Menu Prohledat web KVH EN

Zítra to spustíme!

Divadelně vzdělávacím projektem Zítra to spustíme si Knihovna Václava Havla připomněla 100. výročí založení Československa. V jeho rámci nazkoušelo 20 školních a amatérských studentských spolků z celé ČR hru Václava Havla Zítra to spustíme a během října 2018 ji odehrálo ve své třídě, škole, v místním kulturním domě či divadle. Všechny zapojené soubory se na konci projektu sešly na společném filmově-divadelním pásmu v Divadle v Dlouhé dne 27. 11. 2018, kde se formou živých a filmových ukázek všechny vytvořené inscenace prezentovaly.

Václav Havel: Zítra to spustíme

Hra Václava Havla Zítra to spustíme je věnována Aloisi Rašínovi a dramatickým událostem noci z 27. na 28. října 1918, jež předcházely vyhlášení samostatnosti republiky. Je psána svižným, živým jazykem a její poselství je stále více než aktuální. Autor dílo napsal u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce 1988, žánr i forma hry je velice vhodná pro studentské divadlo. Hra se z havlovské divadelní poetiky vymyká, nese prvky publicistického dramatu a je založená na hravosti a komunikaci s diváky. Kombinuje fakta s fantazií, používá prvky grotesky, komentuje děj, umožňuje improvizaci, nadsázku – to vše jsou výzvy, které mohou oslovit mladé divadelníky i dnes.

Závěrečné setkání škol v Divadle v Dlouhé

Závěrečného setkání v Divadle v Dlouhé se zúčastnilo celkem 18 školních a studentských souborů – přes 270 žáků, studentů a jejich pedagogů. Akce měla formu komponovaného pásma, během něhož byla formou živých a filmových ukázek prezentována všechna amatérská představení. Na samém závěru odehrálo celé své představení Taneční studio Light, které na motivy Havlovy hry vytvořilo hudebně-taneční představení.

Filmová reportáž ze závěrečného setkání:

Školní představení

Pojetí inscenace/ inscenovaného čtení bylo zcela na školním souboru, mladí divadelníci do svých inscenací zapojovali moderní technologie a moderní hudbu, jiní věrně interpretovali dobu vzniku republiky formou dobových kostýmů, rekvizit a dokumentů.

Projekt nabídl školám možnost inovativně oslavit vznik Československa v roce 1918. Zrod státu byl nosným tématem projektu jak z hlediska historického, tak současného. Smyslem projektu nebylo jenom připomenutí výročí naší republiky, ale také o jeho udržení a úspěšné fungování.

Přehled zapojených škol

 • ZUŠ Sedlčany 
 • Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce v Praze 5
 • volné uskupení studentů ze Svitav
 • Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova, Liberec
 • Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
 • DDM Pelhřimov
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Ostravská univerzita
 • Gymnázium Teplice
 • Gymnázium Česká 64, České Budějovice
 • Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
 • Gymnázium Olomouc-Hejčín
 • SOŠ a SOU Jičínská 762, Mladá Boleslav
 • Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Ledeč nad Sázavou
 • ZŠ Komenského 11, Ústí nad Orlicí
 • Gymnázium, OA a JŠ s PSJZ Hodonín
 • Česká škola bez hranic Rhein-Main 
 • Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola  a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
 • Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • Gymnázium Kadaň
 • Střední průmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice 
 • Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Přehled regionálních školních představení

 • 03.10. Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
 • 24.10. Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 - sluchově postižení studenti
 • 24.10. Gymnázium Teplice
 • 25.10. Gymnázium Arabská, Praha 
 • 25.10.  SOŠ a SOU Jičínská 762, Mladá Boleslav
 • 26.10. Gymnazium a SOSPg Jeronymova Liberec
 • 26.10. a 1.11.  DS BEzMASKY při DDM Pelhřimov  
 • 26. 10. Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • 26.10. Gymnázium Česká, České Budějovice
 • 26.10. Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Ledeč nad Sázavou
 • 26.10. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice, představení v divadelním sále městského úřadu v Hořicích v Podkrkonoší
 • 26.10. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
 • 30.10. Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce v Praze 5
 • 01.11.  ZŠ Komenského 11, Ústí nad Orlicí (představení odehráno i 23. a 24.10.)
 • 03.11. Gymnázium Olomouc - Hejčín
 • 03.11. Gymnázium Kadaň
 • 17.11. ZUŠ Sedlčany
 • 15.6. 2019 ČŠBH Rhein-Main (Německo)

Projekt byl realizován s podporou Ministerstva Kultury ČR v rámci iniciativy Společné století. 

Závěrečné setkání škol proběhlo i díky podpoře Divadla v Dlouhé.