Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: Češství a/nebo evropanství? Evropa jako úkol

Kdo je opravdu vlastencem, má všechny předpoklady být i dobrým Evropanem. Vlastenectví je něco jiného než nacionalismus. Václav Havel, Český rozhlas, říjen 1994.

Cíl: Uvědomění si kulturních, historických i individuálních vazeb každého z nás k České republice a k Evropě
Cílová skupina:  Žáci 7. - 9. tříd ZŠ a studenti SŠ (optimální velikost skupiny do 20 studentů)
Délka: 90 minut
Termín: Lektorka žije dlouhodobě v zahraničí, workshop probíhá nárazově v předem avizovaných termínech. V případě zájmu nás kontaktujte.
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 75 Kč/ student, doprovod zdarma
Lektorka:  Denisa Šedivá

Interaktivní workshop nabídne žákům a studentům v první části hravou možnost po vzoru abecedáře Česka ABCZ aneb H jako Havel zamyslet se nad tím, co je a není součástí české identity. Lze popsat vztah k rodné zemi hesly abecedáře? Vybereme stejná, nebo nosí každý v srdci svá vlastní? 

V druhé části se zamyslíme nad tím, jak studenti vnímají evropskou část své identity (zda vůbec), co ji vlastně tvoří a proč je důležitá. Vše by mělo směřovat k poznání, že česká a evropská část identity si neodporují, naopak se doplňují.

…Nejde o to, aby se všechny její národy rozplynuly v nějakém amorfním panevropském moři, nejde ani o tom, aby vznikl jakýsi monstrózní nadstát. Jde o to, aby se vytvářel prostor těsné a rovnoprávné spolupráce nejrůznějších svébytných součástí Evropy… Princip občanský jako záruka, že národní nevraživost už nikdy nezvítězí nad normální občanskou spoluprací. Václav Havel, Evropa jako úkol.   

Průřezové téma:        

  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech

O lektorce:

Denisa Šedivá je autorka knihy ABCZ aneb H jako Havel, která vyhrála první místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2018 v kategorii Učebnice. Denisa Šedivá vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Pracovala v neziskovém sektoru se zaměřením na integraci menšin, ve státní správě Předsednictví ČR v Radě EU a jako konzultantka a PR a marketing manažerka různých projektů.