Menu Prohledat web KVH EN

Za naši a vaši svobodu: Kalinouski / Kalinowski / Kalinauskas a jeho odkaz pro středovýchodní Evropu dnes

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 9. únor 2023, 19:00 – 21:00

Na konci ledna uplyne 160 let od vypuknutí druhého velkého povstání proti ruské okupaci na územích dávného Polského království a Litevského velkoknížectví. Jednou z výrazných osobností povstání byl společný hrdina tří národů, Bělorusů, Litevců a Poláků, Kastuś Kalinouski (Wincenty Konstatyn Kalinowski / Konstantinas Kalinauskas). V lednu 1864 byl Kalinowski zatčen ruskými vojáky a 10. března veřejně oběšen ve Vilniusu. Před popravou napsal své nejslavnější literární dílo Pismo z-pad szybienicy (Dopis zpod šibenice). V posledních letech se postava Kalinouského stává významným symbolem spolupráce ve středovýchodní Evropě ohrožené ruskou expanzí.

Nalezení a státní pohřeb ostatků Kalinouského ve Vilniusu v roce 2019 se stalo příležitostí k velké manifestaci sounáležitosti Poláků, Litevců a svobodných Bělorusů. V Litvě se po něm pojmenovávají ulice. Polská vláda už několik let nabízí Stipendijní program K. Kalinouského pro běloruské studenty. A hrdina lednového povstání se stal i patronem dobrovolnického běloruského pluku, který od začátku války bojuje na Ukrajině proti ruské agresi.

Večera věnovaného různým formám odporu proti ruské imperiální politice se zúčastní zástupci všech tří zmíněných iniciativ spjatých se jménem Kalinouského z Běloruska, Litvy a Polska.

Moderuje Petr Hlaváček.

Tlumočení z/do češtiny zajištěno.

Organizátoři: Velvyslanectví Litvy v ČR, Polský institut v Praze, Kancelář demokratického Běloruska v ČR a Knihovna Václava Havla.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Polska v ČR. 
 

Sdílet

Facebook | Twitter