Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: Absurdní drama a Václav Havel

Cíl: Uvedení do světa absurdního divadla prostřednictvím her Václava Havla
Cílová skupina: Studenti SŠ (optimální velikost skupiny do 20 studentů)
Délka: 180 minut
Termín: Stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem a lektorkou
Místo: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 150 Kč / student, doprovod zdarma
Lektorka:  Nina Rutová

V semináři si studenti nejprve shrnou a doplní znalosti o Václavu Havlovi; pomocí fotografií prozkoumají každodennost normalizace s množstvím absurdních situací Husákovy doby; na základě textů a videoukázek z her Václava Havla vyvodí charakteristické znaky absurdního dramatu. Tvůrčí zadání na závěr: Studenti píší vlastní monolog v duchu Havlových dramat.

O lektorce

Nina Rutová má dlouholetou praxi mediální, ediční i lektorskou, mimo jiné ve vedení vzdělávacího programu pro učitele „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Působí jako lektorka kritického myšlení, mediální výchovy a interaktivních seminářů pro středoškolské studenty. Je stálou spolupracovnicí Knihovny Václava Havla.