Menu Prohledat web KVH EN

Akce: květen 2022 RSS

Ilustrace

Patrik Linhart: Jazyk ve lví tlamě 
2. květen 2022, 19:00

Povídky a básně této knihy vznikaly v době, kdy autor vedl ve Lvově kurs českého jazyka a na opačném konci Ukrajiny zuřila válka v Luhansku a Doněcku. Místa bojů byla vzdálená, válka ale byla přítomná i v Haliči... skupiny vojáků valící se k lvovskému nádraží, vyprávění veteránů, váleční invalidé. Příběhy jsou rytmizované autorovým smyslem pro groteskno. „Je to pro nás, Evropany, pocit téměř neskutečný, tíživý, že tak blízko nás padají bomby, pro mě je to navíc město důvěrně známé a ten blázen Jurko chce jít bojovat! Viděl jsem ho ohánět se mačetou proti břízám... a sám se takovému zlu mohu postavit ozbrojen pouze humorem, jinak mu propadnu taky,“ píše Patrik Linhart k aktuální situaci, kdy Rusové Lvov ostřelují. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Debata s Respektem: Jaká je budoucnost Visegrádu 
3. květen 2022, 19:00

Diskuse redaktorů týdeníku Respekt a jejich hostů na aktuální téma ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Hosté: Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničních věcí ČR, Tomáš Brolík, redaktor Respektu, a Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky. Moderuje Andrea Procházková. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Neviditelné. Příběhy žen, které ztratily domov 
4. květen 2022, 19:00

Jejich příběhy jsou často veřejnosti skryté a téměř neviditelné. Beseda přiblíží tragický osud žen, které se ocitly na ulici. Zúčastní se jí fotograf Kevin V. Ton, jehož série snímků s názvem „Maruška – obyčejný život mapující život ženy bez domova“ byla oceněna prestižním oceněním Czech Press Photo. O svém životním příběhu promluví prodejkyně časopisu Nový Prostor známá z podchodu u Národního muzea paní Alena. Třetím hostem bude Jana Kočová z organizace Rozkoš bez rizika, která z odborného hlediska pohovoří o svých zkušenostech s ženami bez domova. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Evropské dialogy Václava Havla: Informace a demokracie, Praha 
10. květen 2022, 18:00 Konference

Ještě nikdy v historii se tolik informací nešířilo v tak krátké době mezi tak velkým počtem lidí. Přesto se nám zdá, že dobrat se pravdy ještě nikdy nebylo tak obtížné. Spolu s faktickými informacemi se totiž šíří stejně velký počet nepřesností, falešných informací, mýtů a záměrných nepravd. Pro značnou část lidí je obtížné, ne-li nemožné, rozlišit v této změti to, co je pravdivé či pravdě podobné, od nepravdivého a falešného. Ale může stát zaujmout pozici strážce pravdy, aniž by nenapravitelně porušil občanská práva a svobody? Jakou roli zde má sehrávat Evropská unie? A v jakých případech tak může učinit? Nebo mají nést odpovědnost za pravdivost informací klasická a digitální média, která je šíří? Anebo je jedinou cestou pracná a zdlouhavá výchova v zanedbávaných oblastech vzdělávání, jako je logika, metodologie poznávání a filosofie vědy? Více

Modrá posluchárna, Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Evropské dialogy Václava Havla: Pravda už byla?, Plzeň 
10. květen 2022, 14:00 Konference

Čím dál trnitější cesta k pravdě vede mnoho lidí včetně řady myslitelů k závěru, že problémem není obtížnost hledání pravdy, ale pravda samotná. Můžeme se ale v post-faktickém světě bez pravdy obejít a jak by takový svět vypadal? A jak by vypadala demokracie, když by se důvěryhodnost politiků posuzovala podle jiných kritérií, než je schopnost objektivně posuzovat a pravdivě komunikovat problémy, před kterými stojí společnost? Bez souvztažnosti s realitami přirozeného světa kolem nás se pravda stává v lepším případě pravdou většiny a v horším případě pravdou silnějšího. Může se Evropa obejít bez pravdy? Více

Aula Fakulty pedagogické ZČU, Veleslavínova 42, Plzeň  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Ag Apolloni: Světélkující naděje 
11. květen 2022, 19:00

Rodák z Kosova Ag Apolloni ve svém díle odpovídá na palčivé otázky sociální a politické bezmoci současného Balkánu, na problémy rozkladu vzdělávacího systému, rostoucího náboženského extremismu či historické mytizace. To vše činí bravurním způsobem prostřednictvím svých románů, poezie či dramat. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Evropské dialogy Václava Havla: Pravda politiky a politika pravdy, Brno 
12. květen 2022, 18:00 Konference

Pravda málokdy chybí mezi proklamovanými hodnotami politiků, ale v programových prohlášeních a jiných dokumentech politické praxe se příliš často neobjevuje. Nezřídka též padá za oběť volební taktice, snaze o popularitu či domácím i zahraničním diplomatickým ohledům. Jak velké ale může být napětí mezi politikou a realitou, než občané ztratí důvěru v politickou reprezentaci, či ještě hůře, v demokracii samotnou? V Evropské unii jde o problém o to složitější, že probíhá nejen na národní, ale i na unijní úrovni, kam ho domácí politici členských zemí v zájmu své popularity s oblibou přesouvají. Více

Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Knihovna Václava Havla na knižním festivalu BRaK 
14/05/22 – 15/05/22 Účast na zahraničních akcích

Knižní novinky i osvědčené tituly z produkce Knihovny Václava Havla představíme v kulturním centru Nová Cvernovka v Bratislavě na festivalu BRaK ve vybrané společnosti malých českých i slovenských nakladatelů.

Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava, Slovensko  |  ico  | 
Ilustrace

Večer romské literatury 
16. květen 2022, 18:00

Vedle ukázky ze svých děl budou romští autoři diskutovat se svými kolegy českého původu o zkušenostech s vydáváním a prezentací vlastních děl a odezvě knih v romské či české čtenářské komunitě. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Křest N: Námořní slepota 
17. květen 2022, 19:00

Přehlížený význam moří pro rozvoj obchodu a moci. Známý politický geograf Michael Romancov osvětluje i méně zřejmé spojitosti mezi námořními dějinami a ekonomickými souvislostmi současného světa. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Romas Kalanta a další živé pochodně v Sovětském svazu 
18. květen 2022, 19:00

Před padesáti lety, 14. května 1972, se v litevském Kaunasu zapálil na protest proti sovětské okupaci Litvy a rusifikaci Romas Kalanta. Jeho protest vyvolal v Kaunasu několikadenní pouliční protesty, které byly násilně potlačeny. Tehdejší události vešly do dějin jako Kaunaské jaro a o Kalantovi se dodnes mluví jako o litevském Palachovi. V debatě budou rovněž připomenuty další případy živých pochodní v Sovětském svazu.  Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Jos Repertory Theatre: Audience 
19. květen 2022, 19:00

Ačkoliv nigerijští herci, představitelé Vaňka a Sládka, hrají hru, která byla napsána v úplně jiné době, v roce 1975, a ve zcela odlišném kontextu, kdy autor, podobně jako jeho hrdina Vaněk, byl nucen koulet sudy v trutnovském pivovaře, jejich přesvědčivá výpověď a porozumění absurdním mechanismům totality jsou důkazem nejen univerzality Havlových myšlenek, ale i toho, nakolik téma svobody, pravdy a lásky rezonuje v nigerijské společnosti. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Setkání s Dianou Phipps Sternbergovou 
23. květen 2022, 19:00

Kniha Dany Huňátové přibližuje výraznou osobnost starodávného českého šlechtického rodu na pozadí moderních dějin. Životopisný příběh Diany Phipps Sternbergové se odehrává od poloviny minulého století až do dnešních dní. Autorka nás provází úryvky Dianina života během dramatických dekád 20. století. Zámky Zásmuky a Častolovice za války zabrali němečtí okupanti a v roce 1948 znárodnili komunisté. Před represí komunistického režimu se rodině Sternbergových podařilo uprchnout na Západ. Diana prožila život v různých částech světa a dokázala se prosadit jako uznávaná interiérová designérka. Po návratu do vlasti v roce 1990 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla, kde se věnovala zejména úpravám interiéru na Hradě i v lánském zámku a spolu s Olgou Havlovou založila Výbor dobré vůle. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Echo z Knihovny: Kdy se Česko stane centrem skvělé architektury? 
24. květen 2022, 19:30

Debatní cyklus s redaktory týdeníku Echo 24 a jejich hosty ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Hosté: Petr Hlaváček, architekt, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu, architekti Josef PleskotPetr Hájek Boris Redčenkov a Miroslav Brýdl, porevoluční starosta Litomyšle, sehrál důležitou roli v rozvoji moderní architektury města. Diskuzi moderuje Lenka Zlámalová. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Svobodná akademie #2: Josef Šlerka o masových i sociálních médiích 
25. květen 2022, 19:00

Už Václav Havel v Moci bezmocných v roce 1978 uvažuje o budoucnosti lidstva v kontextu dlouhodobějších a globálnějších vyhlídek světa. Mluví o krizi soudobé technické civilizace a o nebezpečné povodni informací. Odpověď na otázku, jak nepodlehnout zotročení technologiemi bude hledat Josef Šlerka ve druhém díle přednáškového cyklu Svobodná akademie. Večer uvádí Jáchym Topol.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

ČAS OD ČASU #9: O streetworku s Annou Šabatovou 
26. květen 2022, 19:00

Signatářka a mluvčí Charty 77, někdejší veřejná ochránkyně práv a předsedkyně Českého helsinského výboru bude dalším hostem v sérii diskusí ČAS OD ČASU. Kdy se začala v věnovat spravedlnosti, jak vidí praxi sociální práce v České republice a měl by stát více podporovat neziskový sektor i ve vztahu k současné uprchlické krizi? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Beseda s Jankem Kroupou 
30. květen 2022, 19:00

Děsivější než fikce: Detektivka inspirovaná politikou Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  |