Menu Prohledat web KVH EN

Program konference Československé prezidentské tradice

1. říjen 2012

Ilustrace

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás touto cestou seznámili s programem nadcházející konference Knihovny Václava Havla: Československé prezidentské tradice a přímá volba prezidenta v ČR. V případě, že byste se jí chtěli osobně zúčastnit, napište nám na konference@vaclavhavel-library.org. Těšíme se na Vás!

ČESKOSLOVENSKÉ PREZIDENTSKÉ TRADICE

A PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA V ČR

12. října 2012

NYU Prague, Malé náměstí 11 / Richtrův dům, Praha 1

Program konference

8:45 – 9:15 Registrace účastníků

9:15 – 9:20 Úvodní řeč

Marta Smolíková - ředitelka, Knihovna Václava Havla

9:20 - 10:30 I. panel: Masarykovské a Benešovské tradice

Jak si prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš vykládali svoje ústavní pravomoci? Jaké tradice prezidentské role u nás založili? Chovali se, či mohli být vnímáni, oba českoslovenští prezidenti jako monarchové? Jak byli oba prezidenti úspěšní v budování státu? Jak se vypořádali s řešením stranických sporů, záležitostmi v zahraniční politice a diplomacii? Lze oba prvorepublikové prezidenty a jejich výkon funkce umístit na ideologicky pravolevou linii? V čem je odkaz první republiky, pokud vůbec, pro nás nyní důležitý? Byla první republika z dnešního hlediska plnohodnotná demokracie,

a jaký vliv na ni měli prezidenti v konfrontaci s tzv. Pětkou a vlivem nepolitických organizací?

MODE RÁTOR

Vladimír Kučera - novinář a publicista

PANELISTÉ

Jana Čechurová – historička, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK

Dagmar Hájková –historička, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Pavel Kosatík – spisovatel a publicista

Ivan Šedivý – historik, Filozofická fakulta UK

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu

10:50 – 13:00 II. panel: Prezidentské tradice Václava Havla a Václava Klause

Jakou tradici u nás založili naši dva polistopadoví prezidenti? Jak si vyložili prezidentské pravomoci? Jak ctili českou Ústavu? V čem se lišili a podobali? Lze je srovnávat? Lze u obou najít inspiraci v prezidentství první republiky?

MODERÁTOR

Tomáš Němeček - novinář, Lidové noviny

PANELISTÉ

Pavel Fischer – politický ředitel, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Jan Kysela – expert na ústavní právo, Právnická fakulta UK

Jan Macháček – novinář a analytik, Respekt

Dušan Tříska – ekonom a právník

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:30 III. panel: Co čekat od přímé volby?

Zavedení přímé volby prezidenta je velkým zásahem do ústavních i politických tradic naší země. Dá se předpokládat, že přímá volba může určitým způsobem změnit rovnováhu mocí v našem ústavním systému, každopádně však poskytne hlavě státu jiný mandát, než měla dosud. Nabízí se ovšem též otázka, zda varování některých expertů ohledně přímé volby nejsou přehnaná ve světle dosavadních zkušeností s přímou volbou ve 12 dalších zemích Evropské unie, kde přímá volba prezidenta ani nezměnila systém parlamentní demokracie v prezidentské republiky, ani nevedla ke zvolení populistů. Panel by se měl pokusit nahlédnout jak možné zápory přímé volby, tak i možné klady.

MODERÁTOR

Jiří Pehe – ředitel NYU Prague

PANELISTÉ

Tomáš Klvaňa – ředitel, Globální neziskové programy Zdeňka Bakaly

Jan Kudrna – expert na ústavní právo, Právnická fakulta UK

Tomáš Lebeda – politolog, Katedra politologie a evropských studií, FF UP

Petr Pithart – místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Erik Tabery – šéfredaktor, Respekt

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu

16:00 – 17:20 IV. panel: Debata prezidentských kandidátů

Každý kandidát vysvětlí, proč by se právě on měl stát historicky prvním přímo zvoleným prezidentem. Bude jako prezident jen primus inter pares, nebo se bude pokoušet být nad politikou? Cítí se být morální autoritou? Jak bude formovat nový ústavní pořádek? Bude dělat de facto samostatnou zahraniční politiku? Jaké kandidáty na ústavní soudce a členy Bankovní rady ČNB bude upřednostňovat? Jak vidí budoucnost EU a eurozóny, případně roli ČR v nich? Jaká je ideální rovnováha mezi obhajobou hospodářských zájmů a lidských práv, například ve vztazích s Čínou či Ruskem? Jaký prezident je jejich

vzorem?

MODERÁTOR

Tomáš Klvaňa – ředitel, Globální neziskové programy Zdeňka Bakaly

PANELISTÉ

Kandidáti na prezidenta

17:20 Závěrečné slovo

Pozvání na číši vína

Související akce

Sdílet

Facebook | Twitter