Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: (Ne)svobodná tvorba

„Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí.“ Ivan Martin Jirous

Cíl: Seznámení se se zakázaným uměním a pochopení společensko-politických podmínek normalizace, především jejich vlivu
na tehdejší kulturní prostředí.  
Cílová skupina:  Studenti středních škol a 8. a 9. ročníků základních škol (optimální velikost skupiny je 20 studentů)
Délka: 90 minut
Termín: Konkrétní termín je stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Lektor:  Tereza Pušová
Cena: 100 Kč

Workshop se zaměřuje na zakázané umění a jeho historické souvislosti. Studenti se dozvědí, proč některé umění bylo zakázané a jiné povolené, a jak a kde probíhaly výstavy, koncerty, přednášky a divadla zakázaných umělců. Seznámí se s undergroundovou kapelou The Plastic People of the Universe a dozvědí se, proč byl proces s touto kapelou podstatný pro formování disentu. Účastníci si vyzkouší vytvořit vlastní umělecký text a zúčastní se tajného undergroundového koncertu.

Výstupy

 • Ukotvení klíčových historických událostí československé historie 1968-1989
 • Porozumění souvislostem mezi historickými událostmi a jejich vlivem na stav kultury
 • Vysvětlení rozdílu mezi oficiálním a neoficiálním uměním, uvedení jejich znaků, rozdílů, principů, příklady autorů a uměleckých děl
 • Vlastní originální undergroundový koncert

Průřezové téma

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Osobnost a její rozvoj
 • Výchova demokratického občana
 • Mediální výchova

Předměty

 • Výtvarná výchova
 • Dějepis
 • Částečně literatura a hudební výchova

O lektorce

Tereza Pušová vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk na PedF UK a Dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Kromě vedení vzdělávacích programů v Knihovně Václava Havla působí jako lektorka vzdělávacích dílen v divadle Minor, vede Dětský divadelní soubor Švandova divadla a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. Má ráda zpěv, tanec, divadlo, četbu a kávu.