Menu Prohledat web KVH EN

Co může občan a co může stát?

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 10. říjen 2022, 19:00 – 21:00

Demokratická teorie a právní stát jsou nerozlučně spjaty s pojmem omezené vlády. Stát má jen ty pravomoce, které mu svěřuje Ústava a zákony, a nemá zasahovat nad jejich rámec do života svých občanů. Vznik sociálního státu, sociálně tržní hospodářství praktikované v posledních desetiletích v Evropě a v jiných částech světa, mimořádné požadavky na stát v dobách válečných a jiných krizí, požadavky bezpečnosti a raketově rostoucí objem dat, které stát získává nebo kterými prostřednictvím svých složek disponuje, vedou téměř ve všech vyspělých zemích k růstu velikosti státního aparátu a nástrojů, kterými disponuje. Tytéž faktory pak vedou k vzrůstajícím nárokům občana na stát, k rostoucímu počtu případů, kdy stát neoprávněně neoprávněně vniká do soukromé sféry občanů, a k právním sporům mezi občany a státem.

Existuje v demokracii něco jako přirozená hranice mezi občanem a státem, jejíž překročení ze strany státu znamená ohrožení svobody jako takové? O linii dotyku mezi občanem a státem a konfliktech na ní probíhajících budou diskutovat Karel Šimka, soudce, právník a politolog, předseda Nejvyššího správního soudu ČR, Jan Kysela, ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí Katedry politologie a sociologie, a Anna Shavit, politoložka a vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR, FSV UK.

Debatu moderuje Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla.

Sdílet

Facebook | Twitter