Menu Prohledat web KVH EN

Počátky běloruské totality – Neobjasněné vraždy a náhlá zmizení (5. 12. 2017)

Promítání dokumentu Gang a diskuse s Raisou Mikhailovskou, autorkou filmu, ochránkyní lidských práv a ředitelkou Běloruského dokumentačního centra. Od roku 1998 se zabývá osudy politických vězňů a lidí, kteří zmizeli nebo byli odstraněni z politických důvodů. Je autorkou řady publikací a v současnosti se společně se svým týmem soustředí na vytvoření databáze dokumentů a svědectví o porušování lidských práv v současném Bělorusku. Akce byla pořádána ve spolupráci s Mezinárodním sdružením Občanské Bělorusko.