Menu Prohledat web KVH EN

Analýza politických projevů prezidenta Václava Havla

6. leden 2021

Ilustrace

Ve středu 16. prosince 2020 obhájil Hamed Ahmed Shehata, odborný asistent na katedře bohemistiky Fakulty Al-Alsun Univerzity Ain Shams v Káhiře, svoji magisterskou práci na téma Analýza politických projevů prezidenta Václava Havla v letech 1989–2003. Cílem byla stylistická, syntaktická a akustická analýza prezidentových projevů a studium jeho neverbální komunikace s diváky. Vedoucími práce byli prof. PhDr. Amr Ahmed Shatury a PhDr. Jihan Abou El-Seoud a práce byla hodnocena známkou výborně.

Není běžné, aby na zahraničních univerzitách vznikaly texty v češtině, zvlášť na témata tak úzce svázaná s jazykem. S o to větší radostí blahopřejeme!

Archiv Knihovny je pyšný na to, že svému egyptskému badateli mohl poskytnout materiály pro vznik i úspěšné obhájení práce, která tak bude k dispozici v badatelně i dalším zájemcům pod identifikačním číslem ID58307.

Sdílet

Facebook | Twitter