Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: Audience

Co dnes děláte? Koulíte? …  Přikuluji.
Sládek. Sládkova kancelář. Pivovar. Vaněk. A to vše v atmosféře věštící otevření další láhve piva.

Cíl Seznámení s divadelní hrou Václava Havla Audience a jejím historickým kontextem
Cílová skupina: Studenti středních škol
Délka: 90 minut
Termín: Stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 100 Kč/ student, doprovod zdarma
Lektorka: Tereza Pušová

Workshop: audience

Interaktivní  workshop poskytuje studentům možnost nahlédnout na ikonickou divadelní hru Václava Havla jinak než jen jako na povinnou četbu. Pro pedagogy představuje workshop vhodné doplnění k tématu Havel – spisovatel i k tématu československých dějin 2. poloviny 20. století.

Účastníci zažijí dramatický text jak z čistě divácké perspektivy, tak jako tvůrci samotní. Budou pracovat s filmovým záznamem hry i jejím textem, naučí se přemýšlet o divadelní formě jako takové (o hereckém stylu, scénografii), ale i historickém kontextu hry a doby, v níž byla napsána, stejně jako o jejím společenském přesahu do současnosti. Workshop probíhá s využitím dramaticko výchovných metod a technik. Podporuje kritické myšlení, práci s textem a schopnost reflexe.

Výstupy:

  • Poznání osobnosti Václava Havla jako spisovatele
  • Seznámení se s jeho nejznámější divadelní hrou Audience
  • Pochopení historických souvislostí hry (normalizace, disent, StB, zakázaní spisovatelé, oficiální a neoficiální kultura)
  • Pochopení specifik dramatického textu 

Průřezové téma:

  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech

O lektorce:

Tereza Pušová vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk na PedF UK a Dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Kromě vedení vzdělávacích programů v Knihovně Václava Havla působí jako lektorka vzdělávacích dílen v divadle Minor a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. Má ráda zpěv, tanec, divadlo, četbu a kávu.

V případě zájmu o tento workshop nás kontaktujte na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz