Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: (Ne)svobodná tvorba

„Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí.“ Ivan Martin Jirous

Cíl: Seznámení se se zakázaným uměním a pochopení společensko-politických podmínek normalizace, především jejich vlivu
na tehdejší kulturní prostředí.  
Cílová skupina:  Studenti středních škol a 8. a 9. ročníků základních škol (optimální velikost skupiny je 20 studentů)
Délka: 90 minut
Termín: Workshop probíhá od října 2020 v pondělí nebo v pátek dopoledne, konkrétní termín je stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou.
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Lektor:  Tereza Pušová
Cena: 100 Kč

Workshop se zaměřuje na zakázané umění a jeho historické souvislostí. Studenti se dozvědí, proč některé umění bylo zakázané a jiné povolené, a jak a kde probíhaly výstavy, koncerty, přednášky a divadla zakázaných umělců. Poznají konkrétní příklady především zakázaných výtvarných akcí, ale budou jim představeny i některé zakázané kapely a samizdatová literatura. Během skupinové práci si účastníci vyzkouší vytvořit vlastní samizdatový časopis pomocí grafických básní, kreseb ad.

Výstupy

 • Ukotvení klíčových historických událostí československé historie 1968-1989
 • Porozumění souvislostem mezi historickými událostmi a jejich vlivem na stav kultury
 • Vysvětlení rozdílu mezi oficiálním a neoficiálním uměním, uvedení jejich znaků, rozdílů, principů, příklady autorů a uměleckých děl
 • Ukázky děl výtvarných autorů a skupin z tehdejší doby, přiblížení a interpretace jejich děl

Průřezové téma

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Osobnost a její rozvoj
 • Výchova demokratického občana
 • Mediální výchova

Předměty

 • Výtvarná výchova
 • Dějepis
 • Částečně literatura a hudební výchova

O lektorce

Tereza Pušová vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk na PedF UK a Dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Kromě vedení vzdělávacích programů v Knihovně Václava Havla působí jako lektorka vzdělávacích dílen v divadle Minor a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. Má ráda zpěv, tanec, divadlo, četbu a kávu.