Menu Prohledat web KVH EN

Knihovničky Václava Havla

Knihovničky VH je nově vznikající klíčový projekt Knihovny Václava Havla, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě základních a středních škol, které s naší podporou aktivně šíří myšlenkový odkaz Václava Havla mezi své žáky a studenty. Smyslem knihovniček je vytvořit na školách (po vzoru již existujících laviček VH) malé knihovničky, v nichž škola shromažďuje jak texty Václava Havla, tak texty s ním úzce související (příp. další písemné, zvukové a audiovizuální záznamy a fotografie).  

Knihovnička Václava Havla obsahuje celou ediční řadu nakladatelství Knihovny Václava Havla a čítá přes 60 položek. Projekt má vlastní logo a jednotnou vizuální identitu na všech školách.

Knihovničky VH jsou umístěny ve školní knihovně, školním klubu či v jiném prostoru, který umožňuje žákům, studentům a pedagogům si knihy půjčovat, číst je a pracovat s nimi.

Historicky první Knihovnička VH byla odhalena dne 20. 9. 2018 na Gymnáziu Třeboň, které je spoluiniciátorem celého projektu.

Aktuální seznam školních Knihovniček VH

  • Gymnázium Třeboň  
  • Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
  • Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava  
  • 1st International School of Ostrava  
  • Katolické gymnázium Třebíč
  • ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová  
  • ZŠ Brána jazyků s RVM, Praha 1

Další knihovničky budou postupně distribuovány do škol, které se aktivně zapojily do projektu Číst Havla (www.cisthavla.cz) a dalších vzdělávacích projektů Knihovny Václava Havla. 

Chcete mít na škole Knihovničku VH?

Projekt je otevřený všem zájemcům z řad základních a středních škol. Podmínkou získání knihovničky je zapojení se do alespoň jednoho vzdělávacího projektu Knihovny Václava Havla. Zájemci nás mohou kontaktovat na vzdelavani@vaclavhavel-library.org