Menu Prohledat web KVH EN

V. konference k Ceně Václava Havla za lidská práva (Interview s finalisty Ceny)

V demokratických společnostech panuje zásadní shoda na důležitosti lidských práv a jejich dodržování. Tento konsensus však doznává trhliny, pokud se některá lidská práva dostanou do zdánlivého či skutečného konfliktu s jinými důležitými společenskými zájmy jako jsou bezpečnost, prosperita či většinový princip demokracie. Těmito konflikty a jejich řešením se zabývala konference k Ceně Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Knihovna VH společně s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a Nadací Charty 77. Panelisté: Öykü Didem Aydın, právní zástupkyně Murata Arslana, který je ve vazbě (Turecko), Maďarský helsinský výbor, zastoupený Balászem Tóthem (Maďarsko) a Georg Sporschill SJ (Rakousko). Diskusi moderoval Michael Žantovský.