Menu Prohledat web KVH EN

Soutěž Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej

Jedním z ústředních žánrů tvorby Václava Havla je žánr eseje – na témata literární, umělecká, společenská, politická i duchovní. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo o slovu, se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k nemnoha skutečně světově proslulým dílům české kultury. I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční řešení, a současně stále a v každé situaci přemýšlet o světě kolem sebe a své roli v něm.

Téma 13. ročníku soutěže zní: Co je nám do Běloruska?

Máme se zajímat o osudy lidí žijících v nedemokratických zemích potlačujících lidská a občanská práva, jako je Bělorusko, Čína, Tchaj-wan, Kuba, Rusko a další? Je to naše povinnost, nebo jde o zbytečné vměšování do záležitostí zemí s odlišnou historickou zkušeností a kulturou? Jsme schopni jim porozumět a pomoci? 

Inspirace

Při psaní eseje se můžete inspirovat některými texty Václava Havla na téma solidarity, nebo přímo projevy, které pronesl na adresu Běloruska. 

“Když člověk ke všemu nemlčí, řekne tu a tam nahlas, co si myslí, a počíná si prostě tak, jak mu jeho odpovědnost velí, neznamená to nikterak, že je „idealista“ či „snílek“, že má jakékoli iluze o čemkoliv, ani že se zpupně domnívá, že tím či oním počinem změní svět (naopak: veselou sebeironií se vyznačují spíš tito lidé než různí ti „realisté“, pro něž bývá příznačnější spíš jen zatrpklý škleb), ale znamená to pouze, že se snaží chovat „normálně“, tj. důstojně a svobodně, v souladu sám se sebou, a že základním stavem jeho ducha je víra a jeho základní životní potřebou pocit smysluplnosti. (Čím víc se tohle jeví jako pošetilost, tím hůř pro pozadí, na němž se to tak jeví.)” Václav Havel, Dopisy Olze, 13. 3. 1982 

“Vážení přátelé, tu a tam se objevuje pochybnost, zda boj za lidská práva má ještě dnes smysl, zda to není jen relikt minulosti proto, že se zhroutilo bipolární rozdělení světa, sovětský blok i komunismus a mohli bychom mít už jiné starosti. Není to pravda. O lidská práva je třeba se zasazovat trvale a nejen z principu, že existuje-li člověk bude mít svá práva a zároveň bude existovat kdosi, kdo mu je bude chtít omezovat, ale i z důvodů konkrétních. Na světě jsou státy s různou podobou autoritatívních či diktátorských režimů a zvláště v těchto případech je třeba se za dodržování občanských a lidských práv zasazovat a podporovat všechny, kdo o ně usilují uvnitř těchto zemí. Snad bych se zmínil o jedné věci. Existuje fenomén postkomunismu. Je to zvláštní období po pádu komunismu, kdy se rozsáhle privatizuje, existuje bezpočet pokušení a jen zvolna se vytváří právní řád. Ale v době určitého vakua vznikají zvláštní bratrstva, či mafie, mobilizující se začasté v řadách bývalé komunistické nomenklatury, mnozí vyměňují prapor marxistický za prapor nacionální. Tento fenomén má v různých dříve komunistických zemích různou podobu, ale zdá se, že lidem dochází trpělivost a dozrává čas k provětrávání vzduchu. Můžeme pozorovat oranžovou revoluci v Ukrajině, víme o revoluci v Gruzii. Péče a starost o Bělorusko znamená tedy nejen podporu občanských a lidských práv v zemi, kde nejsou dostatečně respektována, ale znamená i podporu eventuálního budoucího provětrání vzduchu v celé zemi. My, kteří jsme komunismus zažili, a kteří jsme se mu pokoušeli čelit, či nastavovat zrcadlo, bychom měli nejlépe vědět, jak důležitá je mezinárodní solidarita a měli bychom být mezi prvními, kdo ji projevují, jak v případě Barmy, Kuby, Severní Koreje, Číny tak v případě Běloruska, které je nám svým osudem v posledních desítiletích možná nejblíž a které je nám nejblíž i geograficky. Děkuji vám za pozornost.” Václav Havel: vystoupení na tiskové konferenci k založení iniciativy „Občanské Bělorusko“,  Valdštejnský palác  6. června 2005

Z dalších textů doporučujeme jak projevy na téma Běloruska, tak obecné úvahy na téma solidarity, které naleznete například v eseji Moc bezmocných, v životopisné knize Dálkový výslech či v Dopisech Olze. Využít můžete náš digitální archiv. Vstup je zdarma a je možný po registraci.   

Pravidla a ceny

Texty, psané v českém jazyce, v rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků), opatřené jménem autora, rokem narození a názvem střední školy posílejte v elektronické podobě na adresu: esej@vaclavhavel.cz do 31.10. 2020. Eseje posuzuje porota, složená z českých kulturních osobností, myšlenkově blízkých Václavu Havlovi. Tři vítězné eseje budou oceněny finanční částkou 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč. 

Pro inspiraci se podívejte, jaký byl 11. ročník a 12. ročník

 
 

Soutěž je finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.

Archiv

Ilustrace

Odpovědnost v čase pandemie 
15/05/20 19:00 – 15/05/20 21:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

12. mimořádný ročník (2020)

Ilustrace

Tvář naší země 
05/12/19 16:30 – 05/12/19 18:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

11. ročník (2019)

Ilustrace

O jaké republice sníš? 
06/12/18 16:30 – 06/12/18 19:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

10. ročník (2018)

Ilustrace

Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků? 
07/12/17 16:30 – 07/12/17 18:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

9. ročník (2017) 

Ilustrace

Milý pane prezidente 
07/12/16 17:00 – 07/12/16 19:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

8. ročník (2016)

Ilustrace

Je v České republice místo pro lidi jiných kultur a náboženství? 
16/12/15 18:30 – 16/12/15 19:30, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

7. ročník (2015)

Ilustrace

Jakou vizi má současná Evropa a jakou by mít měla? 
15/12/14 17:00 – 15/12/14 18:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

6. ročník (2014)

Ilustrace

Je idealismus postoj pro tento svět? 
16/12/13 19:00 – 16/12/13 21:00, Knihovna Václava Havla, Řetězová 7, 1. patro, 110 00 Praha 1

5. ročník (2013)

Ilustrace

Jak si představujete českou prezidentku nebo prezidenta? 
prosinec 2012, Galerie Montmartre

4. ročník (2012)

Ilustrace

Svoboda projevu a moderní komunikační technologie - dvě strany jedné mince? 
22/12/11 18:00 – 22/12/11 20:00, Galerie Montmartre

3. ročník (2011)

Ilustrace

Co je ještě absurdní a z čeho už není možné si dělat PRDEL? 
16/11/10 19:00 – 16/11/10 21:00, Galerie Montmartre

2. ročník (2010)

Ilustrace

Dvacet let svobody od komunismu – dvacet let svobody k čemu? 
25/11/09 18:00 – 01/02/15 21:00, Galerie Montmartre

1. ročník (2009)