Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: Audience

Co dnes děláte? Koulíte? …  Přikuluji.
Sládek. Sládkova kancelář. Pivovar. Vaněk. A to vše v atmosféře věštící otevření další láhve piva.

Cíl Seznámení s divadelní hrou Václava Havla Audience a jejím historickým kontextem
Cílová skupina: Studenti středních škol
Délka: 90 minut
Termín: Stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 100 Kč/ student, doprovod zdarma
Lektorka: Tereza Pušová

Workshop: audience

Interaktivní workshop Audience poskytuje studentům možnost nahlédnout na ikonickou divadelní hru Václava Havla jinak než jako na povinnou četbu. Studenti si vyzkouší různé varianty vnímání divadelní hry. Ať už jako diváci filmového záznamu divadelní inscenace, čtené podoby Audience umělci Národního divadla nebo jako čtenáři dramatického textu, a dokonce i jako jeho interpreti.


Účastnící objeví, že Václav Havel zdaleka nebyl „jen“ prezident, ale také dramatik a spisovatel, poznají historický kontext doby, v níž byla hra napsána, a nahlédnou na základní rysy absurdního divadla. To vše společně, ve skupinách, ve dvojicích nebo chvílemi každý sám za sebe.

Workshop podporuje kritické myšlení, dovednost spolupráce a práce s textem a schopnost reflexe.

Výstupy

  • Poznání osobnosti Václava Havla jako spisovatele a dramatika
  • Seznámení se s jeho nejznámější hrou Audience
  • Pochopení historických souvislostí hry (normalizace, disent, StB, zakázaní spisovatelé)
  • Pochopení základních specifik absurdního divadla

Průřezová témata

  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova demokratického občana
  • Výchova k myšlení v Evropských a sociálních souvislostech

O lektorce

Tereza Pušová vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk na PedF UK a Dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Kromě vedení vzdělávacích programů v Knihovně Václava Havla působí jako lektorka vzdělávacích dílen v divadle Minor a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. Má ráda zpěv, tanec, divadlo, četbu a kávu.

V případě zájmu o tento workshop nás kontaktujte na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz