Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce

Cíl: Uvědomění si dějinných souvislostí 2. pol. 20. století skrze vlastní práci s texty Václava Havla a dobovými fotografiemi
Cílová skupina: Žáci 9. tříd ZŠ a studenti SŠ (optimální velikost skupiny do 20 studentů)
Délka: 180 minut
Termín: Stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Místo: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 150 Kč / student, doprovod zdarma
Lektorka:  Nina Rutová

Interaktivní workshop v délce 180 minut je určen především pro studenty středních a vyšších odborných škol, lze jej ovšem přizpůsobit také žákům 9. tříd ZŠ. Účastníci v něm pracují s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšlí a zpracovávají konkrétní badatelské úkoly. Workshop souvisí nejen s výukou českých dějin, ale i s osobnostní, literární, uměleckou a mediální výchovou a s výchovou k demokratickému občanství. Scénář vychází z cílů Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ.

O lektorce

Nina Rutová má dlouholetou praxi mediální, ediční i lektorskou, mimo jiné ve vedení vzdělávacího programu pro učitele „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Působí jako lektorka kritického myšlení, mediální výchovy a interaktivních seminářů pro středoškolské studenty. Je stálou spolupracovnicí Knihovny Václava Havla.