proto projevuje jen v jakýchsi heslech či výkřicích, zpečeťujících jeho prezidentské projevy – a v organizačních počinech jako Forum 2000 a Cena Vize 97:  „Václav Havel sice není originálním náboženským myslitelem (…) Jeho význam však tkví v tom, že vahou své autority pomáhá udržovat veřejný prostor otevřený, pro co nejméně předsudečné myšlení o duchovních tématech.“

Devadesátistránkovou knihu doprovází bohatý fotografický materiál, který doplňuje – mnohdy ve vtipně ironické souvislosti – řada citátů z díla Václava Havla i ze vzpomínek jeho otce V. M. Havla.

Související akce

Sdílet

Facebook | Twitter