Menu Prohledat web KVH EN

Webinář: Lidská práva aneb do vězení za písničku?

„Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti.“ Václav Havel, Novoroční projev 1990  

Cíl: Studenti jsou obeznámeni s pojmem lidská práva, uvědomí si, jakým způsobem byla u nás v minulosti popírána. Seznámí se s vybranými občanskými iniciativami, které u nás za lidská práva bojovaly.
Cílová skupina:  Studenti středních škol a 9. ročníků základních škol. Optimální velikost skupiny je 10–15 studentů, tak aby byla zajištěna interaktivita lektorky se studenty. Větší třídy lze rozdělit na dvě skupiny.
Délka: 50 - 60 minut
Termín: Konkrétní termín je stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou.
Technika: K absolvování webináře potřebuje každý účastník počítač s připojením na internet. Pedagogovi bude předem zaslán link, který rozpošle studentům.
Lektoři:  Madgalena Hromková / Barbora Grečnerová
Cena: Zdarma

Webinář studentům interaktivní formou představuje pojem lidských práv a zasazuje jej do kontextu československé historie a to nejen na příkladu života a díla Václava Havla. Při práci s ukázkami z historických dokumentů pochopí porušování lidských práv, ale i přesah lidskoprávní problematiky do současnosti.

Průřezové téma:

  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Osobnostní a sociální výchova

Předměty:

  • Občanská výchova
  • Dějepis

O lektorovi:

Magdaléna Hromková působí jako lektorka globálního rozvojového vzdělávání. V minulosti se věnovala také seminářům multikulturní výchovy. Absolvovala studium humanitní vzdělanosti a studia občanské společnosti. Jako koordinátorka působila v řadě vzdělávacích projektů (Erasmus, Opravdový svět organizace ADRA, Hejného metoda). Při učení je pro ni zásadní respektující přístup a podpora přirozené motivace.

V případě zájmu o tento webinář nás kontaktujte na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz.