Menu Prohledat web KVH EN

Webinář: Moc bezmocných

"Svým činem oslovil zelinář svět; každému umožnil nahlédnout za oponu; každému ukázal, že lze žít v pravdě."

Cíl: Seznámení s nejznámější esejí Václava Havla, pochopení dějinného kontextu, v němž text vznikl, a seznámení se s nejdůležitějšími tématy tohoto díla. 
Cílová skupina:  studenti středních škol, ideálně studenti vyšších ročníků SŠ. Počet účastníků webináře je na zvážení a možnostech pedagoga. Menší skupiny (do 15 účastníků) umožňují větší interakci a hlubší diskusi. 
Délka: 45 – 90 minut (dle časových možností škol, obsah bude uzpůsoben délce)
Termín: Stanovován individuálně na základě domluvy s pedagogem.
Technika: K absolvování webináře potřebuje každý účastník počítač s připojením na internet a mikrofon. Pedagogovi bude předem zaslán link, který rozpošle studentům.
Lektoři:  Barbora Grečnerová
Cena: Zdarma
 

Interaktivní webinář seznámí studenty s atmosférou sedmdesátých let, v nichž Václav Havel napsal svou klíčovou esej. Účastníci budou diskutovat o pojmech jako normalizace či disent. Uvědomí si okolnosti vzniku Charty 77 a formování československého disentu. Interpretace eseje se bude soustředit na klíčová témata textu, která budou studentům zprostředkována formou videoukázek z díla. Diskuse se zaměří i na to, jak esej promlouvá k dnešnímu čtenáři.

Výstupy:

  • Poznání osobnosti Václava Havla jako spisovatele
  • Seznámení se s jeho nejznámější esejí Moc bezmocných
  • Pochopení historických souvislostí (normalizace, disent, Charta 77 ad.)
  • Klíčová témata eseje a jejich přesah do současnosti  

Průřezové téma:

  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Osobnostní a sociální výchova

Webinář je vhodným doplnění výuky české literatury, dějepisu i základů společenských věd.

O lektorce viz https://www.vaclavhavel.cz/cs/o-nas/tym-knihovny