Menu Prohledat web KVH EN

Workshop pro 1. stupeň ZŠ: Příběh Václava Havla

Cíl: Seznámení mladších školních žáků s osobností Václava Havla a s historií Československa 2. pol. 20. století
Cílová skupina:  Žáci 1-6 třídy ZŠ (max. velikost skupiny 25 žáků), program lze uzpůsobit i předškolním ročníkům MŠ
Délka: 45-60 min dle velikosti skupiny
Termín: Konkrétní termín je stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 100 Kč/ student, doprovod zdarma
Lektorka:  Lucie Zichová, Tereza Pušová

Interaktivní program se zaměřením na moderní historii Československa a České republiky představí žákům 1. stupně ZŠ Václava Havla nejen jako osobnost, která významným způsobem ovlivnila část naší historie a literatury, ale také jako člověka se zajímavým životním příběhem.

Informace jsou v dnešní době všude a děti k nim mají už v nízkém věku neomezený přístup, naším úkolem je ukázat jim cestu jak s nimi pracovat a jak je proměňovat v něco hodnotného.

Workshop probíhá interaktivním způsobem pomocí výtvarných technik, nových technologií a s využitím stálé fotografické expozice o Václavu Havlovi. Při práci s nejmladšími dětmi (1. – 3. třída) je kladen důraz na kreslení a hru, pracuje se také s četbou a poslechem pohádek Václava Havla Pižďuchové.

Vzdělávací oblasti

  • Umění a kultura
  • Člověk a jeho svět/ Člověk a společnost

O lektorce

Lucie Zichová vystudovala Textilní školu, uměleckoprůmyslovou školu  a Svatojánskou kolej. Aktuálně působí jako učitelka v MŠ Rybička při PřF UK v Praze, dříve pracovala v MŠ Sv. Vošily v Praze 1. V práci s dětmi upřednostňuje celostní a projektový princip. Využívá artefiletiku, dramatiku, poezii, humor, přírodní materiály a řemesla.  Kromě Knihovny Václava Havla, se kterou spolupracuje od roku 2019, působí také jako lektorka keramiky a dětské jógy.

Tereza Pušová vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk na PedF UK a Dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Kromě vedení vzdělávacích programů v Knihovně Václava Havla působí jako lektorka vzdělávacích dílen v divadle Minor a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. Má ráda zpěv, tanec, divadlo, četbu a kávu.

V případě zájmu o tento workshop nás kontaktujte na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz