Menu Prohledat web KVH EN

Webinář: Audience

Co dnes děláte? Koulíte? …  Přikuluji.
Sládek. Sládkova kancelář. Pivovar. Vaněk. A to vše v atmosféře věštící otevření další láhve piva.

Cíl: Seznámení s divadelní hrou Václava Havla Audience a jejím historickým kontextem
Cílová skupina: Studenti středních škol. Optimální velikost skupiny je 10-15 studentů, tak aby byla zajištěna interaktivita lektorky se studenty. Větší třídy lze rozdělit na dvě skupiny.
Délka: 45 minut
Termín: Stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Technika: K absolvování webináře potřebuje každý účastník počítač s připojením na internet. Pedagogovi bude předem zaslán link, který rozpošle studentům.
Cena: Zdarma
Lektorka: Jana Šeráková

Interaktivní webinář poskytuje studentům možnost nahlédnout na ikonickou divadelní hru Václava Havla jinak než jen jako na povinnou četbu. Pro pedagogy představuje vhodné doplnění k tématu Havel – spisovatel i k tématu československých dějin 2. poloviny 20. století. Účastníci budou pracovat s filmovým záznamem hry i jejím textem, naučí se přemýšlet o divadelní formě jako takové (o hereckém stylu, scénografii), ale i historickém kontextu hry a doby, v níž byla napsána, stejně jako o jejím společenském přesahu do současnosti.

Výstupy:

  • Poznání osobnosti Václava Havla jako spisovatele
  • Seznámení se s jeho nejznámější divadelní hrou Audience
  • Pochopení historických souvislostí hry (normalizace, disent, StB, zakázaní spisovatelé, oficiální a neoficiální kultura)
  • Pochopení specifik dramatického textu 

Průřezové téma:            

  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech

O lektorce:

Jana Šeráková v současné době dokončuje magisterské studium na katedře výchovné dramatiky DAMU. Vedle toho absolvovala studium sociální pedagogiky a sociální práce. Několik let se věnovala lektorské činnosti v dětském a studentském divadelním studiu, učila dramatickou výchovu na střední pedagogické škole a v současné době je vedoucí literárně dramatického oboru na základní umělecké škole.

V případě zájmu o tento webinář nás kontaktujte na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz