Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: Lidská práva aneb do vězení za písničku?

„Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti.“ Václav Havel, Novoroční projev 1990  

Cíl: Studenti se seznámí s pojmem lidská práva, uvědomí si, jakým způsobem byla u nás v minulosti popírána. Pochopí, že omezování lidských práv není věcí minulosti.
Cílová skupina:  Studenti středních škol a posledních ročníků základních škol (optimální velikost skupiny je 20 studentů)
Délka: 90 minut
Termín: Konkrétní termín je stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorem.
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Lektor:  Filip Rut

Workshop: Lidská práva

Workshop „Lidská práva“ studentům interaktivní formou představuje pojem lidských práv a zasazuje jej do kontextu československé historie. Na příkladu Václava Havla ukazuje, jak lze za lidská práva bojovat. Konkrétní příběhy ze současnosti pak dokazují, že porušování lidských práv není věcí minulosti. V závěru workshopu dostanou studenti prostor zamyslet se, jak lze porušování lidských práv řešit a jak se při tom mohou inspirovat právě v minulosti. 

Průřezové téma

  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Osobnostní a sociální výchova

Předměty

  • Občanská výchova
  • Dějepis

O lektorovi

Úplně dole medailonek lektora: Filip Rut učí filosofii na několika pražských gymnáziích. Filosofii vystudoval na ÚFaR FF UK, kde se také podílel na organizaci konference a vzdělávací akce Filosofická škola.