Menu Prohledat web KVH EN

Veřejné čtení textů z díla Martina C. Putny

Ilustrace
  • Kde: Galerie Montmartre
  • Kdy: 25. květen 2013, 16:00 – 24:00

Martin C. Putna je významný český humanitní vědec, autor rozsáhlého díla, věnovaného mj. české katolické literatuře, vlivu antiky a křesťanství na evropskou kulturu, podobám americké religiozity, literární tvorbě ruského exilu, projevům a vlivům homosexuality v kultuře, raně křesťanským spisům, životu a dílu Václava Havla a dalším tématům. Již dvacet let jako pedagog
Univerzity Karlovy vynikajícím způsobem zprostředkovává studentům poznatky o širokých oblastech dějin naší kultury.
V čase nevybíravých útoků na akademické svobody si chceme připomenout dílo Martina C. Putny.

Veřejné čtení pořádá spolek Charlie, o. s., Studenti FHS a další
organizace v prostorách Knihovny Václava Havla.

POTVRZENÝ PROGRAM:

16.00 Jiřina Šiklová: úryvek z Rusko mimo Rusko
16.15 Daniela Fischerová
16.30 Vratislav Jiljí Slezák: Řecké nebe nad námi aneb Antický košík
16.45 Ladislav Zikmund-Lender: Na první pohled byl Jeník jako ostatní hoši
17.00 Jana Červenková: Kniha Kraft
17.15 Stanislav Polčák:
17.30 Jan Wintr: Řecké nebe nad námi aneb Antický košík
18.15 Rudolf Vévoda: Chvály. Diatriby a kázání, laudace a mystifikace in
margine 1994-2001
19.00 Jan Seidl: Václav Havel: Duchovní portrét


INFORMACE A PROGRAM BUDOU POSTUPNĚ DOPLŇOVÁNY.

Sdílet

Facebook | Twitter