Menu Prohledat web KVH EN

Workshop pro 1. stupeň ZŠ: Příběh Václava Havla

Cíl: Seznámení mladších školních žáků s osobností Václava Havla a s historií Československa 2. pol. 20. století
Cílová skupina:  Žáci 1-6 třídy ZŠ (max. velikost skupiny 25 žáků), program lze uzpůsobit i předškolním ročníkům MŠ
Délka: 45-60 min dle velikosti skupiny
Termín: Konkrétní termín je stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 100 Kč/ student, doprovod zdarma
Lektorka:  Tereza Pušová

Interaktivní program se zaměřením na moderní historii Československa a České republiky představí žákům 1. stupně ZŠ Václava Havla nejen jako osobnost, která významným způsobem ovlivnila část naší historie a literatury, ale také jako člověka se zajímavým životním příběhem.

Workshop probíhá interaktivně pomocí dramatických technik, filmového záznamu a využitím stálé fotografické expozice. Při práci s nejmladšími dětmi (1. – 3. třída) je kladen důraz na kreslení a dramatickou hru, se staršími dětmi pracujeme mimo zmíněné i s krátkými texty o životě Václava Havla.

Vzdělávací oblasti

  • Umění a kultura
  • Člověk a jeho svět/ Člověk a společnost
  • Výchova demokratického občana

O lektorce

Tereza Pušová vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk na PedF UK a Dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Kromě vedení vzdělávacích programů v Knihovně Václava Havla působí jako lektorka vzdělávacích dílen v divadle Minor, vede Dětský divadelní soubor Švandova divadla a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. Má ráda zpěv, tanec, divadlo, četbu a kávu.

V případě zájmu o tento workshop nás kontaktujte na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz