Menu Prohledat web KVH EN

O Soutěži Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej

Jedním z ústředních žánrů tvorby Václava Havla je žánr eseje – na témata literární, umělecká, společenská, politická i duchovní. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo o slovu, se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k nemnoha skutečně světově proslulým dílům české kultury. I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční řešení, a současně stále a v každé situaci přemýšlet o světě kolem sebe a své roli v něm.

16. ročník soutěže (2023)  
Téma: Druhým rokem ve stínu války.
Jak se nás dotýká válka, kterou známe jen z médií, a přesto jsme její součástí? 

Touto otázkou chceme podnítit mladé lidi k zamyšlení se nad tím, jak nás ovlivňuje krutá válka odehrávající se kousek od našich hranic, ale i nad tím, jakou roli v této či jakékoli jiné válce hrajeme a jak se k ní vztahujeme jako země i jako jednotlivci.  

V dnešním světě tak mnohonásobně propojeném, kde všechno má svůj přímý či nepřímý vliv kdekoli jinde, je třeba systematicky posilovat a šířit pocit obecné odpovědnosti za svět. A to neplatí jen o válečných konfliktech, ale i v ekologii a mnoha dalších oblastech. Ve světové politice větší přítomnost tohoto pocitu globální odpovědnosti postrádám. Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla pro bosenskohercegovinský nezávislý časopis BH Dani, Pražský hrad 4. května 1994; uveřejněno 15. června 1994 

Doporučení studentům při psaní eseje 

Při psaní eseje se účastníci soutěže mohou inspirovat některou esejí Václava Havla, aby si lépe ujasnili pravidla a postupy tohoto literární žánru. Z esejistického díla Václava Havla doporučujeme například tyto texty: 

  • esej Anatomie Gagu  
  • esej Moc bezmocných 
  • esej Politika a svědomí 
  • esej Slovo o slovu 

Výše uvedené eseje jsou na různá témata, které se nedotýkají přímo tématu letošního ročníku soutěže, ale i tak mohou studenty inspirovat ve způsobu, jakým autor formuluje a strukturuje svá zamyšlení. Všechny texty si je možné zdarma stáhnout (po registraci) z digitálního archivu KnVH.  

Dále studentům doporučujeme, aby si pustili alespoň některý ze záznamů závěrečného udílení cen, kde porotci dávají své tipy, jak psát esej, jakých chyb se vyvarovat, nebo kde pro psaní eseje čerpat inspiraci (záznam z roku 2022 zde). 

Pravidla a ceny

Texty, psané v českém jazyce, v rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků), opatřené jménem autora, rokem narození a názvem střední školy se zasílají v elektronické podobě na adresu: esej@vaclavhavel.cz do 31. října 2023

Eseje posuzuje porota, složená z českých kulturních osobností, myšlenkově blízkých Václavu Havlovi. Tři vítězné eseje budou oceněny finanční částkou 15 000 Kč10 000 Kč a 5 000 Kč

Slavnostní vyhlášení soutěže se koná v Knihovně Václava Havla v Praze ve čtvrtek 7. prosince 2023 za účasti studentů i poroty. 

Minulé ročníky

1. ročník (2009)
Dvacet let svobody od komunismu – dvacet let svobody k čemu? 

2. ročník (2010)
Co je ještě absurdní a z čeho už není možné si dělat "prdel"? 

3. ročník (2011)
Svoboda projevu a moderní komunikační technologie - dvě strany jedné mince? 

4. ročník (2012)
Jak si představujete českou prezidentku nebo prezidenta? 

5. ročník (2013)
Je idealismus postoj pro tento svět? 

6. ročník (2014)
Jakou vizi má současná Evropa a jakou by mít měla? 

7. ročník (2015)
Je v České republice prostor pro lidi jiných kultur a náboženství?

8. ročník (2016)
Milý pane prezidente

9. ročník (2017)
Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků?

10. ročník (2018)
O jaké republice sníš ty?

11. ročník (2019)
Tvář naší země aneb Jak vnímáte tvář země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to na pohled?

12. mimořádný ročník (jaro 2020)
Odpovědnost v době pandemie

13. ročník (podzim 2020)
Co je nám do Běloruska? 

14. ročník (2021)
Co pro Tebe znamená být Evropan? 

15. ročník (2022)
K čemu je nám prezident/ka a jaký/á by měl/a být? 

Záznamy udílení cen z celé historie soutěže jsou také k dispozici na audiovizuálním webu HAVEL CHANNEL.
 

Soutěž je finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.

Archiv

Ilustrace

Co pro Tebe znamená být Evropan? 
09/12/21 19:00 – 09/12/21 20:00, on-line

14. ročník (2021)

Ilustrace

Co je nám do Běloruska? 
10/12/20 19:00 – 10/12/20 20:00, on-line

13. ročník (2020)

Ilustrace

Odpovědnost v čase pandemie 
15/05/20 19:00 – 15/05/20 21:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

12. mimořádný ročník (2020)

Ilustrace

Tvář naší země 
05/12/19 16:30 – 05/12/19 18:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

11. ročník (2019)

Ilustrace

O jaké republice sníš? 
06/12/18 16:30 – 06/12/18 19:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

10. ročník (2018)

Ilustrace

Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků? 
07/12/17 16:30 – 07/12/17 18:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

9. ročník (2017) 

Ilustrace

Milý pane prezidente 
07/12/16 17:00 – 07/12/16 19:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

8. ročník (2016)

Ilustrace

Je v České republice místo pro lidi jiných kultur a náboženství? 
16/12/15 18:30 – 16/12/15 19:30, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

7. ročník (2015)

Ilustrace

Jakou vizi má současná Evropa a jakou by mít měla? 
15/12/14 17:00 – 15/12/14 18:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

6. ročník (2014)

Ilustrace

Je idealismus postoj pro tento svět? 
16/12/13 19:00 – 16/12/13 21:00, Knihovna Václava Havla, Řetězová 7, 1. patro, 110 00 Praha 1

5. ročník (2013)

Ilustrace

Jak si představujete českou prezidentku nebo prezidenta? 
prosinec 2012, Galerie Montmartre

4. ročník (2012)

Ilustrace

Svoboda projevu a moderní komunikační technologie - dvě strany jedné mince? 
22/12/11 18:00 – 22/12/11 20:00, Galerie Montmartre

3. ročník (2011)

Ilustrace

Co je ještě absurdní a z čeho už není možné si dělat PRDEL? 
16/11/10 19:00 – 16/11/10 21:00, Galerie Montmartre

2. ročník (2010)

Ilustrace

Dvacet let svobody od komunismu – dvacet let svobody k čemu? 
25/11/09 18:00 – 01/02/15 21:00, Galerie Montmartre

1. ročník (2009)