Menu Prohledat web KVH EN

Workshop: Sametová Praha 1989 

Kapacita workshopů je již bohužel do konce roku 2019 vyčerpaná. Omlouváme se všem potenciálním zájemcům z řad škol. Od ledna 2019 budeme workshopy nabízet znovu a jejich spektrum budeme rozšiřovat.

Rádi Vás přivítáme v dalším pololetí. 

Co to je sametová revoluce? Proč má tak zvláštní název a jakou roli v ní hrál Václav Havel? Je sametová revoluce už jenom zapomenutá historie nebo má souvislost s tím, jak žijeme my dnes? A jakou roli v ní hrála Praha?

  • Cílová skupina: Žáci 1. – 6. třídy základní školy (max. kapacita 1 třída)
  • Délka: 60–90 minut dle početnosti skupiny
  • Termín realizace: Květen 2019 – Prosinec 2019.

Workshop je možné navštívit v rámci dopolední výuky i v rámci odpoledního programu školních družin. V roce třicetiletého výročí sametové revoluce nabízíme nový interaktivní workshop určený mladším školním žákům a jejich pedagogům. S historickou událostí a osobností Václava Havla budou účastníci seznámeni způsobem odpovídajícím dané věkové skupině -  za použití výtvarných technik, hry, četby pohádek o Pižďuších a diskuse. Využívány budou i moderní technologie a stálá fotografická expozice o Václavu Havlovi. Součástí programu je i mapování míst Prahy, se kterými je sametová revoluce spjata.

  • Díky grantu Hlavního města Prahy je workshop pražským školám k dispozici zdarma. Rádi však na workshopu přivítáme i mimopražské školy. V případě zájmu o workshop nás kontaktujte na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz.
  • Termín bude stanoven dohodou dle možností školy a lektorky.

Realizace vzdělávacího workshopu byla podpořena dotací od Magistrátu hl. m. Prahy jako součást „Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019“. Starším žákům a studentům středních škol je určen workshop Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce.